ایران تحصیل
مشاوره با تلفن ثابت
از سراسر کشور

909 9075307

  • دانشگاه های آزاد دارای رشته فیزیوتراپی

    دانشگاه های آزاد دارای رشته فیزیوتراپی

    دانشگاه های آزاد دارای رشته فیزیوتراپی وجود دارند. این دانشگاه ها برای پذیرش، شرایط فیزیوتراپی بدون آزمون را در دفترچه ذکر می کنند.فیزیوتراپی از طریق کنکور سراسری و آزاد پذیرش دارد و جزو رشته هایی است که دانشگاه های آزاد...
    12 خرداد 1397
تماس با مشاور