در خصوص سهمیه کنکور ارشد ۱۴۰۲ در خبرها آمده است که، تغییرات سهمیه‌ها هنوز در مرحله بررسی است و قطعاً به آزمون‌های سال ۱۴۰۲ نمی‌رسد. همه تغییرات آزمون‌های ۱۴۰۲ انجام‌شده و تغییر جدیدی ندارد.

خبرها حاکی از آن است تا سال 1403 به کل آزمون ارشد الترونیکی خواهد شد.

خبرها حاکی از آن است که برای کنکور ارشد ۱۴۰۲، بیشتر از 625 هزار نفر ثبت نام کرده اند.

طبق آمار در دسترس از تعداد افراد ثبت نام کننده، برای سال ۱۴۰۲ تعداد نفرات بیشتری نسبت به سال ۱۴۰۲ ثبت نام کرده اند.