تماس از تلفن ثابت

909 9072952

از تهران

909 9072952

از کل کشور
کار در وزارت دفاع

کار در وزارت دفاع چگونه است؟ + حقوق و مزایا

کار در وزارت دفاع
سوالی دارید ؟ با ما تماس بگیرید تماس با برترین مشاوران از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور از 8 صبح الی 12 شب حتی ایام تعطیل
استان تهران: 909 9072952
سراسر کشور : 909 9072952

کار در وزارت دفاع چگونه است؟ یکی از ۱۹ وزارتخانه دولت ایران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است که مسئول برنامه‌ریزی، هماهنگی، پشتیبانی و گسترش توان دفاعی نیروهای مسلح ایران می باشد. وظیفه تجهیز نیروهای دفاعی برای مقابله با تهدیدات احتمالی بر عهده این وزارتخانه است. این وزارتخانه از جمله نهادهای در ایران است که به دلیل دست داشتن در برنامه موشکی ایران، از جانب ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و شورای امنیت مورد تحریم واقع شده‌ است. جهت اطلاع از نحوه پذیرش ارگان های نظامی و مشاوره با کارشناسان مچرب مجموعه ایران تحصیل تماس حاصل فرمایید.

 

برای اطلاع از نحوه کار در وزارت دفاع چگونه است؟ + حقوق و مزایا با مرکز مشاوره ایران تحصیل تماس حاصل فرمایید.

9099072952 تماس از سراسر کشور و 9099072952 (تماس از استان تهران)

تماس از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن کد پاسخگویی از 8 صبح الی 1 شب حتی ایام تعطیل

 کار در وزارت دفاع

حقوق وزارت دفاع

دریافتی ماهانه پرسنل‌ و کار در وزارت دفاع

ماده 130) 
وجوه دریافتی ماهانه پرسنل کادر ثابت و پیمانی عبارت است از مجموع حقوق و مزایای مستمر به علاوه مزایای‌شغل منهای کسورات‌.

حقوق و مزایای مستمر کار در وزارت دفاع

ماده 131)
حقوق ماهانه پرسنل از مجموع چهار عامل زیر تشکیل می‌گردد:
الف) حداقل حقوق. مبلغ معینی است که به عنوان کمترین میزان حقوق دریافتی در سطح پرسنل مشمول این قانون پرداخت‌ می‌گردد.
ب) حق کارایی‌. مبلغی است برابر با حاصل ضرب رتبه حقوقی به توان دو در واحد حق کارایی‌.
ج) حق ارتقا. مبلغ ثابتی است که به طور یکسان در ازای نیل به یک درجه یا رتبه بالاتر به حقوق پرسنل افزوده می‌گردد.
د) حق پایه‌. مبلغ ثابتی است که به طور یکسان در ازای هر پایه که پس از هر دو سال خدمت به پرسنل تعلق می‌گیرد به حقوق آنان افزوده می‌گردد.

تبصره 1
اولین رتبه حقوقی برای پرسنلی که بر اساس تحصیلات پایین‌تر از پایان دوره ابتدایی استخدام می‌شوند برابر است با یک و برای دارندگان مدارک تحصیلی پایان دوره ابتدایی برابر است با 2 و در ازا هر سال تحصیل بالاتر از آن یک‌ واحد به آن افزوده می‌گردد. در محاسبه اولین رتبه حقوقی پرسنل‌، سنوات آموزشی قبل از نیل به درجه یا رتبه در بدو استخدام نیز منظور می‌گردد.

تبصره 2
اولین رتبه حقوقی کارمندان موضوع ماده 74 این قانون برابر است با رتبه‌های مذکور در همان ماده‌.

تبصره 3
رتبه حقوقی پرسنل پس از اولین رتبه برابر است با تعداد درجات یا رتبه‌های دریافتی پس از نخستین درجه یا رتبه‌به اضافه اولین رتبه حقوقی‌.

ماده 132)
چنانچه فارغ‌التحصیلان آموزشگاه نظامی و دوره اول و دوم دانشکده علوم نظامی و پرسنل موضوع بندهای الف وب ماده 69 این قانون به علت دریافت ارشدیت پس از طی حداقل مدت توقف در درجات نهایی مذکور در مواد 65 و 66 و67 این قانون حداکثر 28 سال سابقه خدمت داشته و شایستگی و کارایی لازم جهت نیل به درجه بالاتر را نیز دارا باشند ولی امکان اعطا درجه به آنان وجود نداشته باشد در ازا هر چهار سال یک واحد حق ارتقا به حقوق آنان افزوده شده و به رتبه‌ حقوقی آنان نیز یک واحد اضافه می‌شود. در صورتی که باقی مانده خدمت پرسنل کمتر از حداقل مدت توقف در درجات‌ نهایی و حداقل 2 سال باشد معادل یک دوم واحد حق ارتقا و همچنین یک دوم مابه‌التفاوت حق کارایی رتبه حقوقی بالاتر بارتبه حقوقی آنان‌، به حقوق ایشان افزوده می‌گردد.

ماده 133)
پرسنل مذکور در بند ج ماده 69 این قانون پس از 4 سال توقف در درجه سرتیپ دومی در صورت شایستگی و کارایی لازم جهت نیل به درجه بالاتر، چنانچه امکان اعطا درجه به آنان وجود نداشته باشد، در ازا هر چهار سال یک واحدحق ارتقا به حقوق آنان افزوده شده و به رتبه حقوقی آنان نیز یک واحد اضافه می‌شود.

ماده 134)
در محاسبه حق ارتقا پرسنلی که به درجات سرتیپی‌، سرلشکری و سپهبدی و درجات مشابه آن در نیروی دریایی‌ نایل می‌گردند در ازا هر درجه دو واحد حق ارتقا به حقوق آنان افزوده شده و همچنین در محاسبه رتبه حقوقی آنان نیز درازا هر یک از درجات مزبور دو واحد منظور می‌گردد.

ماده 135)
پرسنلی که مدارک تحصیلی بالاتر از مدرک استخدامی خود ارایه نمایند و مورد نیاز و قبول سازمان واقع شود درصورتی که ارایه مدارک تحصیلی جدید موجب تغییر درجه یا رتبه آنان نگردد صرفا در محاسبه رتبه حقوقی‌، به جای اولین‌ رتبه حقوقی ناشی از مدرک تحصیلی قبلی‌، اولین رتبه حقوقی مدرک جدید مبنای محاسبه قرار می‌گیرد. در صورتی که ارایه مدرک تحصیلی جدید موجب تغییر درجه یا رتبه آنان گردد در محاسبه حقوق آنان به ترتیب زیر عمل‌می‌شود:
در محاسبه حق ارتقا حق ارتقاهای قبلی به اضافه حق ارتقاهایی که پس از اولین درجه جدید به آنان تعلق خواهد گرفت‌ ملاک محاسبه خواهد بود.
حق کارایی آنان همچون پرسنلی که در زمان ارایه مدرک تحصیلی جدید استخدام شوند محاسبه و بابت خدمت قبلی مبلغی‌معادل حاصل ضرب واحد حق کارایی در تعداد ارتقاهای قبل از ارایه مدرک در مجموع اولین رتبه حقوقی قبلی و رتبه‌حقوقی قبلی به آن افزوده خواهد شد.

تبصره
در محاسبه حقوق، تغییر رتبه کارمندان موضوع تبصره 2 ماده 74 این قانون در حکم ارایه مدرک تحصیلی جدید سایر پرسنل می‌باشد.

ماده 136)
با توجه به سختی و کیفیت خاص خدمت در ارتش و وزارت دفاع و سازمان‌های وابسته به آن ها و به منظور حفظ‌ قدرت جذب نیروی انسانی به آن ها، حداقل و حداکثر حقوق پرسنل مشمول این قانون از حداقل و حداکثر حقوق مشمولین‌قانون استخدام کشوری 20 درصد بیشتر خواهد بود.

ماده 137)
مزایای مستمر پرسنل مبالغی است که به تناسب تعداد عایله تحت تکفل آنان به عنوان کمک هزینه مسکن و کمک‌ هزینه عایله‌مندی پرداخت می‌گردد.

تبصره
میزان کمک هزینه مسکن پرسنلی که از خانه‌های سازمانی استفاده نمی‌کنند و میزان اجاره‌ بهای خانه‌های سازمانی‌ باید به نحوی تعیین گردد که با توجه به اجاره بهای مسکن در سطح جامعه‌، به پرسنل استفاده کننده از خانه‌های سازمانی و سایرین به میزان واحدی در امر مسکن کمک شود.

ماده 138)
وزارت دفاع مکلف است با هماهنگی ستاد مشترک و نیروها لایحه میزان حداقل حقوق، واحد حق کارایی‌، واحد حق ارتقا و واحد حق‌پایه را با توجه به مواد این بخش و نیز جداول مزایای مستمر پرسنل و همچنین جداول مبالغی را که‌ ماهانه به پرسنلی که قبل از نیل به درجه یا رتبه در بدو استخدام‌، مراکز و دوره‌های آموزشی را طی می‌نمایند پرداخت‌می‌گردد، حداکثر ظرف مدت 6 ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. تبصره عوامل‌ متشکله حقوق باید به نحوی تعیین گردد که با توجه به اینکه بر اساس این قانون حقوق ماهانه پرسنل جایگزین حقوق و فوق‌العاده شغل مستمر قبل از اجرای آن می‌شود وضعیت حقوقی پرسنل نسبت به وضعیت حقوقی قبل تنزل ننماید.

 

جهت اطلاع از شرایط و مراحل گزینش استخدام وزارت دفاع کلیک نمایید.

 

مزایای استخدام وزارت دفاع

ماده 139)
به پرسنلی که عهده‌دار انجام مشاغل خاصی هستند که به نحو فوق‌العاده از یک یا چند عامل از عوامل زیربرخوردارند، ماهانه مبلغی به عنوان مزایای شغل پرداخت می‌گردد.
■ پیچیدگی شغل‌.
■ سختی شغل‌.
■ پذیرش خطرات‌.
■ حساسیت و سنگینی مسوولیت شغل‌.
■ ایجاد فرسودگی جسمانی به وسیله شغل‌.
■ مهارت لازم در مشاغل تخصصی‌.

تبصره 1)
برای هر یک از عوامل فوق الذکر مبلغی به عنوان حداکثر مزایای آن عامل مشخص می‌گردد که به مشاغلی که ازیک یا چند عامل فوق برخوردار باشند به تناسب برخورداری‌، درصدی از منافع تعیین شده تعلق گرفته و در مجموع به عنوان‌ مزایای آن مشاغل در نظر گرفته می‌شود.

تبصره 2)
مزایای مذکور در این ماده فقط به شغل تعلق گرفته و هیچگونه ربطی به درجه یا رتبه ندارد و پرسنلی حق استفاده‌از آن را دارند که عملا در شغل واگذار شده انجام وظیفه نمایند.

تبصره 3)
وزارت دفاع مکلف است با همکاری و هماهنگی ستاد مشترک و نیروها و سازمان‌های ذی‌ربط آیین‌نامه اجرایی‌ مربوط به این ماده را تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.

ماده 140)
پرداخت حقوق و مزایا بر اساس این قانون از زمان تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در ماده 138 این قانون و آیین‌نامه‌ مزایای شغل موضوع ماده 139 این قانون انجام خواهد گرفت و قبل از آن کلیه پرسنل بر مبنای مقررات قبلی از حقوق ومزایای مقرره استفاده خواهند نمود.

کسورات‌

ماده 141)
وجوه زیر ماهانه از دریافتی پرسنل کسر می‌گردد.
الف) حق بازنشستگی به میزان ده درصد (10%) مجموع حقوق ماهانه‌، مزایای شغل و فوق‌العاده جذب موضوع ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت‌.

تبصره
در احتساب حقوق بازنشستگی‌، وظیفه و مستمری پرسنل نیروهای مسلح موضوع تبصره (5) ماده (2) قانون نظام‌ هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب 1373 حقوق، تفاوت تطبیق حقوق، مزایای شغل و سایر فوق‌العاده‌هایی که ازبابت آن ها کسور بازنشستگی دریافت می‌شود مورد محاسبه قرار می‌گیرد.
ب) حق بیمه پرسنل به میزان مقرر در قانون مربوط‌.
ج) حق بیمه درمانی پرسنل و عایله آنان به میزان مقرر در قانون مربوط‌.
د) سهم ماهیانه پس‌انداز پرسنل به میزان مقرر در قانون مربوط در صورت تمایل پرسنل به استفاده از آن‌.

ماده 142)
وجوه زیر حسب مورد از دریافتی ماهانه پرسنل کسر می‌گردد:
الف) حقوق اولین ماه خدمت‌.
ب) هرگونه افزایشی که در طول خدمت در حقوق پرسنل اعمال می‌گردد در ماه اول افزایش‌.

ماده 143)
وجوه بند الف ماده 141 این قانون به اضافه معادل آن که از بودجه وزارت دفاع تأمین می‌گردد به طور ماهیانه و همچنین وجوه ماده 142 این قانون حسب مورد به حساب صندوق بازنشستگی ارتش واریز می‌گردد.

ماده 144)
وجوه بندهای (ب‌) و (ج‌) و (د) ماده 141 این قانون ماهیانه به حساب‌های مربوط واریز می‌گردد.

تبصره
سهم دولت بابت خدمات درمانی برای کلیه پرسنل به میزان 3 درصد حقوق پرسنل می‌باشد.

دریافتی ماهانه پرسنل وزارت دفاع در موارد خاص‌

ماده 145)
دریافتی ماهانه پرسنل اسیر و گروگان و مفقودالاثر و منتسب ومأمور به خدمت بر مبنای حقوق و مزایای مستمر پرسنل حاضر به خدمت هم‌طراز آنان و مزایای آخرین شغل آن ها محاسبه می‌گردد.

ماده 146)
میزان دریافتی پرسنل‌مأمور به خدمت در داخل ارتش‌، وزارت دفاع و سازمان‌های وابسته به آن ها بر مبنای حقوق درجه یا رتبه مربوط و مزایای شغل جدید آنان محاسبه می‌گردد.

ماده 147)
پرسنل بازنشسته‌ای که به موجب ماده 111 این قانون به خدمت اعاده می‌گردند از تاریخ اعاده به خدمت حقوق بازنشستگی آنان قطع شده و از حقوق درجه یا رتبه خود و مزایای مستمر مربوط و مزایای شغلی که در آن انجام وظیفه‌ خواهند کرد استفاده می‌نمایند و از نظر کلیه امور پرسنلی مانند سایر شاغلین خواهند بود. مدت خدمت جدید این قبیل پرسنل بر سنوات خدمت قبلی اضافه شده در میزان حقوق بازنشستگی آنان مؤثر خواهد بود.

ماده 148)
میزان دریافتی ماهانه پرسنل منتظر خدمت بر مبنای دو سوم و پرسنل بدون کار بر مبنای یک دوم حقوق درجه یارتبه آن ها محاسبه و تعیین می‌گردد.

سایر پرداخت‌های کار در وزارت دفاع

ماده 149)
پاداش و هزینه سفر و فوق‌العاده مأموریت در داخل و خارج از کشور و فوق‌العاده‌ های انتقال‌، محل خدمت‌، بدی آب‌وهوا و محرومیت از تسهیلات زندگی به میزان مشمولین قانون استخدام کشوری به پرسنل پرداخت می‌گردد.

تبصره
آیین‌نامه پرداخت فوق‌العاده اشتغال خارج از مرکز و بدی آب‌وهوا و محرومیت از تسهیلات زندگی با توجه به‌تبصره ماده 138 این قانون باید به نحوی تجدیدنظر گردد که مبالغ پرداختی بابت موارد مزبور جز در صورت تجدیدنظر درمورد مشمولین قانون استخدام کشوری‌، معادل کارکنان هم‌طراز پرسنل‌، در قانون استخدام کشوری باشد.

ماده 150)
جز در زمینه نگهبانی و مواردی که پرسنل از فوق‌العاده مأموریت استفاده می‌نمایند در مواردی که به تشخیص‌ بالاترین مقام سازمان یا نیرو ادامه کار پرسنل فنی (ساخت و تعمیر) و درمانی در غیر ساعات خدمت ضرورت پیدا می‌کند. با در نظر گرفتن افزایش بازده کار به تناسب افزایش ساعات خدمت‌، به پرسنل مربوط اضافه کار پرداخت می‌گردد. میزان اضافه‌کار طبق آیین ‌نامه ‌ای خواهد بود که به وسیله وزارت دفاع با همکاری ستاد مشترک و نیروهای سه‌گانه تهیه و به تصویب هیات‌ وزیران خواهد رسید.
اعتبارات موردنیاز جهت پرداخت اضافه کار مذکور در این ماده از محل تقلیل بار مالی ناشی از سایر مواد این قانون‌تأمین می‌گردد.

ماده 151)
در صورتی که ضرورت و مقتضات خدمتی ادامه خدمت روزانه پرسنل را ایجاب نماید خوراک و سایر هزینه‌های‌ ضروری آنان به هزینه ارتش تأمین می‌گردد.

ماده 152)
لباس آن عده از پرسنل که الزاما بایستی متحدالشکل استفاده نمایند و یا مشاغل آنان ایجاب می‌نماید که لباس‌خاصی بپوشند به هزینه ارتش تأمین خواهد شد.

هزينه حقوق پرسنل رسمي= كل حكم حقوقي+كسورات

بازنشستگي سهم دولت (13.5%) و جانباز و فرزندان شهدا (9%) + بيمه خدمات درماني سهم دولت و جانباز و ایثارگران (سامانه سجایا – سیستم جامع اطلاعات یکپارچه ایثارگران) و فرزندان شهدا + بيمه عمرسهم دولت + پس انداز كاركنان سهم دولت + بيمه تكميلي سهم جانباز و فرزندان شهدا

ب) هزينه حقوق پرسنل پيماني و طرحي
هزينه حقوق پرسنل پيماني و طرحي= كل حكم حقوقي + كسورات تامين اجتماعي سهم دولت (20%) و جانباز و فرزندان شهدا (7%) + بيمه عمرسهم دولت + پس انداز كاركنان سهم دولت + بيمه تكميلي سهم جانباز و فرزندان شهدا

نحوه محاسبه حقوق قابل پرداخت به پرسنل وزارت دفاع

الف) حقوق قابل پرداخت به پرسنل رسمي
حقوق قابل پرداخت به پرسنل رسمي = كل حكم حقوقي – (بازنشستگي سهم كارمند+بيمه خدمات درماني سهم كارمند+بيمه عمر سهم كارمند+پس انداز كاركنان سهم كارمند +بيمه تكميلي سهم كارمند+ماليات+ ساير كسورات)
ب) حقوق قابل پرداخت به پرسنل پيماني و طرحي
حقوق قابل پرداخت به پرسنل طرحي و پيماني = كل حكم حقوقي – (بيمه تامين اجتماعي سهم كارمند+بيمه عمر سهم كارمند+پس انداز كاركنان سهم كارمند + بيمه تكميلي سهم کارمند +ماليات+ ساير كسورات)

نحوه محاسبه كسورات کار در وزارت دفاع

كسورات بازنشستگي سهم كارمند = كل آيتم هاي حكم مشمول بازنشستگي (جدول شماره 1) * 9%
كسورات بازنشستگي سهم دولت = كل آيتم هاي حكم مشمول بازنشستگي(جدول شماره 1) * 13.5%

تبصره
حق بيمه بازنشستگي سهم كارمند جانباز و فرزندان شهدا  توسط دولت از رديف برنامه 55000 پرداخت خواهد شد.

كسورات تامين اجتماعي سهم كارمند = كل آيتم هاي حكم مشمول بيمه تامين اجتماعي(جدول شماره1) * 7%

كسورات تامين اجتماعي سهم دولت = كل آيتم هاي حكم مشمول بيمه تامين اجتماعي(جدول شماره1) * 20%

تبصره
حق بيمه تامين اجتماعي سهم كارمند جانباز و فرزندان شهدا  توسط دولت از رديف برنامه 55000 پرداخت خواهد شد.

ماليات = (كل آيتم هاي حكم مشمول ماليات (جدول شماره1) – کل مبلغ بیمه خدمات درمانی – دو هفتم بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند – بیمه عمر سهم کارمند -مبلغ بخشودگي مالياتي سال مورد محاسبه(جدول شماره6))*%10

تبصره
پرسنل جانباز و فرزندان شهدا از پرداخت ماليات معاف مي باشد.

مزایای استخدام وزارت دفاع

مزایای استخدام وزارت دفاع

نحوه محاسبه كسورات بيمه خدمات درماني وزارت دفاع

كسورات بيمه خدمات درماني پرسنل

تا ابتداي سال 1389 جهت هر يك از انواع استخدامي مبلغ ثابت مي باشد (برابر جدول شماره7) و  از ابتداي سال 1389 طبق قانون بودجه سال 1389 (قانون بودجه سال 89 صفحه 8)((حق بيمه خانوارهاي كاركنان كشوري و لشكري شاغل و بازنشسته در سال 89 معادل 7% حقوق و مزاياي مستمر ماهانه به شرح زير تعيين مي گردد:

بيمه شونده شاغل 2% و بازنشستگان و موظفين 1.5% حقوق و مزاياي مستمر.
دستگاه اجرايي معادل سهم بيمه شونده.
بقيه مبلغ از اعتبارات مربوط مندرج در قانون بودجه برنامه بيمه كارمندان دولت (30405) ذيل وزارت رفاه و تامين اجتماعي و برنامه بيمه خدمات درماني (30440) وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح.
دستگاه موظف است حق بيمه مربوطه را كسر و حد اكثر ظرف مدت يك ماه به حساب سازمان بيمه گر مربوطه واريز نمايد.
تبصره
حق بيمه خدمات درماني سهم كارمند جانباز و فرزندان شهدا توسط دولت از رديف برنامه 55000 پرداخت خواهد شد.

توجه
در سال 89 سقف بيمه خدمات درماني 8000000 ريال مي باشد و نسبت به مازاد حقوق كسورات خدمات درماني كسر نمي گردد.

آيتم هاي حقوقي پرسنل رسمي و پيماني و طرحی برابراقلام ذيل مي باشد.

▪︎حق شغل
▪︎حق شاغل
▪︎فوق العاده شغل
▪︎تفاوت تطبيق

افزايش جزو “ب” بند (11) قانون بودجه سال 1388 كل كشور

▪︎فوق العاده سختي شرايط محيط كار
▪︎فوق العاده بدي آب و هوا
▪︎مبلغ تضمين
▪︎فوق العاده محل خدمت
▪︎خدمت در مناطق جنگ زده
▪︎فوق العاده ويژه (ممتاز)
▪︎فوق العاده نشان هاي دولتي
▪︎كمک هزينه عائله مندي
▪︎كمک هزينه اولاد
▪︎فوق العاده ايثارگري (سامانه ثبت نام کارت ایثارگران)

▪︎فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته
▪︎فوق العاده اشتغال خارج از كشور
▪︎فوق العاده مديريت

محدودیت های کار در وزارت دفاع

نظامیان در حین خدمت برای خروج از کشور نیاز به مجوز حفاظت اطلاعات یگان خدمتی دارند. پس از منفک شدن هم (استعفا، بازنشستگی، اخراج و یا عدم تمدید قرارداد برای پرسنل پیمانی) بسته به جایگاه خدمتی تا مدت زمان مشخصی برای خروج نیاز به موافقت حفا دارند. در کل بستگی به مقررات محل خدمت دارد.

در این مقاله سعی بر آن شده است تا کار در وزارت دفاع چگونه است؟ + حقوق و مزایا + نظرات را برای شما عزیزان به صورت کامل شرح دهیم. چنانچه پس از خواندن این مقاله، مجددا سوال یا ابهامی در خصوص کار در وزارت دفاع چگونه است؟ + حقوق و مزایا + نظرات برای شما عزیزان پیش آمد، می توانید پاسخ سوالات خود را از طریق مشاوره با کارشناسان مجرب ایران تحصیل دریافت نمایید.

 

برای اطلاع از نحوه کار در وزارت دفاع چگونه است؟ + حقوق و مزایا با مرکز مشاوره ایران تحصیل تماس حاصل فرمایید.

9099072952 تماس از سراسر کشور و 9099072952 (تماس از استان تهران)

تماس از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن کد پاسخگویی از 8 صبح الی 1 شب حتی ایام تعطیل

مطالب مرتبط:

شرط معدل برای استخدام در سپاه

استخدام سپاه پاسداران 1400 + زمان، شرایط و مراحل گزینش

استخدام نیروی انتظامی 1400 | زمان گزینش + راهنما گام به گام

استخدام ارتش 1400

شرایط و مراحل اخذ امریه وزارت دفاع 

کار در وزارت دفاع چگونه است؟ + حقوق و مزایا

مطالب مرتبط

نظرات

ایران تحصیل
تماس با مشاور