ایران تحصیل
مشاوره با تلفن ثابت
از سراسر کشور

909 9075307

زیر شاخه های رشته تجربی با رتبه مورد نیاز | ایران تحصیل

سوالی دارید ؟ با ما تماس بگیرید تماس با برترین مشاوران از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور از 8 صبح الی 12 شب حتی ایام تعطیل
تماس از سراسر کشور : 909 9075307

زیر شاخه های رشته تجربی بسیار متنوع می باشد و به همین دلیل افرادی که قصد شرکت در کنکور تجربی را دارند در رابطه با زیرشاخه ها سوالات بسیاری را می پرسند. در جلسات مشاوره در رابطه با زیرشاخه ها توضیحات کامل داده می شود  و داوطلبان می توانند با توجه به علایق و استعدادهای خود در زیرشاخه مرتبط شروع به تحصیل نمایند. به علاوه فرصت های شغلی که در هریک از زیرشاخه های رشته تجربی وجود دارد نیز توضیح داده خواهد شد. از نظر درآمدی نیز هر یک از زیرشاخه ها مقایسه شده و حوزه های پرطرفدار برای داوطلبان شفاف سازی می شوند.

در ادامه زیر شاخه های رشته تجربی با رتبه مورد نیاز برای شما عزیزان شرح داده شده است، در صورتی که قصد تحصیل در رشته ای به خصوص از این موارد را داشتید اما برای تخمین رتبه مورد نیاز آن با مشکل مواجه بودید به شما توصیه می کنیم تا با برقراری تماس با شماره 9099075307 از طریق تلفن ثابت اقدام به دریافت مشاوره از مشاوره ایران تحصیل نمایید.

 

معرفی رشته های تجربی با رتبه مورد نیاز

هنگامی که صحبت از کنکور تجربی می‌شود، قریب به اتفاق بسیاری از افراد اولین رشته‌ای که به ذهنشان می‌رسد، رشته پزشکی می‌باشد.

در حالی که کنکور تجربی شامل رشته های متعددی می‌باشد که هر یک از آن‌ها می‌تواند سهم شما را در قبولی به میزان بسیار زیادی تعیین نماید. بنابراین مشخص کردن هدف در وهله اول از اولویت بسیار بالایی برخوردار می‌باشد.

در ادامه به صورت جدول به معرفی زیر شاخه های رشته تجربی خواهیم پرداخت. ما این مقاله را به دو صورت و برای دو دسته از داوطلبان ارائه خواهیم داد. یکی از این دسته؛ شامل داوطلبانی می‌باشد که به در حال حاضر برای آمادگی در کنکور در حال مطالعه می‌باشند و در حال برنامه‌ریزی کنکور می‌باشند.

دسته دیگر شامل داوطلبانی می‌باشند که کارنامه کنکور سراسری خود را دریافت نموده‌اند، و حال مایل به انتخاب رشته می‌باشند و قصد آگاه شدن در رابطه با نحوه قبولی و احتمال قبولی خود با توجه به رشته موردنظر می‌باشند. بنابراین برای انتخاب رشته مایل به اطلاع دقیق در رابطه با رشته‌های پذیرفته شده خود می‌باشند.

 

اطلاعیه

زیر شاخه های رشته تجربی با رتبه مورد نیاز در سال های مختلف و به نسبت دانشگاه های مختلف متفاوت می باشد.

 

جدول زیر شاخه های رشته تجربی

 

زیرگروه 1
روانشناسی كارشناسی بهداشت محيط
زيست شناسی كارشناسی تكنولوژی پرتودرمانی (راديوتراپی)
زيست شناسی سلولی مولكولی كارشناسی تكنولوژی پرتوشناسی (راديولوژی)
بهداشت مواد غذائی، بينایی سنجی كاردانی بهداشت محيط
پرستاری كاردانی ساخت پروتزهای دندانی
اعضای مصنوعی فيزيوتراپی
بهداشت و بازرسی گوشت كاردانی بهداشت حرفه ای
دكترای پيوسته بيوتكنولوژی كاردانی مامایی
دندانپزشكی كاردرمانی
اتاق عمل علوم و صنايع غذایی
پزشكی كاردانی تكنولوژی ( راديوتراپی )
دبيری زيست شناسی كاردانی فوريت های پزشكی
شنوايی شناسی كارشناسی ساخت پروتزهای دندانی
علوم تغذیه مامایی
هوشبری بینایی سنجی

 

 

رشته های شامل زیر گروه 2 در جدول زیر آورده شده است.

 

 

زیرگروه 2
داروسازی
شيمی محـض
فنـاوری اطلاعات سلامت
بيولوژی و كنترل ناقلين بيماری ها
شيمی كاربردی
مهندسی بهداشت محيط
كاردانی بهداشت حرفه ای
مهندسی بهداشت حرفه ای
بهداشت عمومی
 آموزش شيمی

 

 

جدول زیرشاخه های رشته تجربی

 

رشته های شامل زیر گروه 3 در جدول زیر آورده شده است.

 

 

زیرگروه 3
اقیانوس شناسی
زمین شناسی

 

 

رشته های شامل زیر گروه 4 در جدول زیر آورده شده است.

 

 

 زیر گروه 4
مديريت بيمه اكو كاردانی مديريت صنعتی
مديريت دولتی كاردانی مديريت گمركی
فلسفه و حكمت اسلامی كاردانی امور مالی و مالياتی
فلسفه و كلام اسلامی كاردانی تربيـت مبلـغ قـرآن كـريم
زبـان و ادبيـات عربـی مديريت مالی
شـيعه شناسـی مديريت و بازرگانی دريایی
علم اطلاعات و دانش شناسی معارف اسلامی
علوم انتظامی  تبليغ و ارتباطات
 علوم قرآن و حديث كاردانی امور بانكی
فقه و حقوق اسلامی كاردانی بيمه
كارشناسی ارشد پيوسته معارف اسلامی و ارشاد فناوری اطلاعات و ارتباطات
اديان و مذاهب، اقتصاد مديريت صـنعتی
تاريخ اسلام مديريت فرهنگی هنری
مديريت امور گمركی كاردانی علوم انتظامی
مديريت بازرگانی كاردانی مدارك پزشكی
مديريت بيمه كاردانی مديريت بازرگانی
گردشـگری كاردانی جهانگردی
مديريت اطلاعات و ارتباطات كاردانی حسابداری
مديريت امور بانكی كاردانی علم اطلاعات و دانش شناسی
فقه و حقوق حنفی كاردانی امور دولتی
فقه و مبانی حقوق اسلامی كاردانی امور فرهنگی
كاردانی هتلداری

 

 

رشته های شامل زیر گروه 5 در جدول زیر آورده شده است.

 

 

 زیر گروه 5
علوم و مهندسی باغبـانی كاردانی امور اراضی
كاردانی پرورش زنبورعسـل كـاردانی توليـد و بهـرهبـرداری از گياهان دارويی و معطر
كاردانی علوم ورزشی كاردانی نوغانداری
امنيت نرم، پژوهشگری امنيت مديريت خدمات بهداشتی درمانی
 پژوهشگری امنيت مربيگری عقيـدتی
تربيت مروج سياسی مطالعـات امنيتـی
 تـرویج و آمـوزش كشـاورزی پایدار مهندسـی توليـد و ژنتيـک گيـاهی
حفاظت اطلاعات، ضد تروريسم مهندسـی صـنايع چـوب و فرآورده های سلولزی
علوم سياسی مهندسی صنايع مبلمان
كاردانی تكنولوژی صنايع غذایی كاردانی تكنولوژی شيلات
كـاردانی تكنولـوژی مرتـع و آبخیز داری كاردانی تكنولوژی مواد غذایی
كاردانی توليد و فراوری خرما  كاردانی پرورش اسب
علـوم و مهندسـی جنگـل كاردانی امور زراعی و باغی
علـوم و مهندسی خاک كاردانی تكنولوژی توليدات دامی
علوم و مهندسی شيلات كـاردانی تكنولـوژی توليـدات گيـاهی
 علوم و مهندسی صنايع غذايی ( كشاورزی ) كـاردانی تكنولـوژی جنگلداری
علوم و مهندسی محيط زيست كاردانی تكنولوژی چوب
آموزش علوم ورزشی  كتابداری در شاخه پزشكی
 امنيت اطلاعات  گيـاه پزشـكی
علوم فنی امنيت مهندسی طبيعت
علوم ورزشی مهندسی فضای سبز
امنيت بين الملل مددكاری اجتماعی

 

 

جزییات زیرشاخه های رشته تجربی

 

ضرایب دروس رشته تجربی

رشته تجربی دارای 140 رشته دانشگاهی و 5 زیر گروه می باشد که به همین دلیل می توان آن را یکی از متنوع ترین گروه های آزمایشی کنکور دانست. داوطلبانی که موفق به کسب رتبه مجاز می شوند، می توانند از میان زیر شاخه های رشته تجربی، 150 کد رشته محل را انتخاب نمایند. نکته قابل توجه این است که دروس متعدد کنکور تجربی در هر کدام از این زیرگروه ها دارای ضریب متفاوتی است. بنابراین، آگاهی از این ضرایب بسیار اهمیت دارد. جدول زیر نشان دهنده ضرایب دروس رشته تجربی می باشد.

 

نام درس زیرگروه 1 زیرگروه 2 زیرگروه 3 زیرگروه 4 زیرگروه 5
زمین شناسی 0 1 4 1 1
ریاضی 2 3 3 4 3
زیست شناسی 4 4 2 2 2
فیزیک 2 2 2 3 2
شیمی 3 4 2 2 2

 

 

اهمیت اطلاع از زیرشاخه ای تجربی

حال که در بالا ضرایب زیر شاخه های رشته تجربی را ذکر کردیم، خوب است که از محتوای هر کدام از زیرگروه ها آگاه شویم. اهمیت این زیرشاخه ها نه تنها به هنگام انتخاب رشته، بلکه حتی پیش از آن و دوران مطالعه برمی گردد. برای مثال، اگر فردی قصد دارد تا در رشته پرستاری یا دندانپزشکی قبول شود، با توجه به زیرگروه ها متوجه خواهد شد که این رشته ها در زیرگروه 1 قرار داشته و ضریب درس زمین شناسی در آن ها صفر است. از این رو، بهتر است به جای صرف کردن وقت برای این درس، زمان خود را به دروس مهمتری همچون زیست شناسی، شیمی، ریاضی و یا فیزیک اختصاص دهد.

بعلاوه، در کارنامه اولیه هر کنکوری، رتبه در زیرگروه نیز قید شده است. این بدان معناست که به شما نشان میدهد در کدام زیرگروه رتبه بهتری کسب نموده و احتمال قبولی بیشتری خواهی داشت. البته بهتر است که در این مورد از راهنمایی های یک مشاور خبره و کاردان نیز بهره ببرید.

در سال های اخیر برخی از رشته های علوم انسانی به رشته های علوم تجربی اضافه شده است که به همین دلیل می توان آن ها را جزو رشته های شناور دانست و داوطلبان لازم است با استفاده از یک انتخاب رشته درست و اصولی، بتوانند به رشته موردنظر خود راه یابند. بنابراین به نسبت سال های مختلف این مورد می تواند متفاوت باشد.

 

جهت اطلاع از اینکه چگونه رشته پزشکی قبول شویم؟ کلیک کنید.

 

 

با چه رتبه ای چه رشته ای قبول می شویم؟

همانطور که ذکر گردید، یکی از سوالات و دغدغه های داوطلبان علوم تجربی به این سوال که با چه رتبه ای چه رشته ای قبول می شویم؟ باز می گردد که در این رابطه باید بگوییم که برای قبولی در رشته پزشکی شما به طور معمول با رتبه های زیر هزار امکان پذیرفته شدن خواهید داشت. البته به نسبت دانشگاه مورد نظر شما و همچنین ظرفیت پذیرش در هر سال جابه جایی هایی وجود خواهد داشت. برای پذیرفته شدن در رشته پرستاری تا رتبه 7000 یا 8000 شما می توانید در یک دانشگاه دولتی و روزانه مشغول به تحصیل شوید.

رشته هایی همانند دندانپزشکی نیست با رتبه های بالای 1000 امکن قبولی شما در دانشگاه های دولتی نزدیک به صفر خواهد بود. برای پذیرفته شدن در رشته های گروه مهندسی کشاورزی حتی در برخی از سال ها تا رتبه 25000 در دانشگاه های دولتی اماکن قبولی برای داوطلبان وجود داشته است.

زیر شاخه های رشته تجربی با رتبه مورد نیاز در رشته هایی همانند رشته های هوشبری نیز به طور میانگین تا رتبه های 12000 امکان پذیرفته شدن شما در دانشگاه های دولتی وجود خواهد داشت.

نکته مهمی که تمامی داوطلبان و شرکت کنندگان کنکور تجربی باید مد نظر قرار دهند، دانشگاه مورد نظر و رشته مورد نظر می باشد و همچنین آگاهی از ظرفیت پذیرش کنکور پیش رو نیز، از جمله موارد مهم خواهد بود.

 

برای تخمین رتبه کنکور سراسری کلیک کنید.

 

 

معرفی رشته های تجربی با رتبه

 

پر درآمدترین رشته های تجربی

زیر شاخه های رشته تجربی با رتبه مورد نیاز موجب آگاهی شما در رابطه با پذیرفته شدن و یا عدم پذیرفته شدن می گردد. اما در رابطه با اینکه کدام یک از این رشته ها در امد بیشتری را به همراه خواهد داشت اطلاعی به شما نخواهد داد.

همه ما می دانیم که درآمد رشته پزشکی تجربی بسیار بالاتر از سایر رشته ها می باشد. اما آیا برای تمامی افراد اینگونه خواهد بود؟

هنگامی که به پاسخ سوال خود در رابطه با اینکه با چه رتبه ای چه رشته ای قبول میشم؟ دست یافتید، بهتر است از خود سوال کنید که کدام یک از رشته ها با توجه به شرایط و همچنین استعداد و علاقه من همخوانی بیشتری خواهد داشت؟

اگر شما فردی هستید که در روستاها زندگی می کنید و امکان مهاجرت به شهرهای بزرگ را نخواهید داشت ایا رشته مددکاری می تواند شغل مناسبی برای شما باشد؟

اهمیت زیر شاخه های رشته تجربی با رتبه مورد نیاز زمانی پررنگ تر خواهد شد که داوطلبان بتوانند با توجه به اهداف خود دست به انتخاب رشته مورد نظر بزنند.

قطعا در پاسخ به سوال با چه رتبه ای چه رشته ای قبول میشم؟ جواب های متفاوتی وجود خواهد داشت به همین دلیل انتخاب رشته کنکور تجربی با توجه به تغییراتی که در بازار کار ان در حال وقوع است، از حساسیت بالایی برخوردار می باشد.

 

 

اطلاعیه:

برای ادامه تحصیل در دانشگاه آزاد رشته تجربی، علاوه بر پذیرش عادی پذیرش به صورت خودگردان نیز وجود دارد.

 

 

رشته داروسازی

رشته دارو سازی که در نظر اکثر افراد جامعه جزء پر درآمدترین رشته های تجربی می باشد، از محبوبیت بسیار بالایی نیز برخوردار است. این رشته دارای گرایش های مختلفی همچون داروسازی بالینی، صنعت، گیاهان دارویی، شیمی دارویی، فارماکوکنزی، سم شناسی، داروشناسی، فارماسیوتیکس، بیوتکنولوژی دارویی، داروسازی هسته ای، اقتصاد مدیریت و دارو،  نانو فناوری دارویی و کنترل دارویی می باشد.

یکی از دلایلی که باعث می شود رشته داروسازی یکی از شاخه های ظرفیت بالای تجربی محسوب شود، این است که همیشه و در همه حال نیاز دارویی در هر جانمعه ایی جود دارد و ضرورن وجود داروسازان همیشه حس می شود. در واقع عمده فعالیت داروسازان در داروخانه ها و بیمارستان ها می باشد. البته این متخصصان می توانند در سازمان های تحقیقاتی نیز به امور قابل توجهی بپردازند.

همچنین، فارغ التحصیلان این امکان را دارند که در دو بخش دولتیو خصوصی کار کنند که البته هر کدام به نسبت دارای میزان درآمد متفاوتی خواهد بود. 

 

سهمیه مناطق رتبه در سهمیه آخرین فرد پذیرفته شده در دانشگاه سراسری رتبه کشوری دانشگاه پذیرفته شده محل سکونت داوطلب
1 477 1431 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل تبریز
2 656 1968 دانشگاه علوم پزشکی شیراز مشهد
3 884 2652 دانشگاه علوم پزشکی مشهد تهران

 

رشته دندانپزشکی

طول دوره تحصیل رشته دندان پزشکی 5 تا 7 سال می باشد که البته باید 2 سال طرح خدمت اجباری در مناطق محروم را نیز اضافه کرد. اگر بخواهیم در مورد بازار کار و درآمد دانش آموختگان این رشته صحبت کنیم، باید بگویمم که بسته به محل کار و اینکه تا چه حد بزرگ باشد، متفاوت می باشد. هر چه قدر وسعت محل کار بیشتر و شلوغ تر باشد، طبیعتا درآمد نیز بیشتر خواهد بود. البته فارغ التحصیلان مقطع عمومی بایستی حتما تا یک مدت مشخص به عنوان دستیار یا کارآموز فعالیت کنند تا بتوانند جوزهای قانونی جهت اشتغال مستقل را کسب نمایند.

از جمله گرایش های دنداپزشکی در زیر شاخه های رشته تجربی می توان به ارتودنسی، جراحی فک، دهان و صورت، جراحی لثه، پروتزهای دندانی، و دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی اشاره نمود. مسلما به دلیل آنکه مشکلات و بیماری های دهان و دندان وجود دارد، بازار کار و درآمد این قشر همواره مناسب و یا حتی بالا بوده است.

 

رتبه در سهمیه دانشگاه شهر داوطلب
426 علوم پزشکی بیرجند آذربایجان شرقی
620 علوم پزشکی اصفهان اصفهان
49 دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران
202 علوم پزشکی یاسوج بویر احمد
830 علوم پزشکی کرمان آذربایجان شرقی
980 علوم پزشکی قزوین تهران

 

 

اطلاعیه :

در کنکور تجربی دانشگاه آزاد رشته های فیزیوتراپی، بینایی سنجی، کار و گفتاردرمانی، شنوایی سنجی و… پذیرش ندارند.

 

 

رشته مامایی

اهمیت سلامت مادران و فرزندان سبب پر رنگ شدن نقش مامایی در هر جامعه ایی شده است. کسانی که مامایی را در زیر شاخه های رشته تجربی انتخاب می کنند، می بایست به مطالعه دروسی همچون جنین شناسی، بارداری و زایمان و بیماری‌ های زنان، نوزادان و مراقبت‌های مربوطه، بهداشت، تشخیص زودرس بیماری های دوران بارداری و پی بردن به موارد غیر طبیعی در مادر و جنین و نوزاد و شیرخوار، تغذیه مادر و کودک و تنظیم خانواده و بیماری‌های داخلی و جراحی مربوط به مامایی بپردازد. مدت زمان تحصیل آن 4 سال و حدود 10 واحد می باشد.

از نظر درآمد نیز با توجه به آن که همواره تولد بخش جدایی ناپذیر روند زندگی در هر کشوری است، بنابراین فارغ التحصیلان رشته مامایی همیشه فرصت کار دارند. البته حدود این فعالیت از پیش از بارداری تا بعد از آن را شامل می شود. اگر احساس می کنید که به این کار علاقه کافی ندارید و یا از صبر و حوصله خوبی برخوردار نیستید، توصیه می شود که به این شغل وارد نشوید.

 

ادبیات عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیک شیمی نوع دوره به در سهمیه سهمیه قبولی

 

64 56 78 70 20 28 68 30 35 روزانه 6075 منطقه 1

 

26 50 26 48 8 33 28 35 32 روزانه 11154 ایثارگر ( 5 درصد ظرفیت)

 

36 75 78 30 30 36 65 32 25 روزانه 13622 منطقه 2

 

51 10 77 35 0 32 41 28 36 روزانه 14159 منطقه 3

 

52 66 66 36 6 61 53 55 54 روزانه 5011 منطقه 1

 

رشته فیزیوتراپی

رشته فیزیوتراپی یکی از مواردی است که در خصوص معرفی رشته های تجربی با رتبه می خواهیم به شما معرفی کنیم. رشته فیزیوتراپی یکی از زیر شاخه های رشته تجربی و پیراپزشکی که استفاده از دارو و مواد شیمیایی در آن به حداقل می رسد، رشته فیزیوتاپی می باشد. مقطع کارشناسی این رشته گرایش خاصی ندارد، در ارشد و دکترا می توان یکی از گرایش های موجد را انتخاب نمود. خوشبختانه فارغ التحصیلان رشته فیزیوتراپی از نظربازار کار و درآمد دارای موقعیت خوبی هستند و هر چقدر مهارت و سلیقه بیشار باشد، فرصت های پیشرفت نیز بیشتر خواهد بود.

علاوه بر این، اگر مدرک مناسبی داشته و موفق به اخذ مجوز شوید، می توانید مرکز فیزیوتراپی را تاسیس نمایید و خود را از متخصصان پر درآمدترین رشته های تجربی بدانید. از جمله مراکز کار فیزیوتراپ ها عبارت است از بیمارستان ها، درمانگاه ها، سازمان بهزیستی، هلال احمر، کلینیک های توانبخشی، مراکز سالمندان، باشگاه های ورزشی و غیره می باشد. 

 

 

برای اطلاع از رتبه لازم برای رشته پرستاری کلیک کنید.

 

 

اطلاع از زیر شاخه های رشته تجربی با رتبه مورد نیاز کنکور 

جهت اطلاع دقیق در رابطه با معرفی رشته های تجربی با رتبه می توانید با مشاورین و متخصصین ایران تحصیل تماس حاصل نمایید.

مشاورین ما همه روزه ودر هر ساعت از شبانه روز که مایل باشید، آماده ارائه خدمات به شما عزیزان در حوزه معرفی رشته های تجربی با رتبه خواهند بود. با توجه به تغییر ظرفیت رشته های مختلف هر دانشگاه، پاسخ به سوال با چه رتبه ای چه رشته ای قبول میشم؟ می تواند متفاوت باشد.

 

لیست رشته های تجربی دانشگاه امنیت اطلاعات

در خصوص معرفی رشته های تجربی با رتبه و زیر شاخه های رشته تجربی می خواهیم به لیست رشته های تجربی دانشگاه امنیت اطلاعات بپردازیم. دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی وابسته به وزارت اطلاعات بوده و داوطلبان برای ادامه تحصیل در این مرکز نیاز است علاوه بر داشتن رتبه خوب، دارای شرایط خاصی نیز باشند. توجه داشته باشید که این مرکز فقط از آقایان پذیرش دارد.

لیست رشته های دانشگاه امنیت اطلاعات به شرح زیر است:

 • رشته ضد تروریسم
 • رشته حفاظت اطلاعات
 • رشته امنیت نرم
 • رشته امنیت اقتصادی
 • رشته امنیت بین الملل
 • رشته پژوهشگری امنیت

 

بررسی مهم ترین زیرشاخه های تجربی

 

 

 

مشاوره و برنامه ریزی تضمینی کنکور سراسری تجربی

با استفاده از خدمات مشاوره کنکور تجربی می توانید از معرفی رشته های تجربی با رتبه  و زیر شاخه های رشته تجربی اطلاعات کافی را بدست آورید. ممکن است برخی از داوطلبان حتی با وجود ساعات مطالعه زیاد نتوانند رتبه مورد نیاز را کسب کنند که این افراد نیاز است از روش های صحیح مطالعه آگاه شده و همچنین برنامه ای اختصاصی دریافت کنند. پس نقش مشاوره را در این موضوع دست کم نگیرید؛ زیرا برای موفقیت در کنکور تنها تلاش کمی مهم نیست و باید افراد اطلاعات و مهارت های در ارتباط با روش های کیفی مطالعه را نیز بیاموزند.

 

 

اخبار پیرامون معرفی رشته های تجربی

2 بهمن 1401

در این خبر آمده بود که در حال حاضر ترمیم معدل برای رشته تجربی وجود ندارد زیرا افراد بسیاری معدل 19 تا 20 داشته اند.

30 دی 1401

استان یزد صدرنشین در کنکور رشته تجربی از نظر رتبه بوده است.

20 دی 1401

به گفته بسیاری از رتبه های برتر کنکور تر برای موفقیت در کنکور تجربی جهت رشته پزشکی تلاش بی وقفه به مدت 2 الی 3 سال مورد نیاز است.

10 مرداد 1401

کسب رتبه اول و چهارم کنکور تجربی توسط دانش‌آموزان آذربایجان‌شرقی میباشد.

 

خلاصه مطلب

رشته تجربی یکی از رشته های پرطرفدار کنکور سراسری و آزاد بوده و هر ساله افراد بسیاری برای قبولی در رشته های خوب تجربی مانند پزشکی، پیراپزشکی و دندان پزشکی تلاش می کنند. از انجایی که رشته ها بسیار متنوع بوده و ممکن است برخی افراد اطلاعات خوبی از جزییات آن نداشته باشند، ما سعی کردیم در این مطلب به بررسی و معرفی رشته های تجربی با رتبه و زیر شاخه های رشته تجربی بپردازیم. توجه داشته باشید که اعداد و ارقام ارائه شده در این مقاله ممکن است هر سال با سال های دیگر متفاوت باشد؛ زیرا سطح علمی شرکت کنندگان در کنکور هر سال متفاوت شده و روی نتیجه قبولی تاثیر به سزایی خواهد گذاشت.  در صورتی که پس از مطالعه این مطلب نیاز به اطلاعات بیشتری در خصوص معرفی رشته های تجربی با رتبه  و یا زیر شاخه های رشته تجربی داشتید می توانید با کارشناسان ما در تماس باشید تا اطلاعات لازم را در اختیار شما قرار دهند.

 

 

 

پادکست صوتی مقاله

 

 

برای دانلود PDF مطلب کلیک کنید.

3.8/5 - (20 امتیاز)
سوالی دارید ؟ با ما تماس بگیرید تماس با برترین مشاوران از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور از 8 صبح الی 12 شب حتی ایام تعطیل
تماس از سراسر کشور : 909 9075307

اطلاع از زیر شاخه های رشته تجربی چه اهمیتی دارد؟

کنکوری های عزیز با توجه به لیست زیرشاخه های تجربی می توانند رنامه ریزی و نهایتا انتخاب رشته درست تری داشته باشند.

رشته های دندان پزشکی و پرستاری در کدام زیرگروه رشته تجربی جای دارند؟

این رشته ها و اغلب رشته های پزشکی و پیراپزشکی در زیرگروه 1 تجربی جای دارند.

پر درآمدرترین رشته های تجربی کدامند؟

در این مقاله می توانید با چند رشته پردرآمد تجربی آشنا شیود.

 

نظرات

 1. سینا
  ۱۴ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۱۳

  با رتبه ۱۹ هزار رشته تجربی در وانشگاه سراسری تبریز کدوم رشته ها میشه قبول شد . لطفا نام رشته ها رو برام بفرمایید

  • obeidavi obeidavi
   ۱۴ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۳۳

   سلام وقت بخیر جهت اطلاعات بیشتر با مشاورین ایران تحصیل تماس حاصل رمایید.

 2. فاطمه
  ۱۲ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۵:۳۱

  سلام خسته نباشید برای رشته علوم آزمایشگاهی چه رتبه و ترازی لازمه ممنون میشم یه توضیحی بدین

  • behrouzi
   ۲۵ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۲۵

   بسته به نوع دانشگا داره و شهر مورد نظرتون

 3. A. Radmehr
  ۱۲ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۱۴

  سلام. تا چه رتبه ای امکان قبولی در رشته پرستاری هست؟
  چه دانشگاه دولتی و چه آزاد…

  • isaei
   ۱۳ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۶:۴۳

   سلام وقت بخیر
   جهت کسب اطلاعات بیشتر با مشاوران ایران تحصیل تماس حاصل فرمایید.

 4. H.A
  ۱۲ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۰۳:۳۷

  سلام با رتبه 194 هزار چه رشته ایی میشه قبول شد تجربی

  • bahraii
   ۱۳ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۶:۴۹

   سلام وقتتون بخیر .194 هزار منطقه یا کشوری؟با کدام سهمیه و کدام منطقه ؟برای برسی دقیق تر شرایط ب داخلی 111 تماس بگیرید

 5. Mari
  ۱۲ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۵۴

  سلام وقت بخیر برای امور بانکداری از طریق رشته تجربی رتبه چند نیازه؟

  • soleimani
   ۱۲ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۱۶:۱۰

   سلام. سوالتون رو دقیق تر مطرح کنید. برای کدوم بخش میخواید. برای دریافت مشاوره در این زمینه با مشاوران ما تماس بگیرید.

 6. جانان
  ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ ساعت ۱۵:۵۰

  سلام وقتتون بخیر
  رتبه مورد نیاز برای رشته ی زنان و زایمان ‌و هوشبری چنده؟ توی منطقه ۲ اصفهان

  • کارشناس ارشد
   ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۴۵

   زنان و زایمان از گرایشات تخصص پزشکی میباشد.برای هوشبری و مامایی میتوانید اقدام کنید.

 7. بهی
  ۱۶ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۲۲

  سلام من میخوام واسه ارتوپدی بخونم
  چه رتبه و ترازی لازمه واسه این رشته .

  • کارشناس ارشد
   ۶ دی ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۵۰

   سلام وقت بخیر برای شهری مثل تهران رتبه زیر پانصد و شهر های دیگه زیر هزار بستگی به سهمیه نیز دارد برای اطلاعات بیشتر و بررسی وضعیتتون میتونین با مشاوران ما تماس بگیرید

 8. Bhwr
  ۱۸ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۰۰:۰۶

  من عموم ایثارگره۷۰درصدیه تو کنکور تاثیر داره؟!

  • کارشناس ارشد
   ۱۸ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۱۶

   سلام بله تاثیردارد

 9. ملکا
  ۱ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۲۷

  سلام ببخشید زنان و زایمان همون مامایی هستش دیگه و چندسال باید بخونیم که بریم تخصص بگیریم بشیم متخصص زنان و زایمان

  • moshaverarshad
   ۲ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۰۷

   سلام خیر تخصص پزشکی میشه ولی مامایی با کارشناسی هم میشه وارد شد

   • مهدیس
    ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۲۳:۵۷

    سلام
    دانشگاه سراسری بدون کنکور چه رشته هایی داره با چه معدلی؟؟؟

    • fattahi
     ۲ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۶:۱۹

     سلام وقت بخیر
     شرط معدل خاصی ندارد و شما با سایر داوطلبین متقاضی ورود به رشته انتخابی سنجیده میشوید براس اطلاع از رشته های بدون آزمون دانشگاه های سراسری هم میتوانید به سایت سازمان سنجش قسمت سراسری مراجعه نمایید و دفترچه صرفا سوابق تحصیلی را دانلود و مطالعه نمایید.

 10. علی چعب
  ۳۰ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۵۷

  میخواهم رتبه کنکور را تخمین کنید

مطالب مرتبط

تماس با مشاور