در خصوص سهمیه کنکور ارشد 1401 در خبرها آمده است که، تغییرات سهمیه‌ها هنوز در مرحله بررسی است و قطعاً به آزمون‌های سال ۱۴۰۱ نمی‌رسد. همه تغییرات آزمون‌های ۱۴۰۱ انجام‌شده و تغییر جدیدی ندارد.

خبرها حاکی از آن است تا سال 1403 به کل آزمون ارشد الترونیکی خواهد شد.

خبرها حاکی از آن است که برای کنکور ارشد 1401، بیشتر از 625 هزار نفر ثبت نام کرده اند.

طبق آمار در دسترس از تعداد افراد ثبت نام کننده، برای سال 1401 تعداد نفرات بیشتری نسبت به سال 1401 ثبت نام کرده اند.