تماس از تلفن ثابت

909 9072952

از تهران

909 9072952

از کل کشور
  • پذیرش سپاه مشهد – پذیرش سرباز در سپاه مشهد

    پذیرش سپاه مشهد برای انجام خدمت سربازی باشد یا به صورت استخدام سپاه مشهد به عنوان کادر مانند دیگر مراکز گزینش سپاه می باشد لذا متقاضیان محترم مشهد می توانند با تکمیل مدارک خود بر اساس استان محل زندگی و...
    ۹ فروردین ۱۳۹۸
ایران تحصیل
تماس با مشاور