بودجه بندی کنکور تجربی 99

بودجه بندی کنکور تجربی 99
بودجه بندی کنکور تجربی 99

بودجه بندی کنکور تجربی 99 با توجه به تغییر نظام آموزشی چگونه خواهد بود؟

مهم ترین بخش ها که در کنکور تجربی 99 بیشترین تست را خواهند داشت کدام مباحث اند؟

بودجه بندی کنکور تجربی 99 سازمان سنجش اعلام شد. کلیه داوطلبان و متقاضیان کنکور تجربی لازم است در هر یک از دروس، با استفاده از منابع کنکور تجربی از مباحث مهم آگاه شوند. در این مقاله از سایت ایران تحصیل قصد داریم تا بودجه بندی کنکور تجربی 99 و همچنین بودجه بندی سنجش برای کنکور تجربی 99 را به صورت جدول و در هر درس کاملا مجزا و جداگانه ارائه نماییم.

 

 

جهت اطلاع دقیق از بودجه بندی کنکور تجربی 99 و دریافت بودجه بندی سازمان سنجش برای کنکور تجربی 99 با مشاورین و متخصصین ایران تحصیل تماس حاصل نمایید.

9099072952 تماس از سراسر کشور و  9092305587 (تماس از استان تهران) پاسخگویی از 8 صبح الی 12 شب حتی ایام تعطیل

 

 

جدول بودجه بندی کنکور تجربی 99

 

آن دسته از داوطلبانی که مایل به ادامه تحصیل در کنکور تجربی می باشند ، لازم است از برنامه ریزی برای کنکور تجربی استفاده نمایند. دروس تجربی شامل دروس عمومی و دروس اختصاصی می باشد و در هر یک از دروس و فصول ، تعداد سوالات متفاوت می باشد. به همین دلیل با استفاده از بودجه بندی کنکور تجربی 99 ، انرژی و وقت شما تنها بر وری مباحث مهم متمرکز خواهد شد.

 

 

 

اطلاع از بودجه بندی کنکور تجربی 99 موجب می شود تا با کلیه مباحث مهم آشنا شوید و بیشترین زمان مطالعه و تست زنی را به این مباحث اختصاص دهید.

 

 

 

 

بودجه بندی کنکور تجربی 99 درس فیزیک

 

بودجه بندی کنکور تجربی 99 درس فیزیک
بودجه بندی کنکور تجربی 99 درس فیزیک

 

سالنور هندسیانرژی – فیزیک ۱نوسان، موج­های مکانیکی، صوتمدارهای الکتریکیحرکت شناسیگرما و قانون گازهافشار و ویژگیهای مادهدینامیکخازن و الکتریسیته ساکنمغناطیس و القابردارکار و انرژیفیزیک اتمی و جدیدموج­های الکترو مغناطیسی
963 سوال0 سوال5 سوال3 سوال3 سوال3 سوال1 سوال2 سوال3 سوال2 سوال0 سوال1 سوال3 سوال1 سوال
953 سوال0 سوال6 سوال3 سوال3 سوال3 سوال1 سوال2 سوال2 سوال2 سوال0 سوال1 سوال3 سوال1 سوال
943 سوال0 سوال5 سوال3 سوال3 سوال3 سوال1 سوال3 سوال2 سوال2 سوال0 سوال1 سوال3 سوال1 سوال
933 سوال0 سوال5 سوال3 سوال3 سوال3 سوال1 سوال3 سوال2 سوال2 سوال0 سوال1 سوال3 سوال1 سوال
923 سوال0 سوال5 سوال3 سوال3 سوال3 سوال1 سوال2 سوال1 سوال2 سوال1 سوال1 سوال3 سوال1 سوال
913 سوال0 سوال6 سوال3 سوال2 سوال2 سوال1 سوال2 سوال2 سوال3 سوال0 سوال0 سوال4 سوال2 سوال
903 سوال1 سوال6 سوال3 سوال3 سوال1 سوال2 سوال2 سوال2 سوال2 سوال1 سوال0 سوال3 سوال1 سوال

 

برای استفاده از خدمات انتخاب رشته کنکور تجربی کلیک کنید.

 

 

بودجه بندی کنکور تجربی 99 درس زیست شناسی

 

بودجه بندی کنکور تجربی 99 درس زیست شناسی

 

سالمولکول زیستیسفری به درون سلولسفری به دنیای جاندارانگوارشتبادل گازهاگردش موادتنظیم محیط داخلی و دفع مواد زایدحرکتایمنی بدندستگاه عصبیحواسهورمون­ها و دستگاه درون ریزماده ژنتیککروموزوم­ها و میتوزمیوز و تولیدمثل جنسیژنتیک و خواستگاه آن
961 سوال1 سوال1 سوال1 سوال0 سوال3 سوال0 سوال0 سوال1 سوال2 سوال3 سوال2 سوال0 سوال0 سوال0 سوال3 سوال
950 سوال1 سوال1 سوال2 سوال1 سوال5 سوال1 سوال2 سوال1 سوال1 سوال2 سوال2 سوال0 سوال1 سوال0 سوال3 سوال
940 سوال0 سوال0 سوال2 سوال0 سوال3 سوال0 سوال1 سوال1 سوال2 سوال1 سوال1 سوال0 سوال3 سوال0 سوال3 سوال
930 سوال0 سوال0 سوال3 سوال2 سوال5 سوال1 سوال3 سوال1 سوال3 سوال0 سوال1 سوال0 سوال0 سوال1 سوال3 سوال
920 سوال1 سوال1 سوال3 سوال0 سوال2 سوال0 سوال2 سوال1 سوال2 سوال1 سوال1 سوال0 سوال1 سوال0 سوال4 سوال
910 سوال1 سوال1 سوال2 سوال2 سوال3 سوال2 سوال1 سوال0 سوال1 سوال2 سوال2 سوال0 سوال1 سوال1 سوال4 سوال

 

برای استفاده از مشاوره رایگان کنکور تجربی کلیک کنید.

 

 

ادامه بودجه بندی کنکور تجربی 99 درس زیست شناسی

 

سالتولیدمثل گیاهانرشد و نمو در گیاهانتولیدمثل و رشد و نمو جانورانپروتئین سازیتکنولوژی زیستیپیدایش و گسترش زندگیتغییر و تحول گونه­هاژنتیک جمعیتپویایی جمعیت­ها و اجتماعات زیستیرفتارشناسیشارش انرژی در جاندرانویروس­ها و باکتری­ هاآغازیانقارچ­ هاکاملا ترکیبی
951 سوال1 سوال2 سوال2 سوال0 سوال1 سوال1 سوال5 سوال0 سوال1 سوال3 سوال2 سوال3 سوال1 سوال9 سوال
942 سوال1 سوال2 سوال2 سوال1 سوال2 سوال0 سوال2 سوال1 سوال1 سوال2 سوال1 سوال4 سوال1 سوال5 سوال
932 سوال1 سوال3 سوال3 سوال1 سوال0 سوال2 سوال4 سوال1 سوال1 سوال6 سوال2 سوال3 سوال1 سوال2 سوال
922 سوال3 سوال3 سوال2 سوال0 سوال0 سوال0 سوال4 سوال0 سوال1 سوال3 سوال1 سوال2 سوال2 سوال4 سوال
911 سوال1 سوال2 سوال2 سوال0 سوال1 سوال1 سوال2 سوال1 سوال2 سوال4 سوال4 سوال3 سوال1 سوال6 سوال
902 سوال3 سوال2 سوال2 سوال1 سوال0 سوال0 سوال1 سوال1 سوال2 سوال2 سوال3 سوال3 سوال1 سوال4 سوال

بودجه بندی کنکور تجربی 99 درس شیمی

 

بودجه بندی کنکور تجربی 99 درس شیمی

 

سالساختار اتمخواص تناوبی عنصرهاترکیبهای یونیپیوند کووالانسیترکیب آلیاستوکیومتریترمودینامیک شیمیاییمحلولهاسینتیک شیمیاییتعادل شیمیاییاسید و بازالکتروشیمی
962 سوال2 سوال2 سوال3 سوال2 سوال5 سوال4 سوال4 سوال2 سوال3 سوال4 سوال2 سوال
951 سوال4 سوال1 سوال3 سوال3 سوال4 سوال4 سوال4 سوال2 سوال3 سوال3 سوال3 سوال
942 سوال2 سوال2 سوال4 سوال2 سوال4 سوال3 سوال5 سوال3 سوال3 سوال2 سوال3 سوال
932 سوال2 سوال2 سوال3 سوال2 سوال4 سوال4 سوال4 سوال3 سوال2 سوال3 سوال4 سوال
922 سوال2 سوال2 سوال3 سوال2 سوال4 سوال4 سوال4 سوال3 سوال3 سوال3 سوال3 سوال
912 سوال2 سوال2 سوال3 سوال1 سوال4 سوال3 سوال2 سوال3 سوال3 سوال4 سوال3 سوال
902 سوال3 سوال2 سوال2 سوال2 سوال4 سوال3 سوال5 سوال2 سوال3 سوال4 سوال3 سوال

جهت استفاده از مشاوره تضمینی کنکور 98 کلیک کنید.

بودجه بندی کنکور تجربی 99 درس ریاضی

 

بودجه بندی کنکور تجربی 99 درس ریاضی

 

سالمشتق و کاربرد آنهندسه ۱حد و پیوستگیمجانبتابعمعادله و نامعادلهآماراحتمالمقاطع مخروطیمثلثاتمعادله مثلثاتی
964 سوال4 سوال2 سوال0 سوال3 سوال1 سوال2 سوال3 سوال2 سوال3 سوال0 سوال
955 سوال4 سوال2 سوال0 سوال3 سوال1 سوال2 سوال3 سوال2 سوال1 سوال1 سوال
945 سوال4 سوال2 سوال0 سوال3 سوال0 سوال2 سوال2 سوال2 سوال2 سوال1 سوال
936 سوال4 سوال2 سوال0 سوال1 سوال0 سوال2 سوال2 سوال3 سوال3 سوال0 سوال
924 سوال4 سوال2 سوال0 سوال3 سوال1 سوال2 سوال4 سوال2 سوال2 سوال0 سوال
913 سوال4 سوال3 سوال1 سوال3 سوال1 سوال2 سوال3 سوال2 سوال2 سوال0 سوال
906 سوال4 سوال2 سوال1 سوال3 سوال0 سوال3 سوال2 سوال2 سوال1 سوال0 سوال

 

 

جهت ارتباط با مشاوره تلفنی کنکور کلیک کنید.

 

 

سال
لگاریتم و تابع نماییتصاعد و دنبالهانتگرالدستگاه معادلات و معادله خطمعادله درجه ۲ماتریس ۱آنالیز ترکیبیرشد و زوالتابع جزء صحیح
962 سوال1 سوال2 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال
951 سوال2 سوال2 سوال0 سوال0 سوال1 سوال0 سوال0 سوال0 سوال
940 سوال2 سوال2 سوال0 سوال1 سوال1 سوال0 سوال1 سوال0 سوال
931 سوال1 سوال2 سوال0 سوال1 سوال1 سوال0 سوال0 سوال1 سوال
920 سوال1 سوال2 سوال1 سوال0 سوال0 سوال1 سوال1 سوال0 سوال
911 سوال1 سوال2 سوال0 سوال0 سوال1 سوال0 سوال0 سوال1 سوال
901 سوال1 سوال2 سوال2 سوال1 سوال0 سوال1 سوال0 سوال0 سوال

بودجه بندی سازمان سنجش برای کنکور تجربی 99

 

 هر ساله با توجه به منابع کنکور تجربی و بر اساس سوالاتی که در کنکور های مختلف تکرار می شود، بودجه بندی سازمان سنجش برای کنکور تجربی 99 اعلام می گردد. ضرایب دروس کنکور تجربی بر اساس همین منابع و درصدهای داوطلبان در هر یک از این دروس تعیین می گردد. لذا برای قبولی در رشته لازم است در دروس با ضرایب بالا تلاش نمایید تا بتوانید رتبه مورد نظر خود را کسب نمایید.

با توجه به تغییرات کتاب نظام جدید نسبت به نظام قدیم ، ممکن است این سوال در ذهن داوطلبان ایجاد شود که آیا بودجه بندی سازمان سنجش برای کنکور تجربی 99 با بودجه بندی کنکور تجربی در سال های گذشته متفاوت می باشد؟ در این مورد می توانیم بگوییم شاید حدود 90 درصد همخوانی در بین این سال ها ملاحظه می شود. داوطلبان برای اطلاع از مباحث مهم درس زیست شناسی می توانند با مشاورین و متخصصین ایران تحصیل تماس حاصل نمایند.

 

چرا در بودجه بندی ها کنکور 97 و 98 وجود ندارد؟

بودجه بندی که خدمت شما عزیزان ارائه گردید، تنها برای آشنایی شما با سوالات سال های گذشته می باشد و نحوه طرح و همچنین تعداد سوالات هر یک از مباحث در فصول و در دروس مختلف برای آشنایی با بودجه بندی کنکور تجربی 99 می باشد. ضمن اینکه همخوانی سال های گذشته با کنکور های اخیر بسیار بالا می باشد. علاوه بر کسب این اطلاعات می توانید با متخصصین ایران تحصیل تماس حاصل نمایید تا بتوانید از بودجه بندی سال های جدید اطلاع یابید.

برخی از فصول در برخی از دروس ، با تعداد سوال صفر می باشد. آیا لازم است باز هم به مطالعه این دروس بپردازیم؟

شرایط کنکور غیر قبال پیش بینی است و نمی توان همیشه یک معیار ثابت برای آن در نظر گرفت. اما آنچه بسیار حائز اهمیت است ، این است که شما باید بیشترین انرژی خود را صرف مباحث مهم نمایید و در عین حال از مباحث با اهمیت کمتر نیز، غافل نشوید.

برای قبولی در رشته پزشکی آیا لازم است درس زمین شناسی را مطالعه نمایم؟

آینده شغلی کدام یک از دروس پیراپزشکی بالاتر است؟

با توجه به بودجه بندی سازمان سنجش برای کنکور تجربی 99 آیا بهتر است در مباحث مهم مطالعه خود را منوط به کتاب نمایم یا کمک آموزشی های مختلف؟

من در حال حاضر تازه شروع به مطالعه برای کنکور کرده ام آیا می توانم با توجه به بودجه بندی کنکور 99 و تمرکز بر ری مباحث مهم پذیرفته شوم؟

اگر تنها چند ماه قبل از برگزاری آزمون سراسری شروع ب مطالعه نماییم، توصیه شما مطالعه کدام مباحث می باشد تا بتوانیم در یکی از رشته های دانشگاه های روزانه پذیرفته شویم؟

 

برای کسب اطلاع بیشتر و یافتن پاسخ سوالات مطرح شده می توانید با شماره های 9099072952 تماس از سراسر کشور و  9092305587 (تماس از استان تهران) پاسخگویی از 8 صبح الی 12 شب حتی ایام تعطیل تماس حاصل نمایید.

 

 

مطالب مرتبط

انتخاب رشته کنکور تجربی

مشاوره حرفه ای کنکور تجربی

مشاوره تحصیلی تلفنی سازمان سنجش

مشاوره تحصیلی برای کنکور پزشکی

بودجه بندی سازمان سنجش برای کنکور تجربی 99

بودجه بندی کنکور تجربی 99