در خصوص سهمیه کنکور ارشد ۱۴۰۲ در خبرها آمده است که، تغییرات سهمیه‌ها هنوز در مرحله بررسی است و قطعاً به آزمون‌های سال ۱۴۰۲ نمی‌رسد. همه تغییرات آزمون‌های ۱۴۰۲ انجام‌شده و تغییر جدیدی ندارد.

« خبرها حاکی از آن است تا سال 1403 به کل آزمون ارشد الکترونیکی خواهد شد. »

خبرها حاکی از آن است که برای کنکور ارشد ۱۴۰۲، بیشتر از 625 هزار نفر ثبت نام کرده اند.

طبق آمار در دسترس از تعداد افراد ثبت نام کننده، برای سال ۱۴۰۲ تعداد نفرات بیشتری نسبت به سال ۱۴۰۲ ثبت نام کرده اند.

« انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۲ آغاز شد »

زمان انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۲ فرارسیده است و داوطلبان با توجه به وضعیت مجاز بودن خود، می‌توانند نسبت به انتخاب رشته در سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org اقدام کنند. در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۲ تعداد ۴۷۱ هزار و ۵۲۸ نفر شرکت کرده‌اند که از این تعداد ۲۵۵ هزار نفر زن و ۲۱۶ هزار و ۵۲۸ نفر مرد بودند که در ۶ گروه آزمایشی و ۱۳۴ کدرشته به رقابت پرداختند.