آزمون لیسانس به پزشکی 98

پذیرش در رشته پزشکی آرزوی تمامی داوطلبان گروه آزمایشی تجربی می‌باشد. آن دسته از داوطلبانی […]