ایران تحصیل
مشاوره با تلفن ثابت
از سراسر کشور

909 9075307

  • پذیرش سپاه تبریز – پذیرش سرباز در سپاه تبریز

    پذیرش سپاه تبریز برای انجام خدمت سربازی باشد یا به صورت استخدام سپاه تبریز به عنوان کادر مانند دیگر مراکز گزینش سپاه می باشد لذا متقاضیان محترم تبریز می توانند با تکمیل مدارک خود بر اساس استان محل زندگی و...
    9 فروردین 1398
تماس با مشاور