تماس از تلفن ثابت

909 9072952

از تهران

909 9072952

از کل کشور
 • سامانه ثبت نام مدارس شاهد کرج 99-1400

  سامانه شاهد و امور ایثارگران کرج 99-1400 ثبت نام مدارس شاهد کرج مقطع ششم به هفتم ثبت نام مدارس شاهد کرج در مقاطع نهم به دهم و میان پایه   جهت ثبت نام مدارس شاهد در کرج و سراسر در...
  ۱۹ فروردین ۱۳۹۸
 • سامانه ثبت نام مدارس شاهد مشهد 99-1400

  سامانه شاهد و امور ایثارگران مشهد 99-1400 ثبت نام مدارس شاهد مشهد مقطع ششم به هفتم ثبت نام مدارس شاهد مشهد در مقاطع نهم به دهم و میان پایه   جهت ثبت نام مدارس شاهد در مشهد و سراسر در...
  ۱۹ فروردین ۱۳۹۸
 • سامانه ثبت نام در مدارس شاهد تهران 99-1400

  سامانه شاهد و امور ایثارگران تهران 99-1400 ثبت نام در مدارس شاهد تهران مقطع ششم به هفتم ثبت نام در مدارس شاهد تهران در مقاطع نهم به دهم و میان پایه   جهت ثبت نام مدارس شاهد در تهران و...
  ۱۹ فروردین ۱۳۹۸
 • سامانه ثبت نام مدارس شاهد اسکو 99-1400

  سامانه شاهد و امور ایثارگران اسکو 99-1400 ثبت نام مدارس شاهد اسکو مقطع ششم به هفتم ثبت نام مدارس شاهد اسکو در مقاطع نهم به دهم و میان پایه   جهت ثبت نام مدارس شاهد در اسکو و سراسر در...
  ۱۷ فروردین ۱۳۹۸
 • سامانه ثبت نام مدارس شاهد اردبیل 99-1400

  سامانه شاهد و امور ایثارگران اردبیل 99-1400 ثبت نام مدارس شاهد اردبیل مقطع ششم به هفتم ثبت نام مدارس شاهد اردبیل در مقاطع نهم به دهم و میان پایه   جهت ثبت نام مدارس شاهد در اردبیل و سراسر در...
  ۱۷ فروردین ۱۳۹۸
 • سامانه ثبت نام مدارس شاهد ارومیه 99-1400

  سامانه شاهد و امور ایثارگران ارومیه 99-1400 ثبت نام مدارس شاهد ارومیه مقطع ششم به هفتم ثبت نام مدارس شاهد ارومیه در مقاطع نهم به دهم و میان پایه   جهت ثبت نام مدارس شاهد در ارومیه و سراسر در...
  ۱۷ فروردین ۱۳۹۸
 • سامانه ثبت نام مدارس شاهد تبریز 99-1400

  سامانه شاهد و امور ایثارگران تبریز 99-1400 ثبت نام مدارس شاهد تبریز مقطع ششم به هفتم ثبت نام مدارس شاهد تبریز در مقاطع نهم به دهم و میان پایه   جهت ثبت نام مدارس شاهد در تبریز و سراسر در...
  ۱۷ فروردین ۱۳۹۸
 • سامانه ثبت نام مدارس شاهد اهر 99-1400

  سامانه شاهد و امور ایثارگران اهر 99-1400 ثبت نام مدارس شاهد اهر مقطع ششم به هفتم ثبت نام مدارس شاهد اهر در مقاطع نهم به دهم و میان پایه   جهت ثبت نام مدارس شاهد در اهر و سراسر در...
  ۱۶ فروردین ۱۳۹۸
 • ثبت نام مدارس شاهد یزد 99-1400

  سامانه ثبت نام مدارس شاهد یزد – saja.medu.ir جهت ثبت نام مدارس شاهد یزد 99-1400 در مقاطع اول ابتدایی – هفتم و دهم و میان پایه به تفکیک دخترانه و پسرانه از سراسر کشور با شماره های زیر تماس حاصل...
  ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • ثبت نام مدارس شاهد همدان 99-1400

  سامانه ثبت نام مدارس شاهد همدان – saja.medu.ir جهت ثبت نام مدارس شاهد همدان 99-1400 در مقاطع اول ابتدایی – هفتم و دهم و میان پایه به تفکیک دخترانه و پسرانه از سراسر کشور با شماره های زیر تماس حاصل...
  ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • ثبت نام مدارس شاهد هرمزگان 99-1400

  سامانه ثبت نام مدارس شاهد هرمزگان – saja.medu.ir جهت ثبت نام مدارس شاهد هرمزگان  99-1400 در مقاطع اول ابتدایی – هفتم و دهم و میان پایه به تفکیک دخترانه و پسرانه از سراسر کشور با شماره های زیر تماس حاصل...
  ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • ثبت نام مدارس شاهد مرکزی 99-1400

  سامانه ثبت نام مدارس شاهد مرکزی – saja.medu.ir جهت ثبت نام مدارس شاهد مرکزی 99-1400 در مقاطع اول ابتدایی – هفتم و دهم و میان پایه به تفکیک دخترانه و پسرانه از سراسر کشور با شماره های زیر تماس حاصل...
  ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
ایران تحصیل
تماس با مشاور