استخدام سرباز در ناجا

نیروی انتظامی یکی از مقدس ترین ارگان های نظامی کشور عزیزمان ایران می باشند که […]