ایران تحصیل
مشاوره با تلفن ثابت
از سراسر کشور

909 9075307

هزینه پست تیپاکس {تعرفه جدید ۱۴۰۲}

هزینه پست تیپاکس
از 8 صبح تا 12 شب حتی در ایام تعطیل

سوال دارید با ما تماس بگیرید

تماس از سراسر کشور :

909 9075307

تماس با برترین مشاوران از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و استفاده از کد تخفیف کلیک کنید

هزینه پست تیپاکس با توجه به ابعاد، وزن و مسافت و شیوه ارسال مشخص خواهد شد. البته عوامل دیگری نیز می تواند در هزینه پست تیپاکس تاثیرگذار باشد که در ادامه به آن ها اشاره خواهیم کرد. قبل از ارسال بسته ها نیز برای برآورد هزینه پست تیپاکس می توانید از وبسایت مربوط به این سرویس هزینه مرسولات تیپاکس را تخمین بزنید. اگر بسته حجیمی دارید و یا مسافت شما تا مقصد طولانی است پیشنهاد می کنیم برای تخمین هزینه پست تیپاکس حتماً از وبسایت استفاده نمایید.  به صورت کلی در مقایسه با پست هزینه ارسال بسته با تیپاکس کمی بیشتر خواهد بود؛ اما در عوض بسته های شما سریع تر به مقصد خواهد رسید.

 

تعرفه های هزینه پست تیپاکس

در واقع تیپاکس انواع مختلفی از تعرفه ها را دارد که برای شهرهای دور، نزدیک و حمل با اکسپرس تعیین می شود. برای اطلاع از هزینه ارسال بسته با تیپاکس می توانید جداولی که در ادامه آورده ایم، مطالعه کنید.

 

هزینه ارسال بسته با تیپاکس با حمل و نقل عبوری  (روش متداول ارسال تیپاکس)

( قیمت به تومان )

 

 

وزن به کیلو هزینه خدمات ارزش افزوده جمع کل
۱ ۲۲,۰۰۰ ۱,۹۸۰ ۲۳,۹۸۰
۲ ۲۲,۰۰۰ ۱,۹۸۰ ۲۳,۹۸۰
۳ ۲۴,۷۰۰ ۲,۲۲۳ ۲۶,۹۲۳
۴ ۲۴,۷۰۰ ۲,۲۲۳ ۲۶,۹۲۳
۵ ۲۴,۷۰۰ ۲,۲۲۳ ۲۶,۹۲۳
۶ ۲۴,۷۰۰ ۲,۲۲۳ ۲۶,۹۲۳
۷ ۲۷,۴۰۰ ۲,۴۶۶ ۲۹,۸۶۶
۸ ۳۰,۱۰۰ ۲,۷۰۹ ۳۲,۸۰۹
۹ ۳۲,۸۰۰ ۲,۹۵۲ ۳۵,۷۵۲
۱۰ ۳۵,۵۰۰ ۳,۱۹۵ ۳۸,۶۹۵
۱۱ ۳۸,۲۰۰ ۳,۴۳۸ ۴۱,۶۳۸
۱۲ ۴۰,۹۰۰ ۳,۶۸۱ ۴۴,۵۸۱
۱۳ ۴۳,۶۰۰ ۳,۹۲۴ ۴۷,۵۲۴
۱۴ ۴۶,۳۰۰ ۴,۱۶۷ ۵۰,۴۶۷
۱۵ ۴۹,۰۰۰ ۴,۴۱۰ ۵۳,۴۱۰
۱۶ ۵۱,۷۰۰ ۴,۶۵۳ ۵۶,۳۵۳
۱۷ ۵۴,۴۰۰ ۴,۸۹۶ ۵۹,۲۹۶
۱۸ ۵۷,۱۰۰ ۵,۱۳۹ ۶۲,۲۳۹
۱۹ ۵۹,۸۰۰ ۵,۳۸۲ ۶۵,۱۸۲
۲۰ ۶۲,۵۰۰ ۵,۶۲۵ ۶۸,۱۲۵
۲۱ ۶۵,۲۰۰ ۵,۸۶۸ ۷۱,۰۶۸
۲۲ ۶۷,۹۰۰ ۶,۱۱۱ ۷۴,۰۱۱
۲۳ ۷۰,۶۰۰ ۶,۳۵۴ ۷۶,۹۵۴
۲۴ ۷۳,۲۰۰ ۶,۵۸۸ ۷۹,۷۸۸
۲۵ ۷۶,۰۰۰ ۶,۸۴۰ ۸۲,۸۴۰
۲۶ ۷۸,۷۰۰ ۷,۰۸۳ ۸۵,۷۸۳
۲۷ ۸۱,۴۰۰ ۷,۳۲۶ ۸۸,۷۲۶
۲۸ ۸۴,۱۰۰ ۷,۵۶۹ ۹۱,۶۶۹
۲۹ ۸۶,۸۰۰ ۷,۸۱۲ ۹۴,۶۱۲
۳۰ ۸۹,۵۰۰ ۸,۰۵۵ ۹۷,۵۵۵
۳۱ ۹۲,۲۰۰ ۸,۲۹۸ ۱۰۰,۴۹۸
۳۲ ۹۴,۲۰۰ ۸,۴۷۸ ۱۰۲,۶۷۸
وزن به کیلو هزینه خدمات ارزش افزوده جمع کل
۳۳ ۹۷,۶۰۰ ۸,۷۸۴ ۱۰۶,۳۸۴
۳۴ ۱۰۰,۳۰۰ ۹,۰۲۷ ۱۰۹,۳۲۷
۳۵ ۱۰۳,۰۰۰ ۹,۲۷۰ ۱۱۲,۲۷۰
۳۶ ۱۰۵,۷۰۰ ۹,۵۱۳ ۱۱۵,۲۱۳
۳۷ ۱۰۸,۴۰۰ ۹,۷۵۶ ۱۱۸,۱۵۶
۳۸ ۱۱۱,۱۰۰ ۹,۹۹۹ ۱۲۱,۰۹۹
۳۹ ۱۱۳,۸۰۰ ۱۰,۲۴۲ ۱۲۴,۰۴۲
۴۰ ۱۱۶,۵۰۰ ۱۰,۴۸۵ ۱۲۶,۹۸۵
۴۱ ۱۱۸,۹۰۰ ۱۰,۷۰۱ ۱۲۹,۶۰۱
۴۲ ۱۲۱,۳۰۰ ۱۰,۹۱۷ ۱۳۲,۲۱۷
۴۳ ۱۲۳,۷۰۰ ۱۱,۱۳۳ ۱۳۴,۸۳۳
۴۴ ۱۲۶,۱۰۰ ۱۱,۳۴۹ ۱۳۷,۴۴۹
۴۵ ۱۲۸,۵۰۰ ۱۱,۵۶۵ ۱۴۰,۰۶۵
۴۶ ۱۳۰,۹۰۰ ۱۱,۷۸۱ ۱۴۲,۶۸۱
۴۷ ۱۳۳,۳۰۰ ۱۱,۹۹۷ ۱۴۵,۲۹۷
۴۸ ۱۳۵,۷۰۰ ۱۲,۲۱۳ ۱۴۷,۹۱۳
۴۹ ۱۳۸,۱۰۰ ۱۲,۴۲۹ ۱۵۰,۵۲۹
۵۰ ۱۴۰,۵۰۰ ۱۲,۶۴۵ ۱۵۳,۱۴۵
۵۱ ۱۴۲,۹۰۰ ۱۲,۸۶۱ ۱۵۵,۷۶۱
۵۲ ۱۴۵,۳۰۰ ۱۳,۰۷۷ ۱۵۸,۳۷۷
۵۳ ۱۴۷,۷۰۰ ۱۳,۲۹۳ ۱۶۰,۹۹۳
۵۴ ۱۵۰,۱۰۰ ۱۳,۵۰۹ ۱۶۳,۶۰۹
۵۵ ۱۵۲,۵۰۰ ۱۳,۷۲۵ ۱۶۶,۲۲۵
۵۶ ۱۵۴,۹۰۰ ۱۳,۹۴۱ ۱۶۸,۸۴۱
۵۷ ۱۵۷,۳۰۰ ۱۴,۱۵۷ ۱۷۱,۴۵۷
۵۸ ۱۵۹,۷۰۰ ۱۴,۳۷۳ ۱۷۴,۰۷۳
۵۹ ۱۶۲,۱۰۰ ۱۴,۵۸۹ ۱۷۶,۶۸۹
۶۰ ۱۶۴,۵۰۰ ۱۴,۸۰۵ ۱۷۹,۳۰۵
۶۱ ۱۶۶,۹۰۰ ۱۵,۰۲۱ ۱۸۱,۹۲۱
۶۲ ۱۶۹,۳۰۰ ۱۵,۲۳۷ ۱۸۴,۵۳۷
۶۳ ۱۷۱,۷۰۰ ۱۵,۴۵۳ ۱۸۷,۱۵۳
۶۴ ۱۷۴,۱۰۰ ۱۵,۶۶۹ ۱۸۹,۷۶۹
۶۵ ۱۷۶,۵۰۰ ۱۵,۸۸۵ ۱۹۲,۳۸۵
۶۶ ۱۷۸,۹۰۰ ۱۶,۱۰۱ ۱۹۵,۰۰۱

 

 

برآورد هزینه پست تیپاکس

برای اطلاع از نحوه ورود به سایت تیپاکس کلیک کنید.

وزن به کیلو هزینه خدمات ارزش افزوده جمع کل
۶۷ ۱۸۱,۳۰۰ ۱۶,۳۱۷ ۱۹۷,۶۱۷
۶۸ ۱۸۳,۷۰۰ ۱۶,۵۳۳ ۲۰۰,۲۳۳
۶۹ ۱۸۶,۱۰۰ ۱۶,۷۴۹ ۲۰۲,۸۴۹
۷۰ ۱۸۸,۵۰۰ ۱۶,۹۶۵ ۲۰۵,۴۶۵
۷۱ ۱۹۰,۹۰۰ ۱۷,۱۸۱ ۲۰۸,۰۸۱
۷۲ ۱۹۳,۳۰۰ ۱۷,۳۹۷ ۲۱۰,۶۹۷
۷۳ ۱۹۵,۷۰۰ ۱۷,۶۱۳ ۲۱۳,۳۱۳
۷۴ ۱۹۸,۱۰۰ ۱۷,۸۲۹ ۲۱۵,۹۲۹
۷۵ ۲۰۰,۵۰۰ ۱۸,۰۴۵ ۲۱۸,۵۴۵
۷۶ ۲۰۲,۹۰۰ ۱۸,۲۶۱ ۲۲۱,۱۶۱
۷۷ ۲۰۵,۳۰۰ ۱۸,۴۷۷ ۲۲۳,۷۷۷
۷۸ ۲۰۷,۷۰۰ ۱۸,۶۹۳ ۲۲۶,۳۹۳
۷۹ ۲۱۰,۱۰۰ ۱۸,۹۰۹ ۲۲۹,۰۰۹
۸۰ ۲۱۲,۵۰۰ ۱۹,۱۲۵ ۲۳۱,۶۲۵
۸۱ ۲۱۴,۹۰۰ ۱۹,۳۴۱ ۲۳۴,۲۴۱
۸۲ ۲۱۷,۳۰۰ ۱۹,۵۵۷ ۲۳۶,۸۵۷
۸۳ ۲۱۹,۷۰۰ ۱۹,۷۷۳ ۲۳۹,۴۷۳
۸۴ ۲۲۲,۱۰۰ ۱۹,۹۸۹ ۲۴۲,۰۸۹
۸۵ ۲۲۴,۵۰۰ ۲۰,۲۰۵ ۲۴۴,۷۰۵
۸۶ ۲۲۶,۹۰۰ ۲۰,۴۲۱ ۲۴۷,۳۲۱
۸۷ ۲۲۹,۳۰۰ ۲۰,۶۳۷ ۲۴۹,۹۳۷
۸۸ ۲۳۱,۷۰۰ ۲۰,۸۵۳ ۲۵۲,۵۵۳
۸۹ ۲۳۴,۱۰۰ ۲۱,۰۶۹ ۲۵۵,۱۶۹
۹۰ ۲۳۶,۵۰۰ ۲۱,۲۸۵ ۲۵۷,۷۸۵
۹۱ ۲۳۸,۹۰۰ ۲۱,۵۰۱ ۲۶۰,۴۰۱
۹۲ ۲۴۱,۳۰۰ ۲۱,۷۱۷ ۲۶۳,۰۱۷
۹۳ ۲۴۳,۷۰۰ ۲۱,۹۳۳ ۲۶۵,۶۳۳
۹۴ ۲۴۶,۱۰۰ ۲۲,۱۴۹ ۲۶۸,۲۴۹
۹۵ ۲۴۸,۵۰۰ ۲۲,۳۶۵ ۲۷۰,۸۶۵
۹۶ ۲۵۰,۹۰۰ ۲۲,۵۸۱ ۲۷۳,۴۸۱
۹۷ ۲۵۳,۳۰۰ ۲۲,۷۹۷ ۲۷۶,۰۹۷
۹۸ ۲۵۵,۷۰۰ ۲۳,۰۱۳ ۲۷۸,۷۱۳
۹۹ ۲۵۸,۱۰۰ ۲۳,۲۲۹ ۲۸۱,۳۲۹
۱۰۰ ۲۶۰,۵۰۰ ۲۳,۴۴۵ ۲۸۳,۹۴۵

هزینه ارسال بسته با تیپاکس عادی 

( قیمت به تومان )

وزن به کیلو هزینه خدمات ارزش افزوده جمع کل
۱ ۲۷,۰۰۰ ۲,۴۳۰ ۲۹,۴۳۰
۲ ۲۷,۰۰۰ ۲,۴۳۰ ۲۹,۴۳۰
۳ ۳۰,۰۰۰ ۲,۷۰۰ ۳۲,۷۰۰
۴ ۳۳,۰۰۰ ۲,۹۷۰ ۳۵,۹۷۰
۵ ۳۶,۰۰۰ ۳,۲۴۰ ۳۹,۲۴۰
۶ ۳۹,۰۰۰ ۳,۵۱۰ ۴۲,۵۱۰
۷ ۴۲,۰۰۰ ۳,۷۸۰ ۴۵,۷۸۰
۸ ۴۵,۰۰۰ ۴,۰۵۰ ۴۹,۰۵۰
۹ ۴۸,۰۰۰ ۴,۳۲۰ ۵۲,۳۲۰
۱۰ ۵۱,۰۰۰ ۴,۵۹۰ ۵۵,۵۹۰
۱۱ ۵۴,۰۰۰ ۴,۸۶۰ ۵۸,۸۶۰
۱۲ ۵۷,۰۰۰ ۵,۱۳۰ ۶۲,۱۳۰
۱۳ ۶۰,۰۰۰ ۵,۴۰۰ ۶۵,۴۰۰
۱۴ ۶۳,۰۰۰ ۵,۶۷۰ ۶۸,۶۷۰
۱۵ ۶۶,۰۰۰ ۵,۹۴۰ ۷۱,۹۴۰
۱۶ ۶۹,۰۰۰ ۶,۲۱۰ ۷۵,۲۱۰
۱۷ ۷۲,۰۰۰ ۶,۴۸۰ ۷۸,۴۸۰
۱۸ ۷۵,۰۰۰ ۶,۷۵۰ ۸۱,۷۵۰
۱۹ ۷۸,۰۰۰ ۷,۰۲۰ ۸۵,۰۲۰
۲۰ ۸۱,۰۰۰ ۷,۲۹۰ ۸۸,۲۹۰
۲۱ ۸۴,۰۰۰ ۷,۵۶۰ ۹۱,۵۶۰
۲۲ ۸۷,۰۰۰ ۷,۸۳۰ ۹۴,۸۳۰
۲۳ ۹۰,۰۰۰ ۸,۱۰۰ ۹۸,۱۰۰
۲۴ ۹۳,۰۰۰ ۸,۳۷۰ ۱۰۱,۳۷۰
۲۵ ۹۶,۰۰۰ ۸,۶۴۰ ۱۰۴,۶۴۰
۲۶ ۹۹,۰۰۰ ۸,۹۱۰ ۱۰۷,۹۱۰
۲۷ ۱۰۲,۰۰۰ ۹,۱۸۰ ۱۱۱,۱۸۰
۲۸ ۱۰۵,۰۰۰ ۹,۴۵۰ ۱۱۴,۴۵۰
۲۹ ۱۰۸,۰۰۰ ۹,۷۲۰ ۱۱۷,۷۲۰
۳۰ ۱۱۱,۰۰۰ ۹,۹۹۰ ۱۲۰,۹۹۰
۳۱ ۱۱۴,۰۰۰ ۱۰,۲۶۰ ۱۲۴,۲۶۰
۳۲ ۱۱۷,۰۰۰ ۱۰,۵۳۰ ۱۲۷,۵۳۰
۳۳ ۱۲۰,۰۰۰ ۱۰,۸۰۰ ۱۳۰,۸۰۰
۳۴ ۱۲۳,۰۰۰ ۱۱,۰۷۰ ۱۳۴,۰۷۰
۳۵ ۱۲۶,۰۰۰ ۱۱,۳۴۰ ۱۳۷,۳۴۰
۳۶ ۱۲۹,۰۰۰ ۱۱,۶۱۰ ۱۴۰,۶۱۰
۳۷ ۱۳۲,۰۰۰ ۱۱,۸۸۰ ۱۴۳,۸۸۰
۳۸ ۱۳۵,۰۰۰ ۱۲,۱۵۰ ۱۴۷,۱۵۰
۳۹ ۱۳۸,۰۰۰ ۱۲,۴۲۰ ۱۵۰,۴۲۰
۴۰ ۱۴۱,۰۰۰ ۱۲,۶۹۰ ۱۵۳,۶۹۰
۴۱ ۱۴۴,۰۰۰ ۱۲,۹۶۰ ۱۵۶,۹۶۰
۴۲ ۱۴۷,۰۰۰ ۱۳,۲۳۰ ۱۶۰,۲۳۰
۴۳ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۳,۵۰۰ ۱۶۳,۵۰۰
۴۴ ۱۵۳,۰۰۰ ۱۳,۷۷۰ ۱۶۶,۷۷۰
۴۵ ۱۵۶,۰۰۰ ۱۴,۰۴۰ ۱۷۰,۰۴۰
۴۶ ۱۵۹,۰۰۰ ۱۴,۳۱۰ ۱۷۳,۳۱۰
۴۷ ۱۶۲,۰۰۰ ۱۴,۵۸۰ ۱۷۶,۵۸۰
۴۸ ۱۶۵,۰۰۰ ۱۴,۸۵۰ ۱۷۹,۸۵۰
۴۹ ۱۵۸,۰۰۰ ۱۵۱,۲۰۰ ۳۰۹,۲۰۰
۵۰ ۱۷۱,۰۰۰ ۱۵۳,۹۰۰ ۳۲۴,۹۰۰
۵۱ کیلو به بالا: وزن ×۲,۵۰۰+۴۳,۵۰۰ تومان هزینه خدمات و محاسبه (خدمات ویژه + ۹ درصد ارزش افزوده)

هزینه ارسال بسته با تیپاکس محصولات اکسپرس چابهار و قشم

( قیمت به تومان )

وزن به کیلو هزینه خدمات ارزش افزوده جمع کل
۱ ۳۲,۰۰۰ ۲,۸۸۰ ۳۴,۸۸۰
۲ ۳۲,۰۰۰ ۲,۸۸۰ ۳۴,۸۸۰
۳ ۳۵,۰۰۰ ۳,۱۵۰ ۳۸,۱۵۰
۴ ۳۸,۰۰۰ ۳,۴۲۰ ۴۱,۴۲۰
۵ ۴۱,۰۰۰ ۳,۶۹۰ ۴۴,۶۹۰
۶ ۴۴,۰۰۰ ۳,۹۶۰ ۴۷,۹۶۰
۷ ۴۷,۰۰۰ ۴,۲۳۰ ۵۱,۲۳۰
۸ ۵۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰ ۵۴,۵۰۰
۹ ۵۳,۰۰۰ ۴,۷۷۰ ۵۷,۷۷۰
۱۰ ۵۶,۰۰۰ ۵,۰۴۰ ۶۱,۰۴۰
۱۱ ۵۹,۰۰۰ ۵,۳۱۰ ۶۴,۳۱۰
۱۲ ۶۲,۰۰۰ ۵,۵۸۰ ۶۷,۵۸۰
۱۳ ۶۵,۰۰۰ ۵,۸۵۰ ۷۰,۸۵۰
۱۴ ۶۸,۰۰۰ ۶,۱۲۰ ۷۴,۱۲۰
۱۵ ۷۱,۰۰۰ ۶,۳۹۰ ۷۷,۳۹۰
۱۶ ۷۴,۰۰۰ ۶,۶۶۰ ۸۰,۶۶۰
۱۷ ۷۷,۰۰۰ ۶,۹۳۰ ۸۳,۹۳۰
۱۸ ۸۰,۰۰۰ ۷,۲۰۰ ۸۷,۲۰۰
۱۹ ۸۳,۰۰۰ ۷,۴۷۰ ۹۰,۴۷۰
۲۰ ۸۶,۰۰۰ ۷,۷۴۰ ۹۳,۷۴۰
۲۱ ۸۹,۰۰۰ ۸,۰۱۰ ۹۷,۰۱۰
۲۲ ۹۲,۰۰۰ ۸,۲۸۰ ۱۰۰,۲۸۰
۲۳ ۹۵,۰۰۰ ۸,۵۵۰ ۱۰۳,۵۵۰
۲۴ ۹۸,۰۰۰ ۸,۸۲۰ ۱۰۶,۸۲۰
۲۵ ۱۰۱,۰۰۰ ۹,۰۹۰ ۱۱۰,۰۹۰
۲۶ ۱۰۴,۰۰۰ ۹,۳۶۰ ۱۱۳,۳۶۰
۲۷ ۱۰۷,۰۰۰ ۹,۶۳۰ ۱۱۶,۶۳۰
۲۸ ۱۱۰,۰۰۰ ۹,۹۰۰ ۱۱۹,۹۰۰
۲۹ ۱۱۳,۰۰۰ ۱۰,۱۷۰ ۱۲۳,۱۷۰
۳۰ ۱۱۶,۰۰۰ ۱۰,۴۴۰ ۱۲۶,۴۴۰
۳۱ ۱۱۹,۰۰۰ ۱۰,۷۱۰ ۱۲۹,۷۱۰
۳۲ ۱۲۲,۰۰۰ ۱۰,۹۸۰ ۱۳۲,۹۸۰
۳۳ ۱۲۵,۰۰۰ ۱۱,۲۵۰ ۱۳۶,۲۵۰
۳۴ ۱۲۸,۰۰۰ ۱۱,۵۲۰ ۱۳۹,۵۲۰
۳۵ ۱۳۱,۰۰۰ ۱۱,۷۹۰ ۱۴۲,۷۹۰
۳۶ ۱۳۴,۰۰۰ ۱۲,۰۶۰ ۱۴۶,۰۶۰
۳۷ ۱۳۷,۰۰۰ ۱۲,۳۳۰ ۱۴۹,۳۳۰
۳۸ ۱۴۰,۰۰۰ ۱۲,۶۰۰ ۱۵۲,۶۰۰
۳۹ ۱۴۳,۰۰۰ ۱۲,۸۷۰ ۱۵۵,۸۷۰
۴۰ ۱۴۶,۰۰۰ ۱۳,۱۴۰ ۱۵۹,۱۴۰
۴۱ ۱۴۹,۰۰۰ ۱۳,۴۱۰ ۱۶۲,۴۱۰
۴۲ ۱۵۲,۰۰۰ ۱۳,۶۸۰ ۱۶۵,۶۸۰
۴۳ ۱۵۵,۰۰۰ ۱۳,۹۵۰ ۱۶۸,۹۵۰
۴۴ ۱۵۸,۰۰۰ ۱۴,۲۲۰ ۱۷۲,۲۲۰
۴۵ ۱۶۱,۰۰۰ ۱۴,۴۹۰ ۱۷۵,۴۹۰
۴۶ ۱۶۴,۰۰۰ ۱۴,۷۶۰ ۱۷۸,۷۶۰
۴۷ ۱۶۷,۰۰۰ ۱۵,۰۳۰ ۱۸۲,۰۳۰
۴۸ ۱۷۰,۰۰۰ ۱۵,۳۰۰ ۱۸۵,۳۰۰
۴۹ ۱۷۳,۰۰۰ ۱۵,۵۷۰ ۱۸۸,۵۷۰
۵۰ ۱۷۶,۰۰۰ ۱۵,۸۴۰ ۱۹۱,۸۴۰
۵۱ کیلو به بالا: وزن ×۲,۵۰۰+۵۱,۰۰۰ تومان هزینه خدمات و محاسبه (خدمات ویژه + ۹ درصد ارزش افزوده)

هزینه ارسال بسته با تیپاکس محصولات اکسپرس مستقیم

( قیمت به تومان )

وزن به کیلو هزینه خدمات ارزش افزوده جمع کل
۱ ۳۳,۰۰۰ ۲,۹۷۰ ۳۵,۹۷۰
۲ ۳۳,۰۰۰ ۲,۹۷۰ ۳۵,۹۷۰
۳ ۳۶,۰۰۰ ۳,۲۴۰ ۳۹,۲۴۰
۴ ۳۹,۰۰۰ ۳,۵۱۰ ۴۲,۵۱۰
۵ ۴۲,۰۰۰ ۳,۷۸۰ ۴۵,۷۸۰
۶ ۴۵,۰۰۰ ۴,۰۵۰ ۴۹,۰۵۰
۷ ۴۸,۰۰۰ ۴,۳۲۰ ۵۲,۳۲۰
۸ ۵۱,۰۰۰ ۴,۵۹۰ ۵۵,۵۹۰
۹ ۵۴,۰۰۰ ۴,۸۶۰ ۵۸,۸۶۰
۱۰ ۵۷,۰۰۰ ۵,۱۳۰ ۶۲,۱۳۰
۱۱ ۶۰,۰۰۰ ۵,۴۰۰ ۶۵,۴۰۰
۱۲ ۶۳,۰۰۰ ۵,۶۷۰ ۶۸,۶۷۰
۱۳ ۶۶,۰۰۰ ۵,۹۴۰ ۷۱,۹۴۰
۱۴ ۶۹,۰۰۰ ۶,۲۱۰ ۷۵,۲۱۰
۱۵ ۷۲,۰۰۰ ۶,۴۸۰ ۷۸,۴۸۰
۱۶ ۷۵,۰۰۰ ۶,۷۵۰ ۸۱,۷۵۰
۱۷ ۷۸,۰۰۰ ۷,۰۲۰ ۸۵,۰۲۰
۱۸ ۸۱,۰۰۰ ۷,۲۹۰ ۸۸,۲۹۰
۱۹ ۸۴,۰۰۰ ۷,۵۶۰ ۹۱,۵۶۰
۲۰ ۸۷,۰۰۰ ۷,۸۳۰ ۹۴,۸۳۰
۲۱ ۹۰,۰۰۰ ۸,۱۰۰ ۹۸,۱۰۰
۲۲ ۹۳,۰۰۰ ۸,۳۷۰ ۱۰۱,۳۷۰
۲۳ ۹۶,۰۰۰ ۸,۶۴۰ ۱۰۴,۶۴۰
۲۴ ۹۹,۰۰۰ ۸,۹۱۰ ۱۰۷,۹۱۰
۲۵ ۱۰۲,۰۰۰ ۹,۱۸۰ ۱۱۱,۱۸۰
۲۶ ۱۰۵,۰۰۰ ۹,۴۵۰ ۱۱۴,۴۵۰
۲۷ ۱۰۸,۰۰۰ ۹,۷۲۰ ۱۱۷,۷۲۰
۲۸ ۱۱۱,۰۰۰ ۹,۹۹۰ ۱۲۰,۹۹۰
۲۹ ۱۱۴,۰۰۰ ۱۰,۲۶۰ ۱۲۴,۲۶۰
۳۰ ۱۱۷,۰۰۰ ۱۰,۵۳۰ ۱۲۷,۵۳۰
۳۱ ۱۲۰,۰۰۰ ۱۰,۸۰۰ ۱۳۰,۸۰۰
۳۲ ۱۲۳,۰۰۰ ۱۱,۰۷۰ ۱۳۴,۰۷۰
۳۳ ۱۲۶,۰۰۰ ۱۱,۳۴۰ ۱۳۷,۳۴۰
۳۴ ۱۲۹,۰۰۰ ۱۱,۶۱۰ ۱۴۰,۶۱۰
۳۵ ۱۳۲,۰۰۰ ۱۱,۸۸۰ ۱۴۳,۸۸۰
۳۶ ۱۳۵,۰۰۰ ۱۲,۱۵۰ ۱۴۷,۱۵۰
۳۷ ۱۳۸,۰۰۰ ۱۲,۴۲۰ ۱۵۰,۴۲۰
۳۸ ۱۴۱,۰۰۰ ۱۲,۶۹۰ ۱۵۳,۶۹۰
۳۹ ۱۴۴,۰۰۰ ۱۲,۹۶۰ ۱۵۶,۹۶۰
۴۰ ۱۴۷,۰۰۰ ۱۳,۲۳۰ ۱۶۰,۲۳۰
۴۱ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۳,۵۰۰ ۱۶۳,۵۰۰
۴۲ ۱۵۳,۰۰۰ ۱۳,۷۷۰ ۱۶۶,۷۷۰
۴۳ ۱۵۶,۰۰۰ ۱۴,۰۴۰ ۱۷۰,۰۴۰
۴۴ ۱۵۹,۰۰۰ ۱۴,۳۱۰ ۱۷۳,۳۱۰
۴۵ ۱۶۲,۰۰۰ ۱۴,۵۸۰ ۱۷۶,۵۸۰
۴۶ ۱۶۵,۰۰۰ ۱۴,۸۵۰ ۱۷۹,۸۵۰
۴۷ ۱۶۸,۰۰۰ ۱۵,۱۲۰ ۱۸۳,۱۲۰
۴۸ ۱۷۱,۰۰۰ ۱۵,۳۹۰ ۱۸۶,۳۹۰
۴۹ ۱۷۴,۰۰۰ ۱۵,۶۶۰ ۱۸۹,۶۶۰
۵۰ ۱۷۷,۰۰۰ ۱۵,۹۳۰ ۱۹۲,۹۳۰
۵۱ کیلو به بالا: وزن ×۲,۵۰۰+۵۲,۰۰۰ تومان هزینه خدمات و محاسبه (خدمات ویژه + ۹ درصد ارزش افزوده)

 

برای اطلاع از نحوه ثبت سفارش تیپاکس کلیک کنید.

هزینه مرسولات تیپاکس

 در صورت نیاز به اطلاعات تکمیلی درباره نحوه رهگیری مرسولات پستی روی لینک آبی رنگ کلیک کنید.

 

تبصره های مربوط به هزینه مرسولات تیپاکس

🔸محاسبه وزن حجمی:

در این تبصره آمده است که تعرفه براساس وزن جرمی و زون مربوطه محاسبه می­­شود. سپس وزن حجمی محاسبه و در صورتی­که از وزن جرمی بیشتر بود، تفاوت آن نسبت به وزن جرمی در مبلغ ۸۰۰ تومان ضرب و به تعرفه محاسبه شده اضافه خواهد شد.

🔸شرط ابعادی کالای نامتعارف:

در ابتدا ابعاد بسته که شامل طول و عرض و ارتفاع می شود، اندازه گیری خواهد شد.در صورتی­که: یکی از ابعاد کوچک­تر از ۱۰ سانتی­متر باشد و یا یکی از ابعاد بزرگ­تر از ۹۰ سانتی­متر باشد، مبلغ ۲۰۰۰ تومان به تعرفه نهایی افزوده خواهد شد.

🔸رند کردن وزن:

برای سهولت در برآورد هزینه پست تیپاکس ؛ ابتدا کرانه بالا در محدوده وزنی آن سطح قرار می­گیرد وزن­های اعشاری پس از رند منطقی با جدول فوق مقایسه شده و تعرفه متناظر با آن شناسایی و در فرمول اعمال خواهد شد.

🔸شرایط اوزان بالا ۱۰۰ کیلوگرم:

 به صورت کلی حداکثر وزن قابل قبول ۱۰۰ کیلوگرم در نظر گرفته شده است و وزن­های بالاتر بایستی با هماهنگی ستاد شرکت انجام شود.

تعرفه وزن­های ۱۰۰ تا ۴۰۰ کیلوگرم به شرح ذی محاسبه می­شود:

(وزن*۱۲۰۰+۸۰۰۰۰ تومان)

تعرفه وزن­های ۴۰۰ تا ۶۰۰ کیلوگرم به شرح ذیل محاسبه می­­شود:

(وزن*۷۱۰+۳۵۰۰۰۰ تومان)

🔸بسته بندی و تخفیف مرتبط:

در صورت استفاده از بسته بندی تیپاکس، نخست ۵ درصد تخفیف به تعرفه حمل محاسبه شده اعمال و قیمت فروش کارتن به عدد محاسبه شده اضافه خواهد شد.

🔸ضریب فاصله:

بر اساس فاصله شهر مبدا و مقصد، زون مربوطه تعیین و بر اساس ضریب زون طبق جدول زیر، تعرفه محاسبه خواهد شد.

 

برای اطلاع از اینکه محصولات تیپاکس چند روزه می رسد، کلیک کنید.

 

هزینه ارسال بسته با تیپاکس

برای کسب اطلاع از علت نرسیدن مرسوله پستی روی لینک مربوطه کلیک نمایید.

 

ضریب فاصله
از (کیلومتر) تا (کیلومتر) ضریب
۰ ۱۰۰ ۱
۱۰۱ ۲۵۰ ۰۵/۱
۲۵۱ ۵۰۰ ۱/۱
۵۰۱ ۱۰۰۰ ۱۵/۱
۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰ ۲/۱
بندر امام خمینی و سربندر ماهشهر کیش قشم عسلویه چابهار
لیست شعب اکسپرس

 

خلاصه مطلب

ما در این مطلب سعی کردیم به بررسی هزینه پست تیپاکس بپردازیم. اگرچه شما می توانید برای برآورد هزینه پست تیپاکس به وبسایت این شرکت نیز مراجعه کرده و هزینه ها را تخمین بزنید؛ اما هزینه ارسال بسته با تیپاکس بسته به نوع کاملا و مسافت تا مقصد متفاوت خواهد بود. در صورتی که نیاز به اطلاعات بیشتری در رابطه با هزینه مرسولات تیپاکس دارید، می توانید با کارشناسان ما جهت دریافت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

4.5/5 - (2 امتیاز)
از 8 صبح تا 12 شب حتی در ایام تعطیل

سوال دارید با ما تماس بگیرید

تماس از سراسر کشور :

909 9075307

تماس با برترین مشاوران از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و استفاده از کد تخفیف کلیک کنید

تیپاکس برای محاسبه هزینه ارسال بسته ها از چه معیاری استفاده می کند؟

تیپاکس برای محاسبه هزینه ها از حجم و  وزن بسته استفاده می کند.

آیا تیپاکس ارسال سریع تری نسبت به پست دارد؟

بله بسته ها نسبت به پست عادی با تیپاکس سریع تر به مقصد می رسند.

آیا تیپاکس ارسال به خارج از کشور نیز دارد؟

بله تیپاکس ارسال بین المللی نیز دارد.

نظرات

مطالب مرتبط

تماس با مشاور