معافیت کفالت سربازی 99

دریافت معافیت کفالت سربازی 99 در میان مشمولان خدمت نظام وظیفه امری رایج است. اینجاست […]

تحصیل در سربازی

تحصیل در سربازی از مزایای بسیاری بر خوردار است عموما محصلان و جوانان ایرانی در […]