تماس از تلفن ثابت

909 9075307

از کل کشور
نمونه سوالات آزمون ept

نمونه سوالات آزمون ept

نمونه سوالات آزمون ept
سوالی دارید ؟ با ما تماس بگیرید تماس با برترین مشاوران از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور از 8 صبح الی 12 شب حتی ایام تعطیل
تماس از سراسر کشور : 909 9075307

نمونه سوالات آزمون ept کمک می‌کند تا شما تجربه شرکت در آزمون را در منزل خود داشته باشید. در این مقاله از سایت ایران تحصیل قصد داریم برخی از نمونه سوالات آزمون ept با جواب تشریحی را برای شما عزیزان ارائه نماییم. بانک سوالات ept و تحلیل پاسخ‌های این سوالات به شما کمک می‌نماید تا بتوانید خود را برای این آزمون بزرگ و حساس آماده نمایید. جهت مطالعه برخی از نمونه سوالات آزمون ept با ما همراه باشید .

 

جهت اطلاع دریافت نمونه سوالات آزمون ept و مشاهده نمونه سوالات ept با جواب تشریحی با مشاورین و متخصصین ایران تحصیل تماس حاصل نمایید.

9099075307 سراسر کشور و  9099075307 ( استان تهران) پاسخگویی از 8 صبح الی 1 شب حتی ایام تعطیل .

اهمیت نمونه سوالات آزمون ept

 

شاید مثال مشت نمونه خلوار است را شنیده باشید. دریافت و مطالعه نمونه سوالات آزمون ept دقیقاً مشابه همین امر است. چنانچه شما به سوالات این آزمون دسترسی داشته باشید خواهید توانست نسبت به قبولی و کسب نتیجه مورد نظر اطمینان یابید. همچنین با توجه به اینکه این نمونه سوالات آزمون ept با جواب تشریحی همراه می‌باشند، لذا در آمادگی شما نقش بسزایی را ایفا می‌نمایند.

عدم قبولی در هر آزمونی تبعات و مشکلات مخصوص به خود را خواهد داشت. بنابراین برای قبولی نمی‌توان بی‌محابا و بدون اینکه مطالعه دقیقی نسبت به منابع ازمون ept داشته باشید و یا اینکه آمادگی لازم را ایجاد نموده باشید، در آزمون موردنظر شرکت نمایید. زیرا علاوه بر احساس شکست، شما به لحاظ مالی نیز، متضرر خواهید گشت. بنابراین مطالعه دقیق نمونه سوالات آزمون ept از تمامی این مشکلات جلوگیری به عمل خواهد آورد.

در ادامه قصد داریم به ارائه نمونه سوالات آزمون ept با جواب تشریحی خواهیم پرداخت. بانک سوالات ept به آمادگی هر چه بیشتر شما جهت شرکت در این آزمون بسیار کمک خواهد نمود. با توجه به اینکه پذیرش در مقطع دکتری کار آسانی نمی‌باشد و همچنین بسیار مهم و ضروری است، بنابراین تمام تلاش خود را لازم است برای قبولی در این آزمون داشته باشید.

 

نمونه سوالات ept با جواب تشریحی

 

نمونه سوالات ept با جواب تشریحی

نمونه سوالات ept با جواب تشریحی

 

جهت آشنایی داوطلبان عزیز با آزمون ept به ارائه برخی از نمونه سوالات ept با جواب تشریحی خواهیم پرداخت. همانطور که ما در مشاوره آزمون و مصاحبه به کلیه داوطلبان عزیز متذکر می شویم، ذکر این نکته نیز ضروری به نظر می رسد که این نمونه سوالات در صورت مطالعه دقیق و همچنین تحلیل آن ، برای آمادگی در این آزمون ، حداقل 50% به بهبود عملکرد شما کمک خواهد نمود.

Section One: Vocabulary

Read each statement below carefully and fill in the blank(s) with the best answer
(1, 2, 3, 4).

1. Lake Baikal is the world’s largest freshwater lake and home to hundreds
of ……………… species.
1) adequate              2) unique                       3) skeptic                   4) coherent

 

دریاچۀ بایکال بزرگترین دریاچۀ آب شیرین جهان و منزلگاه صدها گونۀ منحصربه فرد است. گزینه 2
1. کافی، به اندازۀ لازم
2.شکاک، مردد؛ شک برانگیز
3. منحصربه فرد، بی نظیر؛ یگانه
4. منسجم، دارای ارتباط منطقی

 

2. Students can follow the guidelines and ……… their comments online as a
comment or PDF file.
1) unite                      2) concede                          3) submit                 4) deform

دانشجویان می توانند از دستورالعمل ها پیروی کنند و نظراتشان را بصورت آنلاین، در قالب یک نظر و یا فایل پی دی اف، ارائه کنند. گزینه 3

1.متحد کردن یا شدن؛ متصل کردن
2. ارائه کردن، اظهار کردن؛ تسلیم کردن
3.تصدیق کردن؛ اعطا کردن
4. معیوب کردن؛ بدریخت کردن

3. Studies show that ………… age has very different meanings in different
social contexts.
1) defective
3) harvested
2) chronological
4) distorted

مطالعات نشان می دهند که سن تقویمی در بسترهای اجتماعی مختلف، معانی بسیار متفاوتی دارد. گزینه 2

1. معیوب؛ دارای کمبود
2. درو شده؛ بدست آمده
3. تقویمی؛ بر اساس ترتیب زمانی
4.کج و کوله، معیوب؛ تحریف شده

 

جهت استفاده از راهنمای قبولی در مصاحبه دکتری کلیک کنید.

 

4. This tool is a/an ………. example of a recent shift in the world of information
security.
1) reflective                       2) exported                    3) curious                        4) conspicuous

این ابزار، یک نمونۀ بارز از تحولات اخیر در دنیای امنیت اطلاعات است. گزینه 4 

1. بازتابنده؛ اندیشمند، فکور
2. کنجکاو؛ عجیب، غیرعادی
3. صادرشده، فرستاده شده
4. مشهود، واضح، بارز؛ فاحش

5. Oil related activities in the region have resulted in the ………… of the water,
air and soil.
1) sensation
3) confirmation
2) deformation
4) contamination

 فعالیت های مرتبط با نفت در منطقه، منجر به آلودگی آب، هوا و خاک شده است. گزینه 4

1. احساس، حس؛ هیجان
2. تأیید، تصدیق؛ اثبات
3. از ریخت افتادگی
4. آلودگی، ناپاکی

 

 

مطالعه دقیق و همچنین تحلیل نمونه سوالات آزمون ept آمادگی داوطلبان را برای آزمون فراهم می نماید.

 

 

 

Section Two: Structure Part Two

6.In each of the following sets of sentences, three sentences are grammatically
correct and one sentence is not grammatical. Identify the incorrect sentence and
mark your answer sheet.

1) Many of the voters felt that their property taxes were too high.
2) She is afraid of dark.
3) She has lost one of her earrings.
4) I bought a pound of sugar.

گزینۀ 2 بعد از حروف اضافه، بایستی از اسم یا اسم مصدر استفاده شود. در گزینۀ 2، بعد از حرف اضافۀ of از صفت dark استفاده شده است. در نتیجه، پاسخ گزینۀ 2 است. برای تصحیح جمله، بایستی بجای صفت dark از اسم darkness در نقش مفعول حرف اضافه  استفاده شود .ر. ک. به بخش 3 Fast Grammar

7.
1) She got a wristwatch from her parents.
2) She was all worn out from washing windows.
3) He just got back from Chicago.
4) He worked from 8 a.m. by 6 p.m.

در گزینه 4، کاربرد حرف اضافه by نادرست است و بجای آن بایستی از to استفاده شود. از … from … to برای اشاره به مبدا و مقصد زمانی و مکانی استفاده می شود.(بخش 13 Fast Grammar)

8.
1) The ticket is in my purse.
2) I will be there in a few minute.
3) He’s coming in October.
4) She likes to read in the evening.

9.
1) It was repaired by a mechanics.
2) She improved her English by practicing everyday.
3) He got there by bus.
4) It will be completed in a week.

Section Three: Reading Comprehension

Directions: Read the passages and choose the one best answer, (1) , (2), (3) or (4),
for each question.

Passage 1
No one knew what caused the often-deadly yellow fever, but it occurred in
epidemic proportions, with one person after another in a given area becoming sick.
People feared the mysterious disease, until U.S. Army physician James Carroll
endangered his own health in the name of science. On August 27, 1900, Carroll
allowed an infected mosquito to feed on him. He developed a severe case of
yellow fever but helped his colleague, Walter Reed, prove that mosquitoes
transmitted the feared disease.

Prior to this experiment, epidemics of yellow fever were common in the
American South. Not knowing how the disease was transmitted, many people
would leave the South for the summer, when epidemics were most common. In
an 1888 yellow fever epidemic in Jacksonville, Florida, terrified citizens packed
themselves onto trains leaving town. Some were so panicked; they left fires
burning and the doors of their houses wide open. The Mayflower Hotel, where
the epidemic started, was condemned and ordered burned to the ground.

With doctors at a loss as to how to stop the spread of yellow fever, people tried
all sorts of strange remedies. They burned barrels of tar in the street to disinfect
the air. They sprayed sulfur and lime mixtures into homes of the infected.
Assuming the disease was contagious, they isolated the sick. After Doctors Reed
and Carroll’s discovery, effective ways were found to combat mosquitoes and the
disease they transmitted.

1. What does the passage mainly discuss?
1) How James Carroll and Walter Reed cured people afflicted with yellow fever
2) Why terrified citizens of Jacksonville left their hometown at the end of 19th
century
3) What the epidemics of yellow fever were like and how its cause was discovered
4) Why the Mayflower Hotel was set on fire and destroyed

2. The expression “in the name of” in line 4 is closest in meaning to ……….. .
1) calling the name of
3) similar in name to
2) under the control of
4) for the sake of

3. The word “his” in line 6 refers to ………. .
1) Carroll 2) Reed 3) Person 4) One

4. It can be inferred from paragraph 2 that the yellow fever epidemics were
most common …………. .
1) in both the North and South
2) during the hot seasons
3) when people did not leave the town
4) when the sick were not isolated

 

جهت دریافت نمونه سوالات ept با جواب تشریحی می توانید با مشاورین و متخصصین ایران تحصیل تماس حاصل نمایید. همچنین دریافت کلیه نمونه سوالات آزمون ept اردیبهشت 98 با استفاده از برقراری همین تماس امکان پذیر خواهد بود. متخصصین ما همه روزه حتی در ایام تعطیل، آماده ارائه خدمات به شما عزیزان می باشند.

جدول زمان بندی ثبت نام آزمون ept چه زمانی انتشار می یابد ؟

چندبار در سال می توان در آزمون ept شرکت نمود؟

حد نصاب نمره قبولی در ازمون ept چه نمره ای می باشد؟

آیا سهمیه خانواده های محترم شاهد، جانبازان و ایثارگران در این آزمون منظور خواهد شد؟

آیا امکان ورود به مقطع دکتری و شرکت در آزمون ept پس از آن وجود خواهد داشت؟

 

جهت اطلاع و یافتن پاسخ این سوالات با مرکز مشاوره ایران تحصیل با شماره های 9099075307 سراسر کشور و 9099075307 ( استان تهران) پاسخگویی از 8 صبح الی 12 شب حتی ایام تعطیل؛ تماس حاصل نمایید.

کانال اطلاع رسانی نمونه سوالات آزمون ept

کانال اطلاع رسانی نمونه سوالات آزمون ept

 

مطالب مرتبط : 

ثبت نام دانشگاه آزاد 

سهمیه ایثارگران در آزمون ept

مشاوره انتخاب رشته دکتری

جزوه تضمینی آزمون زبان ept

شهریه دکتری 98

نمونه سوالات آزمون ept

نمونه سوالات ept با جواب تشریحی

 

1/5 - (1 امتیاز)
سوالی دارید ؟ با ما تماس بگیرید تماس با برترین مشاوران از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور از 8 صبح الی 12 شب حتی ایام تعطیل
تماس از سراسر کشور : 909 9075307

مطالب مرتبط

نظرات

ایران تحصیل
تماس با مشاور