سهمیه منطقه 2 در کنکور

سهمیه منطقه 2 در کنکور

در کنکور برای پذیرش داوطلبان سهمیه های مختلفی در نظر گرفته شده است که از […]

روش dls در شیمی کنکور

روش dls در شیمی کنکور

آیا با روش dls در شیمی کنکور ، آشنایی دارید؟ این روش یکی از جدیدترین […]

دریافت معدل کتبی دیپلم

دریافت معدل کتبی دیپلم

دریافت معدل کتبی دیپلم برای تمامی آن دسته از داوطلبانی که مشمول اعمال سوابق تحصیلی […]

سهمیه منطقه 3 در کنکور

سهمیه منطقه 3 در کنکور

اگر جزء داوطلبان سهمیه منطقه 3 در کنکور هستید ، حتماً دوست دارید بدانید چقدر […]

سهمیه مناطق در کنکور

سهمیه مناطق در کنکور

نحوه اعمال سهمیه مناطق در کنکور مشخص شده است. ما در این مطلب با بررسی […]