دفترچه انتخاب رشته پیام نور

برای ورود به رشته های بدون آزمون دانشگاه پیام نور، ابتدا لازم است دفترچه انتخاب رشته پیام نور را دانلود نموده و به صورت دقیق مطالعه نمایید و پس از آن ، برای انجام ثبت نام اقدام نمایید. امکان دریافت دفترچه در دو زمان ترم مهر و بهمن امکان پذیر است . لینک دانلود دفترچه انتخاب رشته پیام نور با کنکور  در سامانه سنجش و آموزش کشور قرار دارد و همچنین انجام ثبت نام نیز در همین سامانه امکان پذیر است. در واقع انجام ثبت نام برای هر دو ترم، به صورت اینترنتی صورت می پذیرد.

 

 

برای اطلاع از تمامی مفاد دفترچه انتخاب رشته پیام نور ، اطلاع از رشته های بدون کنکور دانشگاه پیام نور و همچنین انجام ثبت نام و دریافت مشاوره انتخاب رشته از سراسر کشور با شماره های زیر تماس حاصل نمایید.

9099072952 – تماس از سراسر کشور

9092305587 – تماس از استان تهران

تماس از تلفن ثابت بدون گرفتن کد پاسخگویی همه روزه از 8 صبح الی 12 شب

 

 

مفاد دفترچه انتخاب رشته پیام نور

دفترچه پیام نور شامل سه فصل می باشد. فصل اول شامل : ثبت نام ، فصل دوم : انتخاب رشته، فصل سوم: فرم ها می باشد. مفاد هر یک از فصل ها شامل موارد زیر می باشد.

فصل اول :

 • ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﻧﻜﺎت ﻣﻬﻢ
 • ﺗﻌﺎرﻳﻒ
 • ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ و اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ داوﻃﻠﺒﺎن
 • ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻫﺎ ﺗﺴﻬﻴﻼت
 • ﻣﻘﺮرات وﻇﻴﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ (ویژه ﺑﺮادران )
 • شرایط و ضوابط ثبت نام اتباع خارجی
 • مراحل پذیرش
 • تکالیف، مدارک لازم و مراحل ثبت نام و انتخاب رشته اینترنتی
 • توصیه ها و تذکارت مهم
 • جدول استان، شهرستان، بخش و کد بخش (جدول شماره 1)
 • ﺟﺪول ﻧﺎم ﻣﺤﻞ و ﻛﺪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ (جدول شماره 2)
 • ﺟﺪول ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي دیپلم (جدول شماره 3)

فصل دوم دفترچه انتخاب رشته پیام نور : انتخاب رشته

 • ﺷﺮاﻳﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ
 • ﮔﺰﻳﻨﺶ داﻧﺸﺠﻮ
 • ﺷﺮاﻳﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ ﻛﻠﻲ ﺗﺤﺼﻴﻞ در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﺎﻟﻲ
 • ﺷﺮاﻳﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ در دوره مختلف ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
 • اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ
 • جدول نوع گزینش در رشته های تحصیلی دوره روزانه گروه های آزمایشی
 • ﺟﺪاول رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺸﻲهلوم ریاضی و فنی
 • ﺟﺪاول رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺸﻲ علوم تجربی
 • ﺟﺪاول رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺸﻲعلوم انسانی
 • ﺟﺪاول رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺸﻲ هنر
 • ﺟﺪاول رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺸﻲ زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﻲ

فصل سوم : فرم ها

 • ﻓﺮم ﮔﻮاﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻋﻨﻮان رﺷﺘﻪ تحصیلی دو دوره آﺧﺮ ﺑﻴﺮﺳﺘﺎن دو سال ﻳﺎ ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن ﺳﺎل و ﻣﺪرك اﺧﺬ ﭘﻴﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ (فرم شماره 1)
 • فرم انصراف برای دانشجویان شاغل به تحصیل (فرم شماره 2)
 • فرم پیش نویس تفاضانامه ثبت نام و انتخاب رشته اینترنتی

 

شرایط اختصاصی دفترچه انتخاب رشته پیام نور

 

شرایط اختصاصی دفترچه انتخاب رشته پیام نور
شرایط اختصاصی دفترچه انتخاب رشته پیام نور

 

برای انتخاب رشته های بدون کنکور دانشگاه پیام نور داوطلبان باید واجد شرایط اختصاصی و عمومی باشند شرایط اختصاصی به شرح زیر می باشند.

 • دارا بودن مدرک دیپلم برای داوطلبان نظام قدیم الزامی می باشد. همچنین دارا بودن گواهینامه پیش دانشگاهی برای تمامی داوطلبان نظام قدیم الزامی خواهد بود.
 • فارغ التحصیلان دیپلم فنی و حرفه ای و همچنین کارو دانش مطابق با شرایط دفترچه انتخاب رشته پیام نور باید دارای مدرک کاردانی باشند.
 • آن دسته از فارغ التحصیلانی که دارای مقطع کاردانی رشته های تحصیلی گروه های آزمایشی پزشکی می باشند، در صورتی امکان شرکت و ثبت نام را خواهند داشت که مدرک خود را تا پایان شهریور ماه دریافت نموده باشند.
 • فارغ التحصیلان مدرک فوق ، در صورت پذیرش در دانشگاه پیام نور لازم است گواهی پایان طرح نیروی انسانی خود را ارائه نمایند.
 • تمامی فارغ التحصیلان مقطع کاردانی در صورتی می توانند در رشته های تحصیلی آموزشی غیر پزشکی شرکت نمایند که تا پایان شهریور ماه تمامی تعهدات قانونی خود را به انجام رسانده باشند.
 • آن دسته از دانشجویانی که به هر دلیلی از دانشگاه و رشته مورد نظر خود انصراف داده اند، مطابق با مفاد دفترچه ، امکان شرکت و ثبت نام را خواهند داشت.(البته این موضوع ، منوط به این است که داوطلبان واجد سایر شرایط تعیین شده باشند).
 • آن دسته از دانشجویانی که در دانشگاه های روزانه و شبانه و یا آزاد در حال تحصیل می باشند، می توانند پس از انصراف از دانشگاه ، در رشته های بدون آزمون شرکت نمایند و در صورت پذیرش در رشته های مورد نظر، حتما باید از رشته قبلی خود انصراف دهند.
 • دانشجویانی که انصراف خود را به ثبت رسانده اند، امکان ادامه تحصیل در همان رشته قبلی را نخواهند داشت.

 

سهمیه های موجود در دفترچه انتخاب رشته پیام نور

آن دسته از داوطلبانی که واجد سهمیه مناطق می باشند، باید بند مربوط به سهمیه مناطق را در فرم مربوط به ثبت نام وارد نموده و آن را انتخاب نمایند. شرایط استفاده از سهمیه های در نظر گرفته شده جهت پذیرش در دانشگاه پیام نور، به شرح زیر می باشد.

 • داوطلبان نظام قدیم که دیپلم متوسطه خود را دریافت نموده اند، باید سه سال آخر دبیرستان و یا هنرستان خود را در همان منطقه گذرانده باشند تا واجد سهمیه مناطق شوند.
 • برای آن دسته از داوطلبانی که نظام جدید (اعم از ترمی واحدی و سالی واحدی) می باشند نیز بخش محل اخذ مدرک تحصیلی دو سال آخر دبیرستان و دوره پیش دانشگاهی می باشند.
 • برای آن دسته از داوطلبانی که بخش های مربوط به اخذ مدرک دیپلم آنان متفاوت می باشد، سهمیه آنان بر اساس همان منطقه مرفه تر منظور می گردد. حتی اگر تنها یک سال از دوران تحصیل خود را در آنجا گذرانده باشند.
 • آن دسته از فارغ التحصیلانی که فوق دیپلم پیوسته خود را دریافت نموده باشند، مطابق با شرایط مندرج در دفترچه انتخاب رشته پیام نور در صورتی که سه سال آخر دبیرستان خود را در یکی از مناطق 1، 2، 3 گذارنده باشند، می توانند اقدام به ثبت نام نمایند.
 • آن دسته از داوطلبانی که حداقل دو سال از  سه سال آخر دبیرستان خود و یا سال دوازدهم را در خارج از کشور گذرانده باشند، جزو سهمیه منطقه 3 محسوب خواهند شد.
 • تمامی داوطلبانی که دچار معلولیت های جسمانی همانند نابینا و یا ناشنوا می باشند، جزو سهمیه منطقه 3 خواهند بود.

 

سهمیه پذیرش رزمندگان خانواده های ایثارگران و خانواده شهدا

 

سهمیه پذیرش رزمندگان خانواده های ایثارگران و خانواده شهدا
سهمیه پذیرش رزمندگان خانواده های ایثارگران و خانواده شهدا

 

 • رزمندگانی که حداقل شش ماه در جبهه حضور داشته اند و یا دارای سهمیه رزمندگان می باشند و تابع ضوابط هستند، مشمول سهمیه خواهند بود. نحوه محاسبه حد نصاب برای این دسته از داوطلبان 75/. نمره گزینش آزاد در رشته محل انتخابی خواهند بود.
 • داوطلبان رزمنده ای که بر اساس ماده 1 و تبصره های چهارگانه ماده مذکور در آیین نامه اجرایی قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی از تاریخ 1359.6.31 تا تاریخ 1367.6.31 که حداقل شش ماه متوالی در جبهه حضور داشته اند با مراجعه به پایگاه اینترنتی می توانند برای انجام ثبت نام اقدام نمایند و دارای سهمیه خواهند بود.
 • داوطلبانی که متقاضی استفاده از سهمیه رزمندگان می باشند، با استفاده از سازمان بسیج مستضعفین و نیروهای مسلح لازم است کد پیگیری 12 رقمی را از واحد مربوطه اخذ نمایید.
 • شایان ذکر است که شماره 12 رقمی هرساله متفاوت می باشد و برای دریافت این کد باید در همین زمان مراجعه نمایند.

 

خلاصه مطالب

در این مقاله تلاش نمودیم تا در رابطه با مفاد مربوط به دفترچه انتخاب رشته پیام نور اطلاعاتی را به شما عزیزان ارائه نماییم. برای انجام ثبت نام و همچنین انتخاب رشته و اطلاع از رشته های بدون کنکور دانشگاه مورد نظر خود، می توانید با شماره های مندرج در وب سایت تماس حاصل نمایید. دریافت دانلود دفترچه انتخاب رشته پیام نور با کنکور با استفاده از برقراری ارتباط با مشاوران ما امکان پذیر خواهد بود. همه روزه ، حتی ایام تعطیل ، کارشناسان ما آماده ارائه خدمات به شما عزیزان خواهند بود.

 

مطالب مرتبط

آیا امکان دانلود دفترچه انتخاب رشته پیام نور با کنکور برای هر دو ترم تحصیلی وجود دارد؟

بله. کلیه داوطلبان می توانند در دو زمان ترم مهر و ترم بهمن با مراجعه به سایت سازمان سنجش و آموزش کشور دفترچه این دانشگاه را دانلود نمایند.

 

برای هر یک از گروه های آزمایشی مختلف آیا لازم است دفترچه انتخاب رشته پیام نور را به صورت جداگانه دانلود نماییم؟

پس از دانلود دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته، تمامی رشته ها و گروه های آزمایشی قابل مشاهده می باشد.

 

چگونه می توانیم کد رشته محل های مربوط به انتخاب رشته را وارد نماییم؟

در پایان دفترچه انتخاب رشته می توانید فرم مربوط به انتخاب رشته را مشاهده نموده و در سایت سازمان سنجش و آموزش کشور ان را وارد نمایید.