تماس از تلفن ثابت

909 9072952

از تهران

909 9072952

از کل کشور
  • شرایط مهمان شدن در دانشگاه سراسری

    پذیرش دانشجوی مهمان در دانشگاه سراسری

    بسیار مشاهده‌ شده است که دانشجویی پس از قبولی در یک دانشگاه به علت‌های متعدد تصمیم به جابجایی به دانشگاه دیگری می‌گیرد. این جابجایی یا می‌تواند به‌صورت انتقالی و یا به‌صورت مهمانی باشد. ما در اینجا قصد داریم شرایط مهمان شدن...
    ۲۶ مهر ۱۳۹۷
ایران تحصیل
تماس با مشاور