کنکور سراسری

لیست رشته های دانشگاه علمی کاربردی بوکان

رشته های دانشگاه علمی کاربردی مهريز کاردانی و کارشناسی بهمن 96 – edu.uast.ac.ir

رشته های دانشگاه علمی کاربردی مهريز بهمن 96 – 97 داوطلبان گرامی برای اطلاع از رشته های دانشگاه علمی کاربردی مهريز و ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی مهريز از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره 9099071612  و در صورت شلوغی خطوط با  02170707024 تماس بگیرید. پاسخگویی از 8 صبح تا 1 شب حتی ایام تعطیل . […]

ادامه‌ی مطلب...
لیست رشته های دانشگاه علمی کاربردی بوکان

رشته های دانشگاه علمی کاربردی ابرکوه کاردانی و کارشناسی بهمن 96 – edu.uast.ac.ir

رشته های دانشگاه علمی کاربردی ابرکوه بهمن 96 – 97 داوطلبان گرامی برای اطلاع از رشته های دانشگاه علمی کاربردی ابرکوه و ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی ابرکوه از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره 9099071612  و در صورت شلوغی خطوط با  02170707024 تماس بگیرید. پاسخگویی از 8 صبح تا 1 شب حتی ایام تعطیل . […]

ادامه‌ی مطلب...
لیست رشته های دانشگاه علمی کاربردی بوکان

رشته های دانشگاه علمی کاربردی نهاوند کاردانی و کارشناسی بهمن 96 – edu.uast.ac.ir

رشته های دانشگاه علمی کاربردی نهاوند بهمن 96 – 97 داوطلبان گرامی برای اطلاع از رشته های دانشگاه علمی کاربردی نهاوند و ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی نهاوند از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره 9099071612  و در صورت شلوغی خطوط با  02170707024 تماس بگیرید. پاسخگویی از 8 صبح تا 1 شب حتی ایام تعطیل . […]

ادامه‌ی مطلب...
لیست رشته های دانشگاه علمی کاربردی بوکان

رشته های دانشگاه علمی کاربردی رزن کاردانی و کارشناسی بهمن 96 – edu.uast.ac.ir

رشته های دانشگاه علمی کاربردی رزن بهمن 96 – 97 داوطلبان گرامی برای اطلاع از رشته های دانشگاه علمی کاربردی رزن و ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی رزن از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره 9099071612  و در صورت شلوغی خطوط با  02170707024 تماس بگیرید. پاسخگویی از 8 صبح تا 1 شب حتی ایام تعطیل . […]

ادامه‌ی مطلب...
لیست رشته های دانشگاه علمی کاربردی بوکان

رشته های دانشگاه علمی کاربردی تويسرکان کاردانی و کارشناسی بهمن 96 – edu.uast.ac.ir

رشته های دانشگاه علمی کاربردی تويسرکان بهمن 96 – 97 داوطلبان گرامی برای اطلاع از رشته های دانشگاه علمی کاربردی تويسرکان و ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی تويسرکان از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره 9099071612  و در صورت شلوغی خطوط با  02170707024 تماس بگیرید. پاسخگویی از 8 صبح تا 1 شب حتی ایام تعطیل . […]

ادامه‌ی مطلب...
لیست رشته های دانشگاه علمی کاربردی بوکان

رشته های دانشگاه علمی کاربردی اسدآباد کاردانی و کارشناسی بهمن 96 – edu.uast.ac.ir

رشته های دانشگاه علمی کاربردی اسدآباد بهمن 96 – 97 داوطلبان گرامی برای اطلاع از رشته های دانشگاه علمی کاربردی اسدآباد و ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی اسدآباد از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره 9099071612  و در صورت شلوغی خطوط با  02170707024 تماس بگیرید. پاسخگویی از 8 صبح تا 1 شب حتی ایام تعطیل . […]

ادامه‌ی مطلب...
لیست رشته های دانشگاه علمی کاربردی بوکان

رشته های دانشگاه علمی کاربردی ميناب کاردانی و کارشناسی بهمن 96 – edu.uast.ac.ir

رشته های دانشگاه علمی کاربردی ميناب بهمن 96 – 97 داوطلبان گرامی برای اطلاع از رشته های دانشگاه علمی کاربردی ميناب و ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی ميناب از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره 9099071612  و در صورت شلوغی خطوط با  02170707024 تماس بگیرید. پاسخگویی از 8 صبح تا 1 شب حتی ایام تعطیل . […]

ادامه‌ی مطلب...
لیست رشته های دانشگاه علمی کاربردی بوکان

رشته های دانشگاه علمی کاربردی قشم کاردانی و کارشناسی بهمن 96 – edu.uast.ac.ir

رشته های دانشگاه علمی کاربردی قشم بهمن 96 – 97 داوطلبان گرامی برای اطلاع از رشته های دانشگاه علمی کاربردی قشم و ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی قشم از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره 9099071612  و در صورت شلوغی خطوط با  02170707024 تماس بگیرید. پاسخگویی از 8 صبح تا 1 شب حتی ایام تعطیل . […]

ادامه‌ی مطلب...
لیست رشته های دانشگاه علمی کاربردی بوکان

رشته های دانشگاه علمی کاربردی حاجی آباد کاردانی و کارشناسی بهمن 96 – edu.uast.ac.ir

رشته های دانشگاه علمی کاربردی حاجی آباد بهمن 96 – 97 داوطلبان گرامی برای اطلاع از رشته های دانشگاه علمی کاربردی حاجی آباد و ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی حاجی آباد از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره 9099071612  و در صورت شلوغی خطوط با  02170707024 تماس بگیرید. پاسخگویی از 8 صبح تا 1 شب حتی […]

ادامه‌ی مطلب...
لیست رشته های دانشگاه علمی کاربردی بوکان

رشته های دانشگاه علمی کاربردی بندرعباس کاردانی و کارشناسی بهمن 96 – edu.uast.ac.ir

رشته های دانشگاه علمی کاربردی بندرعباس بهمن 96 – 97 داوطلبان گرامی برای اطلاع از رشته های دانشگاه علمی کاربردی بندرعباس و ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی بندرعباس از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره 9099071612  و در صورت شلوغی خطوط با  02170707024 تماس بگیرید. پاسخگویی از 8 صبح تا 1 شب حتی ایام تعطیل . […]

ادامه‌ی مطلب...

رفتن به نوارابزار