تماس از تلفن ثابت

909 9072952

از تهران

909 9072952

از کل کشور
بودجه بندی کنکور انسانی 99

بودجه بندی کنکور انسانی 1400

بودجه بندی کنکور انسانی 99
سوالی دارید ؟ با ما تماس بگیرید تماس با برترین مشاوران از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور از 8 صبح الی 12 شب حتی ایام تعطیل
استان تهران: 909 9072952
سراسر کشور : 909 9072952

بودجه بندی کنکور انسانی در کلیه دروس منتشر شد. داوطلبان متقاضی شرکت در کنکور انسانی ،می توانند با استفاده از جدول بودجه بندی کنکور انسانی 1400 در تمامی دروس ، از کلیه مباحث مهم هر درس آگاه شوید. جدیدترین بودجه بندی کنکور انسانی با توجه به تغییراتی که در سال های اخیر در نظام جدید شاهد بوده ایم ، امری است که اطلاع از آن ضروری می باشد.

آیا از بودجه بندی کنکور انسانی برای سال مطلع هستید؟

آیا می دانید بیشترین تست کنکور انسانی از کدام مباحث مطرح خواهد شد؟

آیا می دانید برنامه ریزی صحیح و دقیق ملزم به مد نظر قراردادن بودجه بندی کنکور انسانی خواهد بود؟

 

جهت اطلاع دقیق از بودجه بندی کنکور انسانی – دریافت جدیدترین بودجه بندی کنکور انسانی با مشاورین و متخصصین ایران تحصیل تماس حاصل نمایید

9099072952 تماس از سراسر کشور و  9099072952 (تماس از استان تهران) پاسخگویی از 8 صبح الی 12 شب حتی ایام تعطیل

 

جدول بودجه بندی کنکور انسانی

پذیرش و برنامه ریزی در کنکور انسانی با توجه به منابع کنکور انسانی صورت می پذیرد. اما انجام این برنامه ریزی با توجه به حجم فراوان این کتب کار دشورای است.

به همین دلیل، در این مقاله از سایت ایران تحصیل به موضوع بودجه بندی کنکور انسانی در تمامی دروس پرداخته ایم تا با استفاده از آن بتوانید از منابع مهم در هر درس و هر فصل آگاه شوید.

 

 

اطلاع از بودجه بندی کنکور انسانی موجب می شود شما بیشترین انرژی خود را صرف مطالعه مباحث مهم در هر درس نمایید و با توجه به ضرایب دروس بر هر یک از آنان تسلط یابید

 

 

بودجه بندی کنکور انسانی درس تاریخ ادبیات 1

 

بودجه بندی کنکور انسانی 99 درس تاریخ ادبیات 1

 

 

سالخط و زبان در ایران پیش از اسلامعصر پیش از رودکیعصر رودکیعصر فردوسیعصر عنصریعصر ناصرخسروعصر بیهقیعصر انوریعصر ابوالمعالیعصر مولویعصر سعدیتاریخ ابیات جهانترکیبی
960 سوال0 سوال0 سوال0 سوال1 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال1 سوال0 سوال1 سوال2 سوال
950 سوال0 سوال0 سوال0 سوال1 سوال0 سوال0 سوال1 سوال0 سوال0 سوال0 سوال2 سوال1 سوال
940 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال2 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال2 سوال1 سوال
930 سوال0 سوال0 سوال1 سوال1 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال2 سوال1 سوال
920 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال1 سوال0 سوال0 سوال1 سوال1 سوال2 سوال0 سوال
911 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال1 سوال0 سوال2 سوال0 سوال
900 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال1 سوال0 سوال1 سوال0 سوال0 سوال1 سوال1 سوال

 

 

بودجه بندی کنکور انسانی درس تاریخ ایران و جهان 2

 

 

سالعصر حافظعصر خواجه رشید الدینعصر صائبعصر قائم مقامعصر هاتفعصر صباعصر بیداریعصر نیماتاریخ ابیات جهانترکیبی
961 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال1 سوال0 سوال0 سوال2 سوال1 سوال
950 سوال0 سوال0 سوال1 سوال0 سوال1 سوال0 سوال0 سوال2 سوال1 سوال
940 سوال0 سوال0 سوال0 سوال1 سوال0 سوال1 سوال0 سوال2 سوال1 سوال
930 سوال0 سوال0 سوال0 سوال1 سوال1 سوال1 سوال0 سوال2 سوال0 سوال
920 سوال0 سوال0 سوال0 سوال1 سوال0 سوال0 سوال2 سوال2 سوال0 سوال
910 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال2 سوال2 سوال
900 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال1 سوال0 سوال2 سوال1 سوال

 

بودجه بندی کنکور انسانی درس آرایه ادبی

 

 

سالمقدماتقالب های شعر فارسیبیانبدیعترکیبی بیان و بدیع
960 سوال0 سوال0 سوال0 سوال5 سوال
950 سوال0 سوال0 سوال0 سوال5 سوال
940 سوال0 سوال2 سوال0 سوال3 سوال
930 سوال0 سوال1 سوال0 سوال4 سوال
920 سوال0 سوال1 سوال0 سوال3 سوال
910 سوال0 سوال0 سوال0 سوال7 سوال
900 سوال0 سوال1 سوال0 سوال5 سوال

بودجه بندی کنکور انسانی ترجمه و تعریب

 

 

بودجه بندی کنکور انسانی 99 ترجمه و تعریب

 

 

سالترجمهتعریبمفهومحرکت گذاریتجزیه و ترکیب
964 سوال2 سوال0 سوال2 سوال2 سوال
954 سوال2 سوال0 سوال2 سوال2 سوال
944 سوال2 سوال0 سوال2 سوال2 سوال
933 سوال2 سوال1 سوال2 سوال2 سوال
924 سوال2 سوال0 سوال2 سوال2 سوال
914 سوال2 سوال0 سوال2 سوال2 سوال
903 سوال2 سوال1 سوال2 سوال2 سوال

 

برای استفاده از خدمات مشاوره تحصیلی تلفنی سازمان سنجش کلیک کنید.

 

 

بودجه بندی کنکور انسانی درس عربی 2

 

 

سالتذکارمعرفه و نکرهانواع اعراباعراب فعل مضارعمبنی المعلوم و مبنی المجهولعددافعال ناقصهحروف مشبه بالفعلصفت و مضاف الیهتصغیر و نسبت
961 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال1 سوال
951 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال1 سوال
940 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال1 سوال
931 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال1 سوال
920 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال2 سوال
910 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال1 سوال
900 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال1 سوال

بودجه بندی کنکور انسانی درس عربی 3

 

سالمثالاجوفناقصمفعول مطلق و مفعول لهتوابعحالتمییزمنادیمستثنیاسالیب جملهبلاغت
960 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال1 سوال0 سوال0 سوال1 سوال2 سوال
950 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال2 سوال2 سوال
940 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال1 سوال0 سوال0 سوال2 سوال2 سوال
930 سوال0 سوال0 سوال0 سوال1 سوال1 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال2 سوال
920 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال2 سوال2 سوال
910 سوال0 سوال0 سوال0 سوال1 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال1 سوال2 سوال
900 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال1 سوال2 سوال

 

برای استفاده از برنامه‌ریزی هفتگی کنکور انسانی با استفاده از تجربه رتبه های برتر کلیک کنید.

بودجه بندی کنکور انسانی درس جغرافیا 1

بودجه بندی کنکور انسانی 99 درس جغرافیا 1

 

 

سالجغرافیا، علمی برای زندگینگاهی به جغرافیای طبیعی ایراننگاهی به جغرافیای انسانی ایرانبیابان هاانسان و بیاباناهمیت و نقش جنگلهاپراکندگی و انواع جنگلها و مراتع در ایرانآلودگی هواآلودگی دریاها و رودهامخاطرات طبیعیانسان و مخاطرات طبیعی
960 سوال1 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال1 سوال0 سوال0 سوال0 سوال
950 سوال0 سوال1 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال1 سوال0 سوال0 سوال
940 سوال1 سوال0 سوال1 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال
930 سوال1 سوال0 سوال0 سوال0 سوال1 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال
920 سوال1 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال1 سوال0 سوال1 سوال0 سوال
911 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال1 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال1 سوال
900 سوال1 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال1 سوال0 سوال0 سوال0 سوال

 

 

جهت اطلاع از ضرایب دروس کنکور انسانی کلیک کنید.

 

 

سال
گردشگری چیست؟ گردشگر کیست؟ایرانگردیپراکندگی و رشد جمعیتجمعیت و مهاجرت، جمعیت و منابع طبیعیآب هابهره برداری از منابع آبجغرافیا، جغرافی دانان و توسعهی پایدار
96
1 سوال0 سوال1 سوال0 سوال0 سوال0 سوال1 سوال
95
0 سوال1 سوال0 سوال0 سوال0 سوال1 سوال1 سوال
94
1 سوال0 سوال0 سوال1 سوال0 سوال0 سوال1 سوال
93
0 سوال0 سوال1 سوال1 سوال0 سوال0 سوال1 سوال
92
0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال1 سوال0 سوال1 سوال
91
0 سوال0 سوال1 سوال0 سوال0 سوال0 سوال1 سوال
90
0 سوال0 سوال0 سوال1 سوال1 سوال0 سوال1 سوال

جهت استفاده از مشاوره تحصیلی تلفنی برای انتخاب رشته کلیک کنید.

 

 

بودجه بندی کنکور انسانی درس جغرافیا 2

 

سال
ناحیه چیست؟زندگی در نواحی ساحلیزندگی در نواحی کوهستانیزندگی در نواحی گرم و خشک، گرم و مرطوبزندگی در نواحی قطبیسکونتگاه های شهری و روستایینواحی سیاسینواحی اقتصادی
96
1 سوال0 سوال1 سوال0 سوال1 سوال0 سوال2 سوال0 سوال
95
1 سوال0 سوال0 سوال2 سوال0 سوال1 سوال0 سوال1 سوال
94
1 سوال0 سوال1 سوال0 سوال1 سوال1 سوال0 سوال1 سوال
93
0 سوال1 سوال0 سوال1 سوال0 سوال2 سوال1 سوال0 سوال
92
1 سوال0 سوال0 سوال1 سوال0 سوال1 سوال2 سوال0 سوال
91
1 سوال0 سوال1 سوال0 سوال1 سوال1 سوال1 سوال0 سوال
90
1 سوال0 سوال1 سوال1 سوال0 سوال1 سوال0 سوال1 سوال

بودجه بندی کنکور انسانی درس تاریخ ایران و جهان 1

بودجه بندی کنکور انسانی 99 درس تاریخ ایران و جهان 1

 

سال
تاریخ چیست و مورخ کیست؟تمدن در میان دورودمصر، هدیهی نیلسرزمین و مردم ایران قبل از آریایی هاتلاش برای زیستن؛ آریاییها از مهاجرت تا تشکیل حکومتهخامنشیانیونان و روماشکانیانساسانیانطلوع اسلاماسلام در مدینهعصر خلفای نخستین
 960 سوال1 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال1 سوال1 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال
 950 سوال0 سوال0 سوال1 سوال0 سوال1 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال1 سوال
 940 سوال1 سوال0 سوال0 سوال1 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال1 سوال0 سوال0 سوال
 930 سوال1 سوال0 سوال0 سوال0 سوال1 سوال0 سوال0 سوال1 سوال0 سوال0 سوال0 سوال
 920 سوال0 سوال0 سوال1 سوال0 سوال0 سوال1 سوال0 سوال0 سوال0 سوال1 سوال0 سوال
 910 سوال1 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال1 سوال0 سوال0 سوال1 سوال0 سوال
 900 سوال1 سوال1 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال1 سوال

 

برای استفاده از مشاوره تحصیلی کنکور سراسری کلیک کنید.

 

سال
خلافت امویانخلافت عباسیانایران در قرون اسلامیورود اسلام به ایرانایران در مسیر استقلالتاریخ ایران از غزنویان تا مغولانتاریخ ایران از مغول تا صفویهتمدن و فرهنگ ایراناروپا در قرون وسطاجنگ های صلیبیرنسانس در اروپا
96
1 سوال0 سوال0 سوال0 سوال1 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال1 سوال0 سوال
95
0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال1 سوال0 سوال1 سوال0 سوال0 سوال
94
1 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال1 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال
93
0 سوال0 سوال1 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال1 سوال0 سوال0 سوال
92
0 سوال1 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال1 سوال
91
0 سوال0 سوال1 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال1 سوال
90
0 سوال1 سوال0 سوال0 سوال0 سوال1 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال

 

جدیدترین بودجه بندی کنکور انسانی

داوطلبانی که در کنکور 99 شرکت می کنند همگی داوطلبانی هستند که منابع جدید کتب مختلف را مطالعه نموده اند.

اما با توجه بودجه بندی کنکور با استفاده از منابع نظام جدید محدود به چند سال است. به همین دلیل، جدیدترین بودجه بندی کنکور انسانی را می توان سوالات و بودجه بندی سال 97 و 98 دانست.

با توجه به تکراری بودن برخی از مباحث در سال های مختلف می توان برای اطلاع از بودجه بندی کنکور انسانی از بودجه بندی سال های گذشته نیز کمک گرفت.

جهت اطلاع دقیق از جدیدترین بودجه بندی کنکور انسانی و همچنین دریافت بودجه بندی سال های گذشته به صورت کامل با مشاورین و متخصصین ایران تحصیل تماس حاصل نمایید.

 

من مدرک کارشناسی دارم و قصد دارم که کنکور انسانی رو شرکت کنم خواستم بدونم شرایط سنی برای حضور در کنکور به چه صورته؟

برای شرکت در کنکور هیچ گونه محدویت سنی قرار داده نشده . تنها برای برخی از رشته ها با شرایط خاص  محدودیت وجود خواهد داشت.

کدوم یک از درس های انسانی ضریبش بیشتره؟

این موضوع نسبت به رشته انتخابی شما می تونه متفاوت باشه. اما به طور کلی ریاضی، اقتصاد، روانشناسی ، تاریخ و جغرافیا بیشترین ضرایب رو دارند.

بودجه بندی کنکور انسانی چه تفاوتی با بودجه بندی سال های گذشته دارد؟

برای پذیرش در رشته روانشناسی بالینی حداقل درصد لازم درس روانشناسی چه درصدی است؟

من دیپلم ریاضی دارم و سربازی رو گذروندم و حالا میخوام کنکور سراسری شرکت کنم آیا میتونم تربیت معلم قبول بشم؟

برای اطلاع و یافتن پاسخ سوالات خود می توانید با 9099072952 تماس از سراسر کشور و  9099072952 (تماس از استان تهران) پاسخگویی از 8 صبح الی 12 شب حتی ایام تعطیل تماس حاصل نمایید.

 

 

مطالب مرتبط

رشته های بدون کنکور دانشگاه سراسری 99-1400

منابع کنکور هنر 99 نظام جدید

چرا باید از بودجه بندی کنکور انسانی اطلاع داشته باشم؟ 

اطلاع از بودجه بندی کنکور انسانی موجب می شود که با سوالات پرتکرار در کنکور آشنا شوید و بدانید که از کدام بخش ها و مباحث سوالات بیشتری طرح می شود.

برای اطلاع از بودجه بندی کنکور انسانی باید چه کاری انجام دهم؟ 

برای اطلاع از این موضوع بهتر است از کمک مشاور تحصیلی خبره بهره بگیرید. در این زمینه می توانید با مشاوران ایران تحصیل تماس حاصل فرمایید.

آیا اطلاع از بودجه بندی کنکور انسانی ضرورت دارد؟ 

بله. با اطلاع از بودجه بندی کنکور انسانی می توانید برنامه ریزی بهتر و دقیق تری برای مطالعه خود داشته باشید و در نتیجه به مؤفقیت دست پیدا کنید.

نظرات

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
ایران تحصیل
تماس با مشاور