تماس از تلفن ثابت

909 9072952

از تهران

909 9072952

از کل کشور
کارنامه رتبه های برتر کنکور 97

کارنامه رتبه های برتر کنکور 97

کارنامه رتبه های برتر کنکور 97
سوالی دارید ؟ با ما تماس بگیرید تماس با برترین مشاوران از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور از 8 صبح الی 12 شب حتی ایام تعطیل
استان تهران: 909 9072952
سراسر کشور : 909 9072952

کارنامه رتبه های برتر کنکور 97 تعیین کننده رقابت و همچنین تراز سایر داوطلبان دیگر می‌باشد. به همین دلیل هر یک از داوطلبان عزیزی که در ثبت نام کنکور سراسری 98  شرکت نموده‌اند، مایلند تا از درصد رتبه های برتر کنکور 97 اطلاع دقیق یابند تا بتوانند به حداقل فاصله با این دسته از داوطلبان دست یابند. به همین دلیل این مقاله از سایت ایران تحصیل را به موضوع کارنامه رتبه های برتر کنکور 97 اختصاص داده‌ایم .

 

جهت دریافت کارنامه رتبه های برتر کنکور 97 و اطلاع از درصد رتبه های برتر کنکور 97 با مشاورین ایران تحصیل تماس حاصل نمایید.  9099072952 سراسر کشور و  9099072952 ( استان تهران) پاسخگویی از 8 صبح الی 1 شب حتی ایام تعطیل .

نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور 97

 

برای آشنایی کلیه داوطلبان عزیز در ادامه به ارائه نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور 97 در تمامی گروه های آزمایشی خواهیم پرداخت. همانطور که می دانید درصد رتبه های برتر کنکور 97 با توجه به تاثیر سهمیه های مناطق مختلف ، با اندک تغییری در رابطه با رتبه کسب شده داوطلب در کارنامه های کنکور همراه خواهد بود. به همین دلیل ، به تفکیک هر یک از مناطق و رشته ها ، به ارائه نمونه های هر یک از مناطق خواهیم پرداخت.

 

کارنامه رتبه های برتر کنکور 97 ریاضی منطقه یک

 

کارنامه رتبه های برتر کنکور 97 ریاضی منطقه یک

کارنامه رتبه های برتر کنکور 97 ریاضی منطقه یک

 

رتبه در سهمیهادبیات فارسیعربیمعارفزبانریاضیاتفیزیکشیمیرشته قبولیمحل دانشگاه پذیرفته شده
101009070100809080مهندسی مکانیکدانشگاه صنعتی شریف- تهران
38901008070809080مهدسی کامپیوتردانشگاه صنعتی شریف
2760908040809090مهمدسی کامپیوتردانشگاه صنعتی شریف
4370908080809080مهندسی مکانیکدانشگاه صنعتی شریف
3390707090808070مهندسی برقدانسگاه صنعتی شریف
16760806080808070مهندسی مکانیکدانشگاه صنعتی شریف
320601005060509060مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف

 

 

جهت اطلاع از ضرایب کنکور ریاضی کلیک کنید.

کارنامه رتبه های برتر کنکور 97 ریاضی منطقه دو

 

رتبه در سهمیهادبیات فارسیعربیمعارفزبانریاضیاتفیزیکشیمیرشته قبولیمحل دانشگاه پذیرفته شده
1909080909010090مهندسی کامپیوتردانشگاه صنعتی شریف-تهران
3670807090709080مهندسی مکانیکدانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
5280606060808070مهندسی برقدانشگاه صنعتی شریف-تهران
7690908090705070مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف- تهران
8480706070807060مهندسی کامپیوتردانشگاه تهران
91809080100607050مهندسی مکانیکدانشگاه صنعتی شریف
10870604080708080مهندسی برق دانشگاه تهران
12470706010608060مهندسی کامپیوتردانشگاه صنعتی امیر کبیر- تهران
13770909080608040مهندسی صنایعدانشگاه صنعتی شریف

جهت اطلاع از پردرآمدترین رشته های ریاضی و فیزیک کلیک کنید.

کارنامه رتبه های برتر کنکور 97 ریاضی منطقه سه

 

رتبه در سهمیهادبیات فارسیعربیمعارفزبانریاضیاتفیزیکشیمیرشته قبولیمحل دانشگاه پذیرفته شده
390806090808070مهندسی کامپیتوردانشگاه صنعتی شریف- تهران
670907090708080مهندسی برقدانشگاه صنعتی شریف- تهان
1580706090608070مهندسی کامپیوتردانشگاه صنعتی امیر کبیر-تهران
2860705030607060مهندسی برقدانشگاه صنعتی شریف- تهران
3960706070804050ریاضیات و کاربردها روزانهدانشگاه صنعتی شریف- تهران
5060609010607050مهندسی شیمیدانشگاه صنعتی شریف- تهران
6630804090507070مهندسی کامپیوتردانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی- تهران
8770706020506040مهندسی کامپیوتردانشگاه صنعتی امیر کبیر-تهران

 

کارنامه رتبه های برتر کنکور 97 تحت تاثیر سهمیه مناطق مختلف قرار دارد.

کارنامه رتبه های برتر کنکور 97 تجربی منطقه یک

 

کارنامه رتبه های برتر کنکور 97 تجربی منطقه یک

کارنامه رتبه های برتر کنکور 97 تجربی منطقه یک

 

رتبهادبیات فارسی عربیعربیمعارفزبانزمین شناسیریاضیاتزیست شناسیفیزیکشیمیرشته پذیرفته شدهدانشگاه پذیرفته شده
180908090801009010090پزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران
129090909040100609090پزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران
22909070100101007010080پزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران
5080100808010808010060پزشکی روزانهدانشگاه علوم پزشکی تهران
94708070901060809080پزشکیدانشگاه علوم پزشکی تبریز
1648080809010090806060دندانپزشکی- نیمسال دوم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- تهران
1917010060501070807070دندانپزشکی روزانهدانشگاه علوم پزشکی تبریز
213707060901080708080پزشکی- نیمسال اولدانشگاه علوم پزشکی تبریز
267609080801040807060پزشکیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
346709060601060707080پزشکیدانشگاه علوم پزشکی تبریز
453607080701070708060پزشکی-نیمسال دومدانشگاه علوم پزشکی تبریز

 

برای یافتن پاسخ برای قبولی در رشته پزشکی چه باید کرد؟ کلیک کنید.

کارنامه رتبه های برتر کنکور 97 تجربی منطقه دو

 

رتبهادبیات فارسی عربیعربیمعارفزبانزمین شناسیریاضیاتزیست شناسیفیزیکشیمیرشته پذیرفته شدهدانشگاه پذیرفته شده
2901008010010901009070پزشکی- نیمسال اولدانشگاه علوم پزشکی
467010070901080808080پزشکی- نیمسال اولدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
57809060901070801070پزشکی- نیمسال اولدانشگاه علوم پزشکی گیلان- رشت
71709070701070909070پزشکیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
868090801001080708080دندانپزشکی- نیمسال اولدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- تهران

 

برای استفاده از مشاوره رایگان کنکور تجربی کلیک کنید.

کارنامه رتبه های برتر کنکور 97 تجربی منطقه سه

 

رتبهادبیات فارسی عربیعربیمعارفزبانزمین شناسیریاضیاتزیست شناسیفیزیکشیمیرشته پذیرفته شدهدانشگاه پذیرفته شده
4909090801090909080پزشکی روزانهدانشگاه علوم پزشکی
20809070901080809070پزشکی روزانهدانشگاه علوم پزشکی
84809070707060907050پزشکیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
45809070701090807060پزشکیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
5391080901070807070پزشکیدانشگاه علوم پزشکی تبریز
77709060901050807080دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
93709070902070807070پزشکیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
146709080401060805070پزشکیدانشگاه علوم پزشکی تبریز
166709060601070806060دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

کارنامه رتبه های برتر کنکور 97 علوم انسانی منطقه یک

 

کارنامه رتبه های برتر کنکور 97 علوم انسانی منطقه یک

کارنامه رتبه های برتر کنکور 97 علوم انسانی منطقه یک

 

رتبهادبیات فارسی عربیعربیمعارفزبانریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصیتاریخ و جغرافیاعلوم اجتماعیفلسفه و منطقروانشناسیرشته پذیرفته شدهدانشگاه پذیرفته شده
1709090901009010010080809090حقوقدانشگاه شهید بهشتی- تهران
645070809090809070506040100حقوقدانشگاه شهید بهشتی – تهران
110207050309070408090606090حقوق دانشگاه اصفهان
194508070504060709050704060فلسفهدانشگاه تهران
283407060809070606040504080حقوقدانشگاه فردوسی مشهد
321307070304060708050704080حقوقدانشگاه الزهرا(س) تهران
352407060206060607050505090حقوقدانشگاه فردوسی
449509050407060408040303070مدیرت بازرگانیدانشگاه علامه طباطبایی- تهران

 

جهت اطلاع از ضرایب دروس کنکور انسانی کلیک کینید.

کارنامه رتبه های برتر کنکور 97 علوم انسانی منطقه دو

 

رتبهادبیات فارسی عربیعربیمعارفزبانریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصیتاریخ و جغرافیاعلوم اجتماعیفلسفه و منطقروانشناسیرشته پذیرفته شدهدانشگاه پذیرفته شده
12606070809080808060907090اقتصاد روزانهدانشگاه تهران
41508070307070809060106080حقوقدانشگاه شهید بهشتی تهران
79509060607060608050907080حقوقدانشگاه شهید بهشتی تهران
110709040606040609050607070حقوقدانشگاه علامه طباطبایی- تهران
131407070207070608060706090حقوق دانشگاه شهید بهشتی
141508070204070709020804060حقوقدانشگاه شهید بهشتی تهران

جهت اطلاع از بودجه بندی کنکور انسانی کلیک کنید.

کارنامه رتبه های برتر کنکور سراسری 97 علوم انسانی منطقه سه

 

رتبهادبیات فارسی عربیعربیمعارفزبانریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصیتاریخ و جغرافیاعلوم اجتماعیفلسفه و منطقروانشناسیرشته پذیرفته شدهدانشگاه پذیرفته شده
35090804080608010060708080حقوقدانشگاه تهران
35508070308060708080905080کارشناسی ارشد پیوسته علوم قضایی روزانهدانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری
533060605030806010030705060حقوق روزانهدانشگاه گیلان- رشت
63508070504080708050903090حقوقدانشگاه شیراز
88608080406050707030506040کارشناسی ارشد پیوسته علوم قضاییدانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری

 

 

برای اطلاع از نحوه تحلیل کارنامه کنکور بر روی لینک مربوطه کلیک بفرمایید

 

 

درصد رتبه های برتر کنکور 97

 

همانطور که در کارنامه رتبه های برتر کنکور 97  ملاحظه نمودید، درصد رتبه های برتر کنکور 97 به نسبت هر یک از گروه های آزمایشی مختلف متفاوت می باشد. لذا کلیه داوطلبان عزیز لازم است از حدود این درصدها اطلاع دقیقی حاصل نمایند. همچنین از جمله امور مهمی که برای کسب این رتبه ها لازم است متقاضیان عزیز از آن اطلاع یابند، در رابطه با نحوه برنامه ریزی برای کنکور می باشد .

مشاورین و متخصصین ایران تحصیل با توجه به تجربه خود در زمینه مشاوره کسب کارنامه رتبه های برتر کنکور 97 به شما کمک خواهند نمود تا بتوانید به بهترین وجه و با برنامه ریزی اصولی و درست ، به کمترین فاصله با درصد رتبه های برتر کنکور 97 دست یابید. کافی است با شماره تلفن های موجود در سایت تماس حاصل نمایید. همه روزه ، حتی در ایام تعطیل ، متخصصین ما آماده ارائه خدمات به شما عزیزان می باشند .

 

میزان تاثیر سهمیه ها در هر یک از مناطق برای رتبه ها به چه میزانی است؟

آیا با همین درصد ها می توان در سال 98 همین رتبه ها را کسب نمود؟

چگونه برنامه ریزی موفقی با توجه به شرایط موجود خود داشته باشیم؟

بهترین رشته با توجه به بازار کار در هر یک از گروه های آزمایشی چیست؟

 

جهت دریافت پاسخ تمامی سوالاتتان از سراسر کشور با مرکز مشاوره ایران تحصیل تماس بگیرید

9099072952 تماس از سراسر کشور – 9099072952 تماس از استان تهران پاسخگویی 8 صبح الی 1 شب حتی ایام تعطیل .

 

کانال اظلاع رسانی کارنامه رتبه های برتر کنکور 97

کانال اظلاع رسانی کارنامه رتبه های برتر کنکور 97

 

مطالب مرتبط : 

مصاحبه با نفرات برتر کنکور انسانی

موفقیت در کنکور در کمترین زمان

پرستاری بدون کنکور 98

رتبه قبولی در دانشگاه شاهد

فیزیوتراپی بدون کنکور 98

کارنامه رتبه های برتر کنکور 97

درصد رتبه های برتر کنکور 97

 

نظرات

ایران تحصیل
تماس با مشاور