در گزارش این هیئت منتخب که توسط وزارت علوم منتشر شده آمده است: پس از بررسی دقیق تمامی گزارشات و مستندات ارائه شده از سوی دستگاه‌ های مذکور صحت برگزاری این آزمون در بخش های مختلف شامل طراحی سؤالات، چاپ، قرنطینه، توزیع و دیگر مراحل فرایند اجرایی، هیچ گونه شائبه و کمبودی نداشته و با توجه به اقدامات سازمان سنجش آموزش کشور و همکاری تمامی دستگاه‌ های دست‌ اندرکار در امر برگزاری این آزمون، سلامت کنکور سراسری سال ۱۴۰۳ در تمامی رشته‌ ها و گروه‌ ها مورد تأیید قطعی می‌ باشد.