تماس از تلفن ثابت

909 9075307

از کل کشور
  • دانشگاه های آزاد دارای رشته فیزیوتراپی

    دانشگاه های آزاد دارای رشته فیزیوتراپی

    دانشگاه های آزاد دارای رشته فیزیوتراپی وجود دارند. این دانشگاه ها برای پذیرش، شرایط فیزیوتراپی بدون آزمون را در دفترچه ذکر می کنند.فیزیوتراپی از طریق کنکور سراسری و آزاد پذیرش دارد و جزو رشته هایی است که دانشگاه های آزاد...
    12 خرداد 1397
ایران تحصیل
تماس با مشاور