دریافت شماره پرونده کنکور

تمامی متقاضیان و داوطلبان کنکور سراسری ورودی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی برای دریافت […]

شماره داوطلبی کنکور

کلیه داوطلبان آزمون سراسری ورودی دانشگاه ها جهت مشاهده نتایج کنکور و صد البته دریافت […]

ضریب درس های کنکور زبان

ضریب درس های کنکور زبان چند است؟ برای کنکور زبان چه درسهایی را باید بخوانیم؟ […]