ایران تحصیل
مشاوره با تلفن ثابت
از سراسر کشور

۹۰۹ ۹۰۷ ۵۳۰۷

تغییرات منابع آزمون دستیاری ۱۴۰۳ شامل چه دروسی می باشد؟

تغییرات منابع آزمون دستیاری 99
از 8 صبح تا 12 شب حتی در ایام تعطیل

سوالی دارید؟ با ما تماس بگیرید

تماس از سراسر کشور از طریق تلفن ثابت:

۹۰۹ ۹۰۷ ۵۳۰۷

مشاوران متخصص ما آماده راهنمایی کردن شما هستند

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و استفاده از کد تخفیف کلیک کنید

در برخی از دروس تغییرات منابع آزمون دستیاری ۱۴۰۳ را شاهد می باشیم. پس از ثبت نام بهتر است در رابطه با حذفیات آزمون دستیاری ۱۴۰۳ اطلاعات جامعی را به دست آورید تا بتوانید در آزمون دستیاری به نتیجه دلخواه خود دست یابید. تغییرات منابع آزمون پزشکی و دندانپزشکی  برای برخی از رشته ها بوده و در برخی از رشته های دیگر ما شاهد همان منابع می باشیم.

 

 

برای اطلاع از تغییرات منابع آزمون دستیاری ۱۴۰۳ بهترین منابع برای پذیرفته شدن در آزمون و انجام ثبت نام با مشاوران از سراسر کشور با شماره های زیر تماس حاصل نمایید.

9099075307 – تماس از سراسر کشور

9099075307 – تماس از استان تهران

تماس از تلفن ثابت بدون گرفتن کد پاسخگویی همه روزه از 8 صبح الی 12 شب

 

 

تغییرات منابع آزمون دستیاری در تمامی رشته ها ۱۴۰۳

 

"<yoastmark

 در جدول زیر به تغییرات منابع آزمون دستیاری ۱۴۰۳ در دروس مختلف اشاره شده است. چنانچه مایل به کسب اطلاع در رابطه با تغییرات منابع آزمون پزشکی و دندانپزشکی می باشید، می توانید با شماره های مندرج در وب سایت تماس حاصل نمایید.

 

نام درس منابع 98 منابع 97
تشخیص .Glick M. Burket’s Oral Medicine. 12th Ed.2015

فصول 4و 5 و 7 و 10 كتاب

Falace DA, Little J. Dental Management in the Medically Compromised Patient.12thEd 2018.

فصول 2 و 4 و 12 و 14 و 1٥ و 1٦ و 1٧ كتاب (فقط مباحث ملاحظات دندانپزشکی)

 

-Dental Management of the medically compromised Patients.Little&FalaceMiller Rhodus. 8thedition. 2013.

مباحث ملاحظات دندانپزشکی در فصول 2 ،4 ،22 ،24 ،21 ،21 ،21

Burket’sOral Medicine (Diagnosis & Treatment). Greenburg & Glick. 11th edition. 2008

فصول 3 ،4 ،1 ،1

 

جراحی Malamed S .Handbook of Local Anesthesia. ٦th Ed. 2٠13.

كليه فصول كتاب

Medical Emergencies in the Dental Office .٧th Ed. 2٠1٥

فصول 1و 2 و 3، از فصل 5 تا آخر فصل 13 و فصول 3٠ و 31 كتاب

Medical Emergencies in the Dental Office.Malamed.7thedition. 2015

كليه فصول

-جراحی دهان و فک و صورت نوین فصل 31-ویرایش پنجم 122٨ ،پترسون ترجمه دكتر مسعود یغمایی

ترمیمی Sakaguchi RL, Ferracane J, Powers JM. Craig’s Restorative Dental Materials.14th Ed.2018.

فصول 9 و  10 (فقط از صفحات 171تا 178 ) و 13 كتاب

Andre Ritter. Sturdevant’s Art and Science of . ٧th EdOperative Dentistry. 2٠1٨

فصل 1 (از صفحه 1 تا 15 اول اكلوژن) و  2 و 3 و 4 و ٥ و 1٠ كتاب

Craig’s Restorative Dental Materials.13thedition.2012

فصول 2 ، 12 (صفحه  111 تا 161) فصل 13صفحه 318 تا 347

Sturdevant’s Art and Science of Operative Dentistry. 6thedition. 2013

فصل 1تا اول اكلوژن (صفحه 1تا 1٦) فصول 1 ،3 ،4 صفحه (41 تا 13٦).

فصول 13 ،14 ،1٥ ،16 (صفحه 332 تا 4٥4).

ارتودنسی Proffit WR. Contemporary Orthodontics. ٥th Ed. 2٠13

فصول1  و3 و 4 و ٥ و ٦و ٧ و  11و 12 و 13-فصل 2صفحات 2٠ تا ٥٠ فصل ٨ صفحات 2٧٨ تا ١. Proffit WR. Contemporary Orthodontics. ٥th Ed.2٠13فصول 1 و 3 و 4 و 5 و ٦و ٧ و ٨ و 11و 12 و 13فصل 2 صفحات (2٠الی ٥٠) فصل ٧صفحات (2٧٨الی 2٨٩) و از صفحه (2٩٥الی آخر فصل ) -1.Proffit WR. Contemporary Orthodontics. ٥th Ed. 2٠13. 2. فصول  1و3 و4 و  5 و ٦و ٧و 11و 12و 13-فصل 2 صفحات 2٠تا ٥٠-فصل ٨ صفحات 2٧٨ تا 2٨٩ و صفحه 2٩٥ تا آخر فصل-فصل 1٠صفحات  34٧تا 3٥3-فصل 1٧صفحات ٦٠٦تا ٦

Proffit WR. Contemporary Orthodontics. ٥th Ed.2٠13فصول 1 و 3 و 4و ٥ و ٦و ٧ و ٨ و 11 و 12 و 13فصل 2 صفحات (2٠الی ٥٠)فصل ٧صفحات (2٧٨الی 2٨٩) و از صفحه (2٩٥الی آخر فصل)

 

برای اطلاع از تغییرات منابع آزمون دستیاری و دریافت مشاوره قبولی در آزمون دستیاری پزشکی با مشاوران ما تماس حاصل نمایید.

 

منابع آزمون دستیاری پزشکی رشته ارتودانتيكس

 

منابع آزمون دستیاری پزشکی رشته ارتودانتيكس

منابع آزمون دستیاری پزشکی رشته ارتودانتيكس

 

کتب فصول مورد نظر
Nanda R. Esthetics and Biomechanics in Orthodontics 2nd Ed. 2015. فصول ۴ و ۶ و ٨ و ٩ و ١٢ و ١۵ و ١۶ و ١٧ و ٢٧
Proffit WR, Fields H, Sarver DM. Contemporary Orthodontics .5th Ed. 2013. فصول ٣ و ۶ و ١
Proffit WR, White RP, Sarver DM. Contemporary Treatment of Dentofacial Deformity 1st Ed 2003.
.
فصول ٢ و ۴ و ۵ و ۶ و ٧ و ١١ و ١٧
Graber LW, Vanarsdall Jr, Vig KWL, Haung GJ. Orthodontics: Current Principles and
Techniques, 6th Ed. 2017.
کليه فصول ( به جز فصول ١٠ و ١١ و ١۵ و ١٩ و ٢۵ و ٣٢ )
Huang, Richmond, Vig: Evidence-Based Orthodontics, 1st Ed. 2011. فصول ٢ و ۴ و ١۶
Burstone CJ, Choy K: The biomechanical foundation of clinical orthodontics, 1st Ed. 2015. فصول ۵ و ۶ و ٧ و ٩ و ١۴ و ١۵
Naini FB, Gill DS: Orthognathic Surgery: Principles, Planning and Practice 1st Ed. 2017. فصول ۶ و ١٢ و ١٣ و ١۶ و ١٨ و ٢۴ و ٢۶ و ٢٨ و ٢٩ و ٣٠ و ٣١ و ٣۴

 

برای مشاهده تغییرات منابع آزمون دستیاری رشته ارتودانتيكس می توانید کلیک کنید.

 

تغییرات منابع آزمون دستیاری رشته اندودانتيكس

 

منابع آزمون دستیاری پزشکی رشته اندودانتيكس

منابع آزمون دستیاری اندودانتيكس

 

کتب فصول
Hargreaves K, Berman L. Cohen’s Pathways of the Pulp, 11th Ed.2016. تمام فصول کتاب به انضمام فصول الکترونيک به جز فصل ٩
Hargreaves KM, Goodis HE, Tay FR. Seltzer and Bender’s Dental Pulp. 2nd Ed. 2012. فصل ٢٠ کتاب
Fouad A. Endodontic Microbiology. 2nd Ed.2017. فصول ١٠ و ١۶ کتاب
Patel S, Harvey S, Shemesh H. Cone Beam Computed Tomography in Endodontics. Quintessence, 2016. فصول ٨ و ٩ و ١٠ و ١١
Torabinejad M, Rubinstein R. The Art and Science of Contemporary Surgical Endodontics. 1st Ed .2017. فصول ۵ و ٧ و ٨ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ و ١٣ و ١۴ و ١۵
Ingle JI,Bakland LK, Baumgartner JC. Ingle’s Endodontics 6. 6th Ed. 2008. فصول ١ و ٢ و ۴ و ۶ و ١٧ و ٢۴ و ٢۵ و ٣

 

منابع آزمون دستیاری پزشکی رشته بيماري هاي دهان و فك و صورت

جهت اطلاع از تغییرات و حذفیات منابع آزمون دستیاری رشته بیماری های دهان و فک و صورت و تغییرات منابع آزمون پزشکی و دندانپزشکی با مشاوران ما تماس حاصل نمایید.

 

منابع آزمون دستیاری پزشکی رشته بيماري هاي دهان و فك و صورت

منابع آزمون دستیاری پزشکی رشته بيماري هاي دهان و فك و صورت

 

کليه فصول کتاب Glick M. Burket’s Oral Medicine. 12th Ed.2015.
-فصول ١٧ و ٢١ و ٢٢ و ٢٣ کتاب White SC, Pharoah MJ. Oral Radiology, Principles and Interpretation. 7th Ed. 2014.
-فصول ٢ و ١٢ و ١۴ و ١۶ کتاب (به استثنای يافته های بافتی و آسيب شناسی) Neville B, Damm DD. Oral and Maxillofacial Pathology. 4th Ed.2016.
کليه فصول کتاب Falace DA, Little J. Dental Management in the Medically Compromised Patient. 9th Ed.2018.

 

منابع آزمون دستیاری رشته پريودانتيكس

 

منابع آزمون دستیاری رشته پريودانتيكس

منابع آزمون دستیاری رشته پريودانتيكس

 

کتب مورد نظر فصول امتحانی
Carranza’s Clinical Periodontology.12th Ed.2015. کليه فصول کتاب به علاوه قسمت هایOnline Only
Misch C. Contemporary Implant Dentistry. 3ed Ed.2008. فصول ٣ الی ١١ ، فصول ١۵ الی ١٨ ، فصول ٢٠ الی ٢٣ ، فصل ٢٧ ، فصول ٢٩ الی ٣۴ و فصول ۴١ و ۴٢ کتاب
Lindhe J. Clinical Periodontology and Implant Dentistry.6th Ed.2015. کليه فصول کتاب
غشاهای سد کننده در جراحی های رژنراتيو پريودونتال و ايمپلنت. تاليف دکتر مهرداد لطف آذر.انتشارات رويان پژوه سال 1392

 

 

تغییرات منابع آزمون دستیاری رشته دندانپزشكي ترميمي

برای دریافت اطلاعات در رابطه با تغییرات منابع آزمون دستیاری ۱۴۰۳ رشته دندانپزشکی ترمیمی  و دریافت مشاوره و برنامه ریزی قبولی در آزمون با مشاورین ما به شماره های 9099075307 – تماس از سراسر کشور، 9099075307 – تماس از استان تهران تماس از تلفن ثابت بدون گرفتن کد پاسخگویی همه روزه از 8 صبح الی 12 شب  تماس جاصل نمایید.

 

منابع آزمون دستیاری رشته دندانپزشكي ترميمي

منابع آزمون دستیاری رشته دندانپزشكي ترميمي

 

کتب موضوعات
Andre Ritter. Sturdevant’s Art and Science of Operative Dentistry.7th Ed. 2018. کليه فصول کتاب
Sakaguchi RL, Ferracane J, Powers JM. Craig’s Restorative Dental Materials.14th Ed.2019. کليه فصول کتاب
Schillingberg HT. Fundamental of Fixed Prosthodontics Dentistry.4th Ed.2012. فصول ٢ و ۶ و ٧ و ٨ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ و ١۵ و ١۶ و ٢١ و ٢٢ و ٢٣ و ٢۴ و ٢٨ کتاب
Summit’s Fundamentals of Operative Dentistry: A Contemporary Approach. 4th Ed. 2013 کليه فصول کتاب
Misch C. Dental Implant Prosthetics. 2nd Ed.2015. فصول ٢ و ٢٠ و ٢١ کتاب

منابع آزمون دستیاری پزشکی رادیولوژی دھان و فک و صورت

 

کتب مورد نظر دروس
Som PM. Head and Neck Imaging.5th Ed.2011. فصول ۲ و ۳ و ۷ و ۲۵ و ۲۶ و ۴۰ کتاب
White SC, Pharoah MJ. Oral Radiology, Principles and Interpretation. 7P
th
PEd. 2014.
کلیھ فصول کتاب
Wood NK, Goaz PW. Differential diagnosis of oral lesions. 5th Ed.1997. فصول ۱۵ تا ۳۰ کتاب
Bushong S. Radiologic Science for Technologists .10th Ed. 2013. فصول ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ و ۲۱ و ۲۲ و ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ و ۳۱ و ۳۲ و ۳۳ و ۳۴ و ۳۵ و ۳۶ و ۳۷ و 38
۳۴ و ۳۵ و ۳۶ و ۳۷ و ۳ فصول ۹ و ۱

 

منابع رشته دستیاری دندانپزشکی کودکان

 

McDonald J. Dentistry for the Child and Adolescent. 10th Ed.2016. کلیه فصول کتاب
Casamassimo P. Pediatric Dentistry.2018. کلیه فصول کتاب
Andreasen J. Textbook and Color Atlas of Traumatic Injuries to the Teeth. 4th Ed. 2007. کلیه فصول کتاب
Garcia-Godoy F, Harris NO. Primary Preventive Dentistry. 8th Ed. 2014. فقط فصول ۱ و ۴ و ۵ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ و 23
Bahreman A. Early-Age Orthodontic Treatment.1st. 2013. فقط فصول ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۹ و ۱۰ و ۱۲ و 13

 

خلاصه مطلب

در این مقاله تلاش نمودیم تا در رابطه با تغییرات منابع آزمون دستیاری و منابع و تغییرات منابع آزمون پزشکی و دندانپزشکی اطلاعاتی را به شما عزیزان ارائه نماییم. برای اطلاع از حذفیات آزمون دستیاری ۱۴۰۳می توانید با مشاوران ما تماس حاصل نمایید. مشاوران ما همه روزه، حتی ایام تعطیل، آماده ارائه خدمات به شما عزیزان می باشند کافی است با شماره های مندرج در وب سایت تماس حاصل نمایید.

 

مطالب مرتبط

ضرایب آزمون دستیاری 

کارت ورود به جلسه آزمون دستیاری 

 

به این پست امتیاز دهید
از 8 صبح تا 12 شب حتی در ایام تعطیل

سوالی دارید؟ با ما تماس بگیرید

تماس از سراسر کشور از طریق تلفن ثابت:

۹۰۹ ۹۰۷ ۵۳۰۷

مشاوران متخصص ما آماده راهنمایی کردن شما هستند

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و استفاده از کد تخفیف کلیک کنید

تغییرات منابع آزمون دستیاری ۱۴۰۳ آیا شامل تمامی دروسی می باشد؟

تغییرات منابع دستیاری پزشکی تنها در برخی از دروس ایجاد شده است که تمامی آن ها در جدول موجود ارائه نموده ایم.

 

چگونه می توانیم از حذفیات آزمون دستیاری ۱۴۰۳ اطلاع یابیم؟

لیست حذفیات هر ساله در سایت سنجش و پذیرش علوم پزشکی قابل دست یابی است.

 

آیا دروس دستیاری دندانپزشکی نیز مشمول تغییرات منابع آزمون پزشکی و دندانپزشکی شده است؟

بله.برخی از دروس این آزمون نیز تغییراتی را در بر داشته است.

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

 • منابع آزمون جامع دکتری

  منابع آزمون جامع دکتری 1403 + تفکیک رشته ها

  منابع آزمون جامع دکتری هر سال از سوی سازمان سنجش و آموزش کشور در دفترچه راهنمای آزمون دکتری منتشر می‌شود. در این دفترچه ضریب کلیه گرایش‌ها، تاثیر آن‌ها در قبولی و منابع آن نیز به طور واضح مشخص شده است....
 • نمونه سوالات آزمون وکالت

  نمونه سوالات آزمون وکالت 1403 + {پاسخنامه تشریحی} | ایران تحصیل

  مطالعه نمونه سوالات آزمون وکالت و تحلیل آنها به شما کمک خواهد نمود تا بتوانید در آزمون موفقیت لازم را به دست آورید. برای آشنایی داوطلبان با سوالات آزمون، برخی از این نمونه سوالات را ارائه کرده‌ و امکان دریافت...
 • جزوه آزمون وکالت

  جزوه آزمون وکالت ۱۴۰۳ {دانلود pdf} | ایران تحصیل

  جزوه آزمون وکالت به داوطلبان بسیار کمک می‌کند تا در کمترین زمان بر مطالب مهم تسلط یابند. حجم کتاب‌های آزمون وکالت بسیار زیاد است و مطالعه هر بخش وقت زیادی را می‌طلبد. در هر درس یکسری نکات مهم جهت آمادگی...
 • بودجه بندی آزمون وکالت۲

  بودجه بندی آزمون وکالت ۱۴۰۳ + جدول فراوانی سوالات | ایران تحصیل

  بودجه بندی آزمون وکالت در واقع تعیین‌کننده میزان اهمیت مباحث هر کدام از دروس است. متقاضیان آزمون قوه قضاییه و آزمون وکالت دادگستری، می‌توانند با اطلاع بودجه بندی آزمون وکالت ۱۴۰۳ و تعداد سوالات هر درس، برنامه‌ریزی دقیق‌تری داشته و...
تماس با مشاور