ایران تحصیل
مشاوره با تلفن ثابت
از سراسر کشور

۹۰۹ ۹۰۷ ۵۳۰۷

  • پذیرش سپاه کرمانشاه – پذیرش سرباز در سپاه کرمانشاه

    پذیرش سپاه کرمانشاه برای انجام خدمت سربازی باشد یا به صورت استخدام سپاه کرمانشاه به عنوان کادر مانند دیگر مراکز گزینش سپاه می باشد لذا متقاضیان محترم کرمانشاه می توانند با تکمیل مدارک خود بر اساس استان محل زندگی و...
تماس با مشاور