لیست رشته های بدون کنکور

رشته های دانشگاه علمی کاربردی کرد کوی

رشته های دانشگاه علمی کاربردی کرد کوی کاردانی و کارشناسی بهمن 96 – edu.uast.ac.ir

رشته های دانشگاه علمی کاربردی کرد کوی بهمن 96 – 97 داوطلبان گرامی برای اطلاع از رشته های دانشگاه علمی کاربردی کرد کوی و ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی کرد کوی از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره 02170707028  و در صورت شلوغی خطوط با  02170707024 تماس بگیرید. پاسخگویی از 8 صبح تا 1 شب حتی […]

ادامه‌ی مطلب...

ثبت نام و لیست رشته های دانشگاه علمی کاربردی ارومیه بهمن 96-97

ثبت نام و لیست رشته های دانشگاه علمی کاربردی ارومیه   جهت اطلاع از شرایط و ضوابط ثبت نام  و لیست رشته های دانشگاه علمی کاربردی ارومیه از سراسر کشور فقط از طریق تلفن ثابت با شماره های زیر تماس حاصل نمایید. 02170707028 و در صورت شلوغی خطوط 02170707024  پاسخگویی از 8 صبح الی 1 […]

ادامه‌ی مطلب...

ثبت نام و لیست رشته های دانشگاه علمی کاربردی تبریز بهمن 96-97

ثبت نام و لیست رشته های دانشگاه علمی کاربردی تبریز جهت اطلاع از شرایط و ضوابط ثبت نام  و لیست رشته های دانشگاه علمی کاربردی تبریز از سراسر کشور فقط از طریق تلفن ثابت با شماره های زیر تماس حاصل نمایید. 02170707028 و در صورت شلوغی خطوط 02170707024  پاسخگویی از 8 صبح الی 1 شب […]

ادامه‌ی مطلب...
لیست رشته های دانشگاه علمی کاربردی بوکان

رشته های دانشگاه علمی کاربردی خاتم کاردانی و کارشناسی بهمن 96 – edu.uast.ac.ir

رشته های دانشگاه علمی کاربردی خاتم بهمن 96 – 97 داوطلبان گرامی برای اطلاع از رشته های دانشگاه علمی کاربردی خاتم و ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی خاتم از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره 02170707028  و در صورت شلوغی خطوط با  02170707024 تماس بگیرید. پاسخگویی از 8 صبح تا 1 شب حتی ایام تعطیل . […]

ادامه‌ی مطلب...
لیست رشته های دانشگاه علمی کاربردی بوکان

رشته های دانشگاه علمی کاربردی تفت کاردانی و کارشناسی بهمن 96 – edu.uast.ac.ir

رشته های دانشگاه علمی کاربردی تفت بهمن 96 – 97 داوطلبان گرامی برای اطلاع از رشته های دانشگاه علمی کاربردی تفت و ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی تفت از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره 02170707028  و در صورت شلوغی خطوط با  02170707024 تماس بگیرید. پاسخگویی از 8 صبح تا 1 شب حتی ایام تعطیل . […]

ادامه‌ی مطلب...
لیست رشته های دانشگاه علمی کاربردی بوکان

رشته های دانشگاه علمی کاربردی ابرکوه کاردانی و کارشناسی بهمن 96 – edu.uast.ac.ir

رشته های دانشگاه علمی کاربردی ابرکوه بهمن 96 – 97 داوطلبان گرامی برای اطلاع از رشته های دانشگاه علمی کاربردی ابرکوه و ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی ابرکوه از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره 02170707028  و در صورت شلوغی خطوط با  02170707024 تماس بگیرید. پاسخگویی از 8 صبح تا 1 شب حتی ایام تعطیل . […]

ادامه‌ی مطلب...
لیست رشته های دانشگاه علمی کاربردی بوکان

رشته های دانشگاه علمی کاربردی نهاوند کاردانی و کارشناسی بهمن 96 – edu.uast.ac.ir

رشته های دانشگاه علمی کاربردی نهاوند بهمن 96 – 97 داوطلبان گرامی برای اطلاع از رشته های دانشگاه علمی کاربردی نهاوند و ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی نهاوند از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره 02170707028  و در صورت شلوغی خطوط با  02170707024 تماس بگیرید. پاسخگویی از 8 صبح تا 1 شب حتی ایام تعطیل . […]

ادامه‌ی مطلب...
لیست رشته های دانشگاه علمی کاربردی بوکان

رشته های دانشگاه علمی کاربردی کبودرآهنگ کاردانی و کارشناسی بهمن 96 – edu.uast.ac.ir

رشته های دانشگاه علمی کاربردی کبودرآهنگ بهمن 96 – 97 داوطلبان گرامی برای اطلاع از رشته های دانشگاه علمی کاربردی کبودرآهنگ و ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی کبودرآهنگ از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره 02170707028  و در صورت شلوغی خطوط با  02170707024 تماس بگیرید. پاسخگویی از 8 صبح تا 1 شب حتی ایام تعطیل . […]

ادامه‌ی مطلب...
لیست رشته های دانشگاه علمی کاربردی بوکان

رشته های دانشگاه علمی کاربردی بهار کاردانی و کارشناسی بهمن 96 – edu.uast.ac.ir

رشته های دانشگاه علمی کاربردی بهار بهمن 96 – 97 داوطلبان گرامی برای اطلاع از رشته های دانشگاه علمی کاربردی بهار و ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی بهار از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره 02170707028  و در صورت شلوغی خطوط با  02170707024 تماس بگیرید. پاسخگویی از 8 صبح تا 1 شب حتی ایام تعطیل . […]

ادامه‌ی مطلب...
لیست رشته های دانشگاه علمی کاربردی بوکان

رشته های دانشگاه علمی کاربردی ملاير کاردانی و کارشناسی بهمن 96 – edu.uast.ac.ir

رشته های دانشگاه علمی کاربردی ملاير بهمن 96 – 97 داوطلبان گرامی برای اطلاع از رشته های دانشگاه علمی کاربردی ملاير و ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی ملاير از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره 02170707028  و در صورت شلوغی خطوط با  02170707024 تماس بگیرید. پاسخگویی از 8 صبح تا 1 شب حتی ایام تعطیل . […]

ادامه‌ی مطلب...

رفتن به نوارابزار