تیزهوشان و نمونه دولتی

دفترچه ثبت نام آزمون تیزهوشان

دفترچه ثبت نام آزمون تیزهوشان استعداد درخشان سمپاد 97-98

دفترچه ثبت نام آزمون تیزهوشان دفترچه ثبت نام آزمون تیزهوشان مدارس سمپاد 97-98 جهت اطلاع از منابع آزمون تیزهوشان و دانلود دفترچه ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان استعداد درخسان با شماره های زیر تماس بگیرید : 02170707028 و در صورت شلوغی خطوط 02170707024 دفترچه ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان سمپاد 97-98 منتشر شد ، به […]

ادامه‌ی مطلب...

ثبت نام تیزهوشان اسکو استعداد درخشان سمپاد اسکو– azmoon.medu.ir

ثبت نام تیزهوشان اسکو 97-98 – sampad.medu.ir   برای ثبت نام تیزهوشان اسکو 97-98 – دریافت نمونه سوالات و منابع آزمون مدارس تیزهوشان اسکو – شرایط ثبت نام مدارس تیزهوشان اسکو و اطلاع از جزییات آزمون با شماره زیر تماس بگیرید.مرکز ثبت نام سمپاد تماس از سراسر کشور با شماره تماس 02170707028 و در صورت […]

ادامه‌ی مطلب...

ثبت نام تیزهوشان بافق استعداد درخشان سمپاد بافق– azmoon.medu.ir

ثبت نام تیزهوشان بافق 97-98 – sampad.medu.ir   برای ثبت نام تیزهوشان بافق 97-98 – دریافت نمونه سوالات و منابع آزمون مدارس تیزهوشان بافق – شرایط ثبت نام مدارس تیزهوشان بافق و اطلاع از جزییات آزمون با شماره زیر تماس بگیرید.مرکز ثبت نام سمپاد تماس از سراسر کشور با شماره تماس 02170707028 و در صورت […]

ادامه‌ی مطلب...

ثبت نام تیزهوشان میبد استعداد درخشان سمپاد میبد – azmoon.medu.ir

ثبت نام تیزهوشان میبد 97-98 – sampad.medu.ir   برای ثبت نام تیزهوشان میبد 97-98 – دریافت نمونه سوالات و منابع آزمون مدارس تیزهوشان میبد – شرایط ثبت نام مدارس تیزهوشان میبد و اطلاع از جزییات آزمون با شماره زیر تماس بگیرید.مرکز ثبت نام سمپاد تماس از سراسر کشور با شماره تماس 02170707028 و در صورت […]

ادامه‌ی مطلب...

ثبت نام تیزهوشان اشکذر استعداد درخشان سمپاد اشکذر– azmoon.medu.ir

ثبت نام تیزهوشان اشکذر 97-98 – sampad.medu.ir   برای ثبت نام تیزهوشان اشکذر 97-98 – دریافت نمونه سوالات و منابع آزمون مدارس تیزهوشان اشکذر – شرایط ثبت نام مدارس تیزهوشان اشکذر و اطلاع از جزییات آزمون با شماره زیر تماس بگیرید.مرکز ثبت نام سمپاد تماس از سراسر کشور با شماره تماس 02170707028 و در صورت […]

ادامه‌ی مطلب...

ثبت نام تیزهوشان مهریز استعداد درخشان سمپاد مهریز– azmoon.medu.ir

ثبت نام تیزهوشان مهریز 97-98 – sampad.medu.ir   برای ثبت نام تیزهوشان مهریز 97-98 – دریافت نمونه سوالات و منابع آزمون مدارس تیزهوشان مهریز – شرایط ثبت نام مدارس تیزهوشان مهریز و اطلاع از جزییات آزمون با شماره زیر تماس بگیرید.مرکز ثبت نام سمپاد تماس از سراسر کشور با شماره تماس 02170707028 و در صورت […]

ادامه‌ی مطلب...

ثبت نام تیزهوشان اردکان استعداد درخشان سمپاد اردکان – azmoon.medu.ir

ثبت نام تیزهوشان اردکان 97-98 – sampad.medu.ir برای ثبت نام تیزهوشان اردکان 97-98 – دریافت نمونه سوالات و منابع آزمون مدارس تیزهوشان اردکان – شرایط ثبت نام مدارس تیزهوشان اردکان و اطلاع از جزییات آزمون با شماره زیر تماس بگیرید.مرکز ثبت نام سمپاد تماس از سراسر کشور با شماره تماس 02170707028 و در صورت شلوغی […]

ادامه‌ی مطلب...

ثبت نام تیزهوشان ابر کوه استعداد درخشان سمپاد ابر کوه – azmoon.medu.ir

ثبت نام تیزهوشان ابر کوه 97-98 – sampad.medu.ir برای ثبت نام تیزهوشان ابر کوه 97-98 – دریافت نمونه سوالات و منابع آزمون مدارس تیزهوشان ابر کوه – شرایط ثبت نام مدارس تیزهوشان ابر کوه و اطلاع از جزییات آزمون با شماره زیر تماس بگیرید.مرکز ثبت نام سمپاد تماس از سراسر کشور با شماره تماس 02170707028 […]

ادامه‌ی مطلب...

ثبت نام تیزهوشان تفت استعداد درخشان سمپاد تفت – azmoon.medu.ir

ثبت نام تیزهوشان تفت 97-98 – sampad.medu.ir برای ثبت نام تیزهوشان تفت 97-98 – دریافت نمونه سوالات و منابع آزمون مدارس تیزهوشان تفت – شرایط ثبت نام مدارس تیزهوشان تفت و اطلاع از جزییات آزمون با شماره زیر تماس بگیرید.مرکز ثبت نام سمپاد تماس از سراسر کشور با شماره تماس 02170707028 و در صورت شلوغی […]

ادامه‌ی مطلب...

ثبت نام تیزهوشان بهار استعداد درخشان سمپاد بهار– azmoon.medu.ir

ثبت نام تیزهوشان بهار  97-98 – sampad.medu.ir برای ثبت نام تیزهوشان بهار  97-98 – دریافت نمونه سوالات و منابع آزمون مدارس تیزهوشان بهار  – شرایط ثبت نام مدارس تیزهوشان بهار  و اطلاع از جزییات آزمون با شماره زیر تماس بگیرید.مرکز ثبت نام سمپاد تماس از سراسر کشور با شماره تماس 02170707028 و در صورت شلوغی […]

ادامه‌ی مطلب...