کنکور سراسری

لیست رشته های دانشگاه علمی کاربردی بوکان

رشته های دانشگاه علمی کاربردی کوهدشت کاردانی و کارشناسی بهمن 96 – edu.uast.ac.ir

رشته های دانشگاه علمی کاربردی کوهدشت بهمن 96 – 97 داوطلبان گرامی برای اطلاع از رشته های دانشگاه علمی کاربردی کوهدشت و ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی کوهدشت از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره 9099071612  و در صورت شلوغی خطوط با  02170707024 تماس بگیرید. پاسخگویی از 8 صبح تا 1 شب حتی ایام تعطیل . […]

ادامه‌ی مطلب...
لیست رشته های دانشگاه علمی کاربردی بوکان

رشته های دانشگاه علمی کاربردی سلسله کاردانی و کارشناسی بهمن 96 – edu.uast.ac.ir

رشته های دانشگاه علمی کاربردی سلسله بهمن 96 – 97 داوطلبان گرامی برای اطلاع از رشته های دانشگاه علمی کاربردی سلسله و ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی سلسله از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره 9099071612  و در صورت شلوغی خطوط با  02170707024 تماس بگیرید. پاسخگویی از 8 صبح تا 1 شب حتی ایام تعطیل . […]

ادامه‌ی مطلب...
لیست رشته های دانشگاه علمی کاربردی بوکان

رشته های دانشگاه علمی کاربردی ازنا کاردانی و کارشناسی بهمن 96 – edu.uast.ac.ir

رشته های دانشگاه علمی کاربردی ازنا بهمن 96 – 97 داوطلبان گرامی برای اطلاع از رشته های دانشگاه علمی کاربردی ازنا و ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی ازنا از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره 9099071612  و در صورت شلوغی خطوط با  02170707024 تماس بگیرید. پاسخگویی از 8 صبح تا 1 شب حتی ایام تعطیل . […]

ادامه‌ی مطلب...
لیست رشته های دانشگاه علمی کاربردی بوکان

رشته های دانشگاه علمی کاربردی بروجرد کاردانی و کارشناسی بهمن 96 – edu.uast.ac.ir

رشته های دانشگاه علمی کاربردی بروجرد بهمن 96 – 97 داوطلبان گرامی برای اطلاع از رشته های دانشگاه علمی کاربردی بروجرد و ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی بروجرد از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره 9099071612  و در صورت شلوغی خطوط با  02170707024 تماس بگیرید. پاسخگویی از 8 صبح تا 1 شب حتی ایام تعطیل . […]

ادامه‌ی مطلب...
لیست رشته های دانشگاه علمی کاربردی بوکان

رشته های دانشگاه علمی کاربردی لنگرود کاردانی و کارشناسی بهمن 96 – edu.uast.ac.ir

رشته های دانشگاه علمی کاربردی لنگرود بهمن 96 – 97 داوطلبان گرامی برای اطلاع از رشته های دانشگاه علمی کاربردی لنگرود و ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی لنگرود از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره 9099071612  و در صورت شلوغی خطوط با  02170707024 تماس بگیرید. پاسخگویی از 8 صبح تا 1 شب حتی ایام تعطیل . […]

ادامه‌ی مطلب...
لیست رشته های دانشگاه علمی کاربردی بوکان

رشته های دانشگاه علمی کاربردی صومعه سرا کاردانی و کارشناسی بهمن 96 – edu.uast.ac.ir

رشته های دانشگاه علمی کاربردی صومعه سرا بهمن 96 – 97 داوطلبان گرامی برای اطلاع از رشته های دانشگاه علمی کاربردی صومعه سرا و ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی صومعه سرا از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره 9099071612  و در صورت شلوغی خطوط با  02170707024 تماس بگیرید. پاسخگویی از 8 صبح تا 1 شب حتی […]

ادامه‌ی مطلب...
لیست رشته های دانشگاه علمی کاربردی بوکان

رشته های دانشگاه علمی کاربردی گميشان کاردانی و کارشناسی بهمن 96 – edu.uast.ac.ir

رشته های دانشگاه علمی کاربردی گميشان بهمن 96 – 97 داوطلبان گرامی برای اطلاع از رشته های دانشگاه علمی کاربردی گميشان و ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی گميشان   از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره 9099071612  و در صورت شلوغی خطوط با  02170707024 تماس بگیرید. پاسخگویی از 8 صبح تا 1 شب حتی ایام تعطیل . […]

ادامه‌ی مطلب...
لیست رشته های دانشگاه علمی کاربردی بوکان

رشته های دانشگاه علمی کاربردی گنبدکاووس کاردانی و کارشناسی بهمن 96 – edu.uast.ac.ir

رشته های دانشگاه علمی کاربردی گنبد کاووس بهمن 96 – 97 داوطلبان گرامی برای اطلاع از رشته های دانشگاه علمی کاربردی گنبد کاووس  و ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی گنبد کاووس  از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با  شماره 9099071612  و در صورت شلوغی خطوط با  02170707024 تماس بگیرید. پاسخگویی از 8 صبح تا 1 شب حتی ایام تعطیل […]

ادامه‌ی مطلب...
لیست رشته های دانشگاه علمی کاربردی بوکان

رشته های دانشگاه علمی کاربردی بندرگز کاردانی و کارشناسی بهمن 96 – edu.uast.ac.ir

رشته های دانشگاه علمی کاربردی بندرگز بهمن 96 – 97 داوطلبان گرامی برای اطلاع از رشته های دانشگاه علمی کاربردی بندرگز  و ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی بندرگز  از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره 9099071612  و در صورت شلوغی خطوط با  02170707024 تماس بگیرید.  پاسخگویی از 8 صبح تا 1 شب حتی ایام تعطیل . رشته های دانشگاه […]

ادامه‌ی مطلب...
لیست رشته های دانشگاه علمی کاربردی بوکان

رشته های دانشگاه علمی کاربردی دهدشت کاردانی و کارشناسی بهمن 96 – edu.uast.ac.ir

رشته های دانشگاه علمی کاربردی دهدشت بهمن 96 – 97 داوطلبان گرامی برای اطلاع از رشته های دانشگاه علمی کاربردی دهدشت و ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی دهدشت از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره 9099071612 – 02170707024 تماس بگیرید. پاسخگویی از 8 صبح تا 1 شب حتی ایام تعطیل . رشته های دانشگاه علمی […]

ادامه‌ی مطلب...

رفتن به نوارابزار