تماس از تلفن ثابت

909 9072952

از تهران

909 9072952

از کل کشور

وبلاگ

 • ثبت نام و لیست رشته های دانشگاه علمی کاربردی بنیاد شهید تبریز 1400-1401

    لیست رشته های علمی کاربردی بنیاد شهید تبریز- ترم بهمن لیست رشته های علمی کاربردی بنیاد شهید تبریز- ترم مهر   ثبت نام بدون آزمون در رشته های دانشگاه علمی کاربردی بنیاد شهید تبریزآغاز شد کلیه متقاضیان گرامی می...
  17 مرداد 1397
 • رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد اهر

  لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد اهر 1400-1401

  اعلام رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد اهر     رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد اهر ترم مهر و بهمن مشخص گردید پیرو انتشار اطلاعیه دانشگاه آزاد اسلامی در قالب دفترچه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد اهر به...
  17 مرداد 1397
 • انتخاب رشته کنکور سراسری رزن

  مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری رزن 1400

  مرکز مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری رزن 1400 بهترین مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری در رزن   کلیه داوطلبان کنکور سراسری رزن می توانند جهت مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری رزن و استعدادیابی شغلی و تحصیلی و معرفی رشته های...
  13 مرداد 1397
 • انتخاب رشته کنکور سراسری ملایر

  مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری ملایر 1400

  مرکز مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری ملایر 1400 بهترین مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری در ملایر   کلیه داوطلبان کنکور سراسری ملایر می توانند جهت مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری ملایر و استعدادیابی شغلی و تحصیلی و معرفی رشته های...
  13 مرداد 1397
 • انتخاب رشته کنکور سراسری تویسرکان

  مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری تویسرکان 1400

  مرکز مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری تویسرکان 1400 بهترین مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری در تویسرکان   کلیه داوطلبان کنکور سراسری تویسرکان می توانند جهت مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری تویسرکان و استعدادیابی شغلی و تحصیلی و معرفی رشته های...
  13 مرداد 1397
 • انتخاب رشته کنکور سراسری اسدآباد

  مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری اسدآباد 1400

  مرکز مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری اسدآباد 1400 بهترین مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری در اسدآباد   کلیه داوطلبان کنکور سراسری اسدآباد می توانند جهت مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری اسدآباد و استعدادیابی شغلی و تحصیلی و معرفی رشته های...
  13 مرداد 1397
 • انتخاب رشته کنکور سراسری همدان

  مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری همدان 1400

  مرکز مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری همدان 1400 بهترین مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری در همدان   کلیه داوطلبان کنکور سراسری همدان می توانند جهت مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری همدان و استعدادیابی شغلی و تحصیلی و معرفی رشته های...
  13 مرداد 1397
 • انتخاب رشته کنکور سراسری میناب

  مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری میناب 1400

  مرکز مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری میناب 1400 بهترین مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری در میناب   کلیه داوطلبان کنکور سراسری میناب می توانند جهت مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری میناب و استعدادیابی شغلی و تحصیلی و معرفی رشته های...
  13 مرداد 1397
 • انتخاب رشته کنکور سراسری کیش

  مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری کیش 1400

  مرکز مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری کیش 1400 بهترین مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری در کیش   کلیه داوطلبان کنکور سراسری کیش می توانند جهت مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری کیش و استعدادیابی شغلی و تحصیلی و معرفی رشته های...
  13 مرداد 1397
 • مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری قشم 1400

  مرکز مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری قشم 1400 بهترین مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری در قشم   کلیه داوطلبان کنکور سراسری قشم می توانند جهت مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری قشم و استعدادیابی شغلی و تحصیلی و معرفی رشته های...
  13 مرداد 1397
 • انتخاب رشته کنکور سراسری رودان

  مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری رودان 1400

  مرکز مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری رودان 1400 بهترین مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری در رودان   کلیه داوطلبان کنکور سراسری رودان می توانند جهت مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری رودان و استعدادیابی شغلی و تحصیلی و معرفی رشته های...
  13 مرداد 1397
 • انتخاب رشته کنکور سراسری حاجی آباد

  مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری حاجی آباد 1400

  مرکز مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری حاجی آباد 1400 بهترین مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری در حاجی آباد   کلیه داوطلبان کنکور سراسری حاجی آباد می توانند جهت مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری حاجی آباد و استعدادیابی شغلی و تحصیلی...
  13 مرداد 1397
ایران تحصیل
تماس با مشاور