جزوه آزمون وکالت 99

حجم کتاب های آزمون وکالت بسیار زیاد می باشد و مطالعه آنان وقت زیادی را […]

ضرایب آزمون دستیاری 99

ضرایب آزمون دستیاری در هر یک از دروس متفاوت می باشند. همانند کنکور سراسری ضرایب […]