پذیرش پردیس های بین المللی

شرایط تحصیل در دانشگاه پردیس

شرایط تحصیل در دانشگاه پردیس از مزایا و شرایط خاصی نسبت به دانشگاه های دیگر برخوردار است دانشگاه پردیس خودگردان  شعبه های دیگری از دانشگاه های سراسری هستند که هدف از تشکیل این دانشگاه ها جذب دانشجویان خارجی و جلوگیری از مهاجرت دانش جویان نخبه بود که متاسفانه این هدف مهم محقق نشد و اسم […]

ادامه‌ی مطلب...