ایران تحصیل
مشاوره با تلفن ثابت
از سراسر کشور

909 9075307

  • پذیرش سپاه شیراز – پذیرش سرباز در سپاه شیراز

    پذیرش سپاه شیراز برای انجام خدمت سربازی باشد یا به صورت استخدام سپاه شیراز به عنوان کادر مانند دیگر مراکز گزینش سپاه می باشد لذا متقاضیان محترم شیراز می توانند با تکمیل مدارک خود بر اساس استان محل زندگی و...
    9 فروردین 1398
تماس با مشاور