تیزهوشان و نمونه دولتی

سوالات و پاسخ کلیدی آزمون تیزهوشان

دانلود نمونه سوالات آزمون تیزهوشان و پاسخنامه 97-98

جهت دریافت نمونه سوالات آزمون تیزهوشان 97-98 و ثبت نام در آزمون تیزهوشان از سراسر کشور با شماره های زیر تماس بگیرید  شماره  02170707028 و در صورت شلوغی خطوط 02170707024  پاسخگویی 8 صبح الی 1 شب نمونه سوالات آزمون تیزهوشان 97-98 نمونه سوالات آزمون تیزهوشان 97-98 شاید یکی از دغدغه های اصلی دانش آموزانی باشد که […]

ادامه‌ی مطلب...
ثبت نام مدارس نمونه دولتی بافق

سامانه ثبت نام مدارس نمونه دولتی بافق 97-98 – nemoone.medu.ir

سامانه ثبت نام مدارس نمونه دولتی بافق 97-98 – هفتم و دهم جهت ثبت نام مدارس نمونه دولتی بافق 97-98 و جزئیات آزمون مدارس نمونه دولتی بافق با شماره های زیر تماش بگیرید 02170707028 و در صورت شلوغی خطوط 02170707024 پاسخگویی 8 صبح الی 1 شب حتی ایام تعطیل   سامانه ثبت نام مدارس مدارس نمونه دولتی بافق […]

ادامه‌ی مطلب...
اعلام نتایج مدارس شاهد 97-98

سامانه ثبت نام مدارس نمونه دولتی اشکذر 97-98 – nemoone.medu.ir

سامانه ثبت نام مدارس نمونه دولتی اشکذر 97-98 – هفتم و دهم جهت ثبت نام مدارس نمونه دولتی اشکذر 97-98 و جزئیات آزمون مدارس نمونه دولتی اشکذر با شماره های زیر تماش بگیرید 02170707028 و در صورت شلوغی خطوط 02170707024 پاسخگویی 8 صبح الی 1 شب حتی ایام تعطیل   سامانه ثبت نام مدارس مدارس نمونه دولتی اشکذر […]

ادامه‌ی مطلب...
ثبت نام مدارس نمونه دولتی مهریز

سامانه ثبت نام مدارس نمونه دولتی مهریز 97-98 – nemoone.medu.ir

سامانه ثبت نام مدارس نمونه دولتی مهریز 97-98 – هفتم و دهم جهت ثبت نام مدارس نمونه دولتی مهریز 97-98 و جزئیات آزمون مدارس نمونه دولتی مهریز با شماره های زیر تماش بگیرید 02170707028 و در صورت شلوغی خطوط 02170707024 پاسخگویی 8 صبح الی 1 شب حتی ایام تعطیل   سامانه ثبت نام مدارس مدارس نمونه دولتی مهریز […]

ادامه‌ی مطلب...
ثبت نام مدارس نمونه دولتی اردکان

سامانه ثبت نام مدارس نمونه دولتی اردکان 97-98 – nemoone.medu.ir

سامانه ثبت نام مدارس نمونه دولتی اردکان 97-98 – هفتم و دهم جهت ثبت نام مدارس نمونه دولتی اردکان 97-98 و جزئیات آزمون مدارس نمونه دولتی اردکان با شماره های زیر تماش بگیرید 02170707028 و در صورت شلوغی خطوط 02170707024 پاسخگویی 8 صبح الی 1 شب حتی ایام تعطیل   سامانه ثبت نام مدارس مدارس نمونه دولتی اردکان […]

ادامه‌ی مطلب...
ثبت نام مدارس نمونه دولتی تفت

سامانه ثبت نام مدارس نمونه دولتی تفت 97-98 – nemoone.medu.ir

سامانه ثبت نام مدارس نمونه دولتی تفت 97-98 – هفتم و دهم جهت ثبت نام مدارس نمونه دولتی تفت 97-98 و جزئیات آزمون مدارس نمونه دولتی تفت با شماره های زیر تماش بگیرید 02170707028 و در صورت شلوغی خطوط 02170707024 پاسخگویی 8 صبح الی 1 شب حتی ایام تعطیل   سامانه ثبت نام مدارس مدارس نمونه دولتی تفت […]

ادامه‌ی مطلب...
ثبت نام مدارس نمونه دولتی بهاباد

سامانه ثبت نام مدارس نمونه دولتی بهاباد 97-98 – nemoone.medu.ir

سامانه ثبت نام مدارس نمونه دولتی بهاباد 97-98 – هفتم و دهم جهت ثبت نام مدارس نمونه دولتی بهاباد 97-98 و جزئیات آزمون مدارس نمونه دولتی بهاباد با شماره های زیر تماش بگیرید 02170707028 و در صورت شلوغی خطوط 02170707024 پاسخگویی 8 صبح الی 1 شب حتی ایام تعطیل   سامانه ثبت نام مدارس مدارس نمونه دولتی بهاباد […]

ادامه‌ی مطلب...
ثبت نام مدارس نمونه دولتی ابرکوه

سامانه ثبت نام مدارس نمونه دولتی ابرکوه 97-98 – nemoone.medu.ir

سامانه ثبت نام مدارس نمونه دولتی ابرکوه 97-98 – هفتم و دهم جهت ثبت نام مدارس نمونه دولتی ابرکوه 97-98 و جزئیات آزمون مدارس نمونه دولتی ابرکوه با شماره های زیر تماش بگیرید 02170707028 و در صورت شلوغی خطوط 02170707024 پاسخگویی 8 صبح الی 1 شب حتی ایام تعطیل   سامانه ثبت نام مدارس مدارس نمونه دولتی ابرکوه […]

ادامه‌ی مطلب...
ثبت نام مدارس نمونه دولتی ملایر

سامانه ثبت نام مدارس نمونه دولتی ملایر 97-98 – nemoone.medu.ir

سامانه ثبت نام مدارس نمونه دولتی ملایر 97-98 – هفتم و دهم جهت ثبت نام مدارس نمونه دولتی ملایر 97-98 و جزئیات آزمون مدارس نمونه دولتی ملایر با شماره های زیر تماش بگیرید 02170707028 و در صورت شلوغی خطوط 02170707024 پاسخگویی 8 صبح الی 1 شب حتی ایام تعطیل   سامانه ثبت نام مدارس مدارس نمونه دولتی ملایر […]

ادامه‌ی مطلب...
ثبت نام مدارس نمونه دولتی تویسرکان

سامانه ثبت نام مدارس نمونه دولتی تویسرکان 97-98 – nemoone.medu.ir

سامانه ثبت نام مدارس نمونه دولتی تویسرکان 97-98 – هفتم و دهم جهت ثبت نام مدارس نمونه دولتی تویسرکان 97-98 و جزئیات آزمون مدارس نمونه دولتی تویسرکان با شماره های زیر تماش بگیرید 02170707028 و در صورت شلوغی خطوط 02170707024 پاسخگویی 8 صبح الی 1 شب حتی ایام تعطیل   سامانه ثبت نام مدارس مدارس نمونه دولتی تویسرکان […]

ادامه‌ی مطلب...